Navigation:    
Start  >  Blog 
> 24. september 2022
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Fra den ene krise til den anden Lørdag, 24.09.22

Selv om coronakrisen heldigvis er ved at være overstået for den almindelige befolkning herhjemme betyder det ingenlunde at samfundets udfordringer er afsluttet, for efterfølgende er inflationen løbet løbsk, både herhjemme og i udlandet. Og for trafikselskaberne er dette en ganske giftig cocktail da de (ligesom så mange andre) blot kan se på at brændstofpriserne stiger med raketfart samtidig med at der stadig er et corona-efterslæb, idet coronakrisen fik mange pendlere til se sig om efter alternativ transport da de ikke følte sig sikre på udsigten til at skulle klemme sig sammen i bussen. Dette til trods for at busdriften stort set blev gennemført som normalt, med det resultat at mange busser kørte halvtomme rundt. Så kunne man selvfølgelig håbe på, at nu hvor der ikke længere er nogen større risiko ved at tage bussen ville kunderne vende tilbage - men det er så ikke alle kunderne der har gjort det, måske fordi de har anskaffet sig en bil i mellemtiden. Således at de bare medvirker til at gøre trængslen endnu større end den var før coronakrisen. Men trafikselskaberne har jo en køreplan at udfylde, og busserne skal jo køre, uanset hvor få eller hvor mange der kører med. Og derved får trafikselskaberne en lavere indtægt samtidig med at driftsudgifterne stiger. I denne uge har regionerne, som jo står for den offentlige bustransport, ansøgt om et coronatilskud fra staten på 303 mio kr for at dække de stigende driftsudgifter i det kommende år. Men de fik kun 125 millioner, hvilket de naturligvis ikke kunne være tilfredse med. Hvilket jeg heller ikke kan! For det må da være indlysende at de skulle have fået det fulde beløb, for staten udgifter dækkes jo af befolkningen, så det tilskud vil jo dækkes af brugernes egne lommer og derved være udgiftsneutralt for staten. For selv om det naturligvis mest er de mindrebemidlede der tager bussen vil de kilometer der køres af busselskaberne jo tifold fjerne antallet af biler på vejene. Og når trængselsproblemerne jo ikke er blevet mindre efter coronaen er drevet over kan jeg kun inspirere flere indbyggere til at tage den offentlige transport, for det er jo det bedste for os alle.

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.