Nissedalens top

Jeg havde nu i nogle år hørt om Nissedalen og den fantastiske klippevæg som lå i bunden af dalen, en klippevæg som i nogles øjne nærmest havde karakter af en bigwall, men som i mine øjne blot var en interesant mulighed for at lave noget spændende klippeklatring. Så da jeg fik mulighed for at komme med på et afbud hertil slog jeg til.

Næste