Navigation: Quicklink   
Start  >  Info  >  Dokumentation  > Allemansrätten
 
 Opdateret 14-01-05  
Gasenried

Allemansrätten

 
Allemansrätt

Det här får du göra
gå eller åka skidor över annans mark om du inte skadar gröda eller skogsplantering
färdas över annans vatten
bada vid stränder som inte är tomtmark
plocka vilda blommor utanför tomt om de inte är fridlysta. Inom naturreservat och nationalparker är det oftast förbjudet att plocka blommor. Titta på vilka restriktioner som gäller i områdena du besöker
tälta ett dygn på samma mark. Ska du tälta nära bebyggelse eller tälta i stor grupp måste du alltid fråga markägaren om tillstånd.
gå, rida eller cykla på enskild väg
göra upp eld om det inte är brandfara. Elda aldrig direkt på berget då det kan spricka
passera inhägnat område för djur om du stänger grindar väl och inte förstör staketet
ta vatten ur källor, vattendrag och sjöar

ha med dig hund om den är kopplad eller hålls under uppsikt så att den inte stör det vilda. Mellan den 1 mars –20 augusti ska hunden alltid vara kopplad.


Det här får du inte göra
skada mark, träd, buskar eller gröda. Du får inte bryta kvistar eller ta näver, bark, kåda, ollon, nötter eller blad från levande träd
uppehålla dig på privat tomt
använda annans brygga, boj eller brunn
skräpa ner
föra oljud genom att t ex spela radio högt
jaga utan tillstånd
störa djurlivet eller ta fåglars bon eller ägg
elda om det är risk för brand
släppa hunden lös utan uppsikt

 
  Kilde: Downloaded fra:   www.soderasen.com