Navigation:    
Start  >  Blog 
> 26. oktober 2020
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Tyve år med Weblogs Mandag, 26.10.20

Den 19. oktober 2000 lagde jeg den første weblog ud her på ViaAlpina, og det var ikke blot den første aktivitet der var her på ViaAlpina, men også den mest langlivede. For her i dag, en snes år og en håndfuld dage senere, er der stadig aktivitet på denne blog, selv om indholdet har ændret sig en del undervejs, måske også fordi jeg har produceret mere end 3000 blogs i de godt tyve år den har eksisteret. I det første par år var det muligt for mig at producere en daglig blog, men i takt med at jeg blev mere arbejdsramt skete det sjældnere at jeg fik udsendt en blog, og var efterhånden kommet ned på en gang om ugen. Dette viste sig dog heller ikke at være særlig produktivt, høhø, da der trods alt var flere emner jeg kunne skrive om end et enkelt hver uge - så efterhånden stabiliseredes min blog-produktion på som minimum en hver tredje dag. Og når jeg havde for mange emner der trængte sig på kunne intervallerne let blive kortere - selv om jeg så vidt muligt forsøger at strække den.
Med tiden er det ikke blot udgivelseshyppigheden der har ændret sig, men også til en vis grad emnet. Lige fra ViaAlpinas oprettelse i 2000 har jeg været af den opfattelse, at vandring er den bedste vej til de store bjerge. For ligesom i 1984 er formålet med denne hjemmeside at man gradvist kan tilegne sig den nødvendige information så man er klar til de store bjerge. Derfor stod det fra starten klart, at hovedemnet for de forskellige aktiviteter på siden skulle være bjerg-relateret, men dengang kunne jeg ikke forestille mig et liv uden bjergene. Jeg var jo vant til at få min daglige dosis bjerg gennem tidsskriftet Der Bergsteiger og i mindre omfang Dansk Bjergklub eller UIAA. Men da mit abonnement på Der Bergsteiger ophørte af økonomiske årsager, Dansk Bjergklub ophørte med at eksistere og der tilsyneladende ikke længere var brug for en dansk repræsentant ved UIAA's årlige møder var det naturligt, at de faste bjerg-input stort set forsvandt. Og da jeg begyndte at tage digitale billeder i 2003 og ikke kunne digitalisere de mange spændende bjergture jeg havde foretaget i de tyve forudgående år og jeg blev ramt af blodproppen i 2013 kunne jeg heller ikke selv producere billederne. Så her efter tyve år er ViaAlpina blevet mere mangesidet, men eksisterer dog fortsat stadig. Og når jeg tilfældigvis falder over nye bjerg-input bliver de fortsat bragt her.

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.