Navigation:    
Start  >  Blog 
> 13. juni 2019
 
Foregående    Index    Dette tema 

  En løsning på landbrugets og flytrafikkens CO2-udledning - eller blot lidt for smart Torsdag, 13.06.19

For tre måneder siden skrev jeg her på min blog om en opfindelse, hvor forskere fra RMIT University i Melbourne fortalte om, at hvis man leder CO2-gas gennem et bæger med elektrificeret flydende metal, krystalliserer kullet sig og levner ilten som biprodukt, ligesom hvis man blander CO2'en med metan, som jo er en endnu mere aggressiv drivhusgas, så får man en blandingsgas, som uden videre skulle kunne anvendes i en forbrændingsmotor. Det lader til at der endelig er kommet gang i de teknologiske løsninger, som i lang tid har været anset som løsningen på menneskets svinske misbrug af klodens ressourcer, hvilket jeg altid blot har betragtet som en påskud for ikke at gøre noget. Denne gang er det hjemlige eksperter, som mener at have fundet de vises sten. Et samarbejde mellem eksperter fra Danmarks Teknologiske Institut og Aarhus Universitet mener at have fundet en løsning, der kan nedsætte CO2-udslippet fra to af de værste klimasyndere, nemlig landbruget og flytransporten. Og disse vise sten er simpelt hen en slags katalysator i form af overskudshalm og efterladenskaberne fra svin. Hvad denne overskudshalm rent faktisk består af er jeg ikke sikker på, for jeg er jo ikke landmand. Men jeg antager at det er den del af kornaksene der bliver tilbage efter at marken er høstet og det, som i tidligere tider blot blev brændt af sidst på sommeren når marken var høstet. I dag bliver denne halm blot pløjet ned, og når den bliver nedbrudt i jorden forårsager den en stor del af landbrugets CO2-udledning. De vise sten er at genbruge dette affald og bruge det til dels at omdanne halmen til biokul, som kan ligge og lagre i jorden i mange år, mens den anden del skal omdannes til biogas. Hvordan denne omdannelse skal finde sted fremgår dog ikke af avisartiklen, der blot henviser til en "sky clean" teknologi, så skal man have mere tekniske detaljer derom må man vel tage fat i Henrik Stiesdal, der er direktør for vindmøllevirksomheden Stiesdal A/S, og som har været med til at samle gruppen af forskere til projektet. Men måske det blot drejer sig om at få et statsligt tilskud på 400 millioner kroner til at videreudvikle projektet?

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.