Navigation: Quicklink   
Start  > Navigation
 
 Uploaded 22-12-02  
Montagne de Fully, i baggrunden Grand Combin

Navigation

Jeg har i afsnittet for førstegangsbesøgende skrevet lidt om, hvad man kan finde i de enkelte sektioner her på ViaAlpina, og i dette afsnit går jeg lidt mere ind på, hvordan man bevarer overblikket over, præcis hvor man er på sitet.

En stor del af ViaAlpina er bygget op omkring bjergbestigning og de aktiviteter og forudsætninger bjergbestigningen bygger på. Ingen af disse kan helt undværes, og det er illustreret ved brugen af en regnbue som bagsideillustration i logoet. Hver af regnbuens farver modsvarer en af aktiviteterne der er omtalt her på siden:

Privat
Erhverv
Løb & sport
Vandring
Bjergbestigning
Bagdøren

På samme måde optræder regnbuens seks farver som baggrund for alle de sider, der hører under de respektive sektioner. Sidemodulet, de seks sektioner man finder til højre på hovedsiden, har dog ikke samme konsekvens i valget af baggrundsfarve, men har alle hver sin karakteristiske baggrund eller ramme.

De fleste informationer kan man dog udlede af navigationspanelet, det mørkeblå felt man finder øverst på langt de fleste sider, og også på denne. Mellem logoet til venstre og et repræsentativt billede til højre er et sæt af faste standardinformationer lagt i tre linier. Øverst til højre det kendte ikon Quicklink , der henviser til min Quicklink-side, som er ViaAlpinas sitemap. Midtfor fører en streng tilbage til hovedsiden, hvorfra man kan følge hvilken sektion og undersektioner man har bevæget sig ned i, og hvor man altid kan gå et vilkårligt antal trin tilbage. Nederst til venstre er der information om, hvornår den pågældende side senest er opdateret, og hvor der findes flere parallelle sider, eksempelvis en beskrivelse af en vandrerute, der fører over flere etaper på hver sin side, kan man vælge mellem de enkelte etaper nederst til højre.

Hver sektion har ud over sin egen baggrundfarve eller ramme også et matchende billede, der dukker op på hovedsiden når man vælger den enkelte sektion, og dette billede følger med ned på den enkelte side, hvor det ses yderst til højre i navigationspanelet. Mange af sektionerne har dog større undersektioner, og bevæger man sig ned i en af disse skifter billedet også til undersektionens eget billede.

På de fleste sider har jeg nederst på siden en liste over relevante links. Til venstre interne links, der henviser til beslægtede sider her på ViaAlpina, og til højre er der links til andre hjemmesider med relevant information. Det bemærkes at der blandt de interne links kun henvises til sider på sideordnet eller underordnet niveau, eller til sider i andre sektioner; overordnede sider kan som nævnt kaldes via links i navigationspanelet.

Til slut lidt om udskrivning af sider her fra ViaAlpina. De fleste computerskærme i dag arbejder med en opløsning på 1024 pixels i bredden, men denne bredde kan en almindelig printer ikke håndtere, og ved udnyttelse af den fulde skærmbredde får man kun totrediedel af siden med på printet. For at undgå besværet med at lave både en skærmversion og en printerversion har jeg som et kompromis begrænset alle sider her på ViaAlpina til 710 pixel i bredden, hvilket svarer til bredden af navigationspanelet og giver en rimelig udnyttelse af skærmfladen. Ved udskrift bør man først gå i Sideopsætning og sætte margen til 10 mm i begge sider, så burde man få hele siden med på printet uden at skulle udskrive i bredformat.