Navigation:    
Start > Vandring > Sverige > Skåne > Skåneleden syd
> Etape 2
 Uploaded 03-03-08
1 2 3 4

Skåneleden syd

Etape 2: Bara - Genarp
Skåneleden / Nord till Sydleden 16, 18 og 19

31km, 2 dage
Dette er den nærmeste mulighed man som københavner har for at vandre på det veludbyggede stisystem Skåneleden i Sverige. Skåneleden tager sin begyndelse ved friluftsgården Torup 15km fra Malmö, og dette udgangspunkt kan nås ved at påbegynde vandringen ved busstoppet i Bara. Denne rute er meget atypisk i forhold til hvad der normalt kendetegner vandring på Skåneleden. Takket være nærheden til Malmö er området ganske veludbygget, og de første mange km går ad brede cykel- og gangstier hvor selv en punkteret rollator har let ved at komme frem. Gradvist bliver landskabet mere naturpræget, men det er først på den sidste halve snes km, inde i naturreservatet Häckeberga, at denne etape får et mere karakteristisk Skåneledspræg. Som sådan er ruten derfor en fantastisk god introduktion til Skåneleden, da man bliver taget ved hånden og ført fra civilisationen ud i naturen.

Hele ruten er afmærket med orange bånd eller farve på træer og stolper. Omkring Torup er der måske lidt for mange markeringer, der kan forvirre orienteringen.
Kort: Skåneleden/Nord till Sydleden (i samtryk med rutebeskrivelse).Oversvømmede enge i kanten af Häckeberga naturbeskyttelsesområde.

Henrejse

Fra Malmö Central med bybus til Värnhem, herfra kører regionalbus i halvtime- eller timedrift til Bara; samlet rejsetid ca. en halv time.
Find køreplan herDagsetaper

Dag 1: Bara - Eksholmssjön, 13km
Dag 2: Eksholmssjön - Genarp, 18kmHjemrejse

Fra Genarp kører der regionalbus i time- eller totimersdrift ind til Malmö Värnhem, herfra med bybus til Malmö Central på få minutter; samlet rejsetid cirka en time.
Find køreplan her
Turbeskrivelse
 
Dag 1    Bara - Eksholmssjön, 13km
   Vi står af bussen i Bara Centrum og vandrer tilbage den rute bussen er kommet af. Vi når kort efter frem til hovedvejen mod Malmö, som vi følger en lille stund mod W frem til grusvejen mod Spångholmen, ½km. Her ser vi de første markeringer, og hvis man er en smule vaks ved havelågen har man også mulighed for at hoppe af ved busstoppet her i stedet og derved spare den temmelig kedelige halve km. Vi følger nu Skåneledens markeringer mod S idet vi følger den brede cykelsti over markerne, og i erratiske buer omgår vi de ensomt beliggende landsteder. Stien svinger gradvist mod E og fører efterhånden gennem et mere kuperet og skovbevokset landskab og når så frem til Torup Slot, 4km. Dette var før Roskildefreden en herregård for den danske adel, og slottet er fortsat i privat eje, omend nu på svenske hænder. Skåneleden fører N om slotsparken, men man kan også gå gennem lågen og vandre gennem slotsparken, der har udgang gennem hovedbygningen. Ude på landevejen er der ikke længere tydelige markeringer, men vi holder til højre og går helt frem til fritidsgården i Torup, 5km. Her er der en kaffestue der har åbent i dagtimerne året rundt, der er masser af borde og bænke udenfor, og det er et fint sted for frokostpausen. For overnattende er her også et vindlæ, også kaldet shelter på godt dansk, eller vindskydd, nu vi er i Sverige. Vindskyddet kan være lidt svært at finde på grund af den mangfoldige skiltning (!). Fra nordgavlen af bygningen går man uden om søen, fortsætter en smule mod N og krydser så en karakteristisk træbro til højre. På den anden side af broen drejer man til venstre, passerer gennem en skovlegeplads og finder vindskyddet i den fjerneste ende af legepladsen. Bemærk at dette vindskydd i dagtimerne bliver heftigt brugt af børnefamilier, ligesom det i sommerperioden også bruges tit til overnatning på grund af nærheden til Malmö og med en P-plads kun et stenkast borte.
   Frem hertil har vi kun fulgt en stump af tilslutningsforbindelsen fra Malmö, men herefter følger vi den rigtige Skåneleden. Ruten starter ud mod E gennem en lille skov, og videre gennem åbent terræn ned til nordspidsen af Yddingesjön, til sidst gennem en golfbane. Der er mange brede stier ud fra Torup og mange markeringer, og det kan godt betale sig at have et vågent blik på kortet, så man ikke af vanvare vandrer Skåneledens gren mod Svedala i stedet. Vi fortsætter gennem landsbyen Holmeja og passerer den gamle jernbanestation, der nu er lilleskole, 10km. Herefter vandrer vi ind i den store skov på nordsiden af Fjällfotasjön. Bemærk at pr. 2008 var Skåneleden ind i skoven her spærret af med hegn, men alternativt kan man vælge en sti lidt længere mod S, og ved et efterfølgende venstresving nå frem til Skåneleden igen. Trods søens navn er landskabet forholdsvis fladt, og vi når hurtigt frem til lejrpladsen ved Eksholmssjön, 13km. Her er vindskydd med bålplads og toilet, men vandet skal tages fra søen og skal derfor koges inden det bruges.
 
Dag 2    Eksholmssjön - Genarp, 18km
   Både Yddingesjön og Fjällfotasjön er kendt for et rigt fugleliv, og i skovene findes en stor vildtbestand af flere hjortearter. Fra overnatningspladsen fører ruten nu ud i et åbent og afvekslende landskab med marker, lunde og småsøer. Vi nærmer os efterhånden Sturups flyveplads, og næsten for enden af startbanen, ved Glamberga, er endnu en lejrplads beliggende, 7km. Her er både vindskydd, toilet og brønd med pumpe, omend det anbefales at man koger brøndvandet først. Nærheden til lufthavnen gør denne lejrplads mindre velegnet til overnatning, ligesom pladsen også bruges en del af rundvandrere på Häckebergaslingen, som vi snart kommer til. Lejrpladsen ligger lige ved grænsen af det store naturbeskyttelsesområde omkring Häckeberga, og ruten forløber resten af dagen herinde. Kort efter lejrpladsen deler Skåneleden sig. Ruten danner her i reservatet en lang rundtur med en nordlig og en sydlig sløjfe. Den sydlige rute er den længste og fører også frem til den sydgående rute af Sverige på langs. Den nordlige passerer den nordgående rute af Sverige på langs og er samtidig den korteste vej videre frem ad Skåneleden Syd. Vi drejer således til venstre ad grusvejen og vandrer kortvarigt NW gennem den fredede skov, her afvekslende mellem løv- og granskov. Snart kommer vi atter ud i det åbne terræn og forlader herefter grusvejen ad en sti mod højre, 9km. Efterhånden begynder både sti og terræn at ligne det vi kender fra Skåneleden. Vi fortsætter gennem blandskoven og når til sidst frem til naturreservatet Risen. Dette var tidligere et landbrugsområde som nu er vokset til med hedeagtigt præg, med lyng- og enebærklædte bakker og småsumpe i lavningerne. Hist og pist er der opstillet borde og bænke, og det er et fint sted for en sen frokostpause, 14km.
   Stien slår nu et sving mod nord på kanten af et sumpet terræn, og her oplever vi for første gang at skulle krydse en sump ad gangbrædder, eller spångar som de hedder her i Sverige. Vi krydser en landevej og hvor Skåneleden er umiddelbart E for provinsbyen Genarp forlader vi Skåneleden hvor denne laver et skarpt knæk til højre, 16km. Herfra er markeret en tilslutningsrute hele vejen ind til Genarp, så vi vandrer ad denne mod NW, passerer en række boldbaner og når ind i Genarp med supermarked, konditori og pizzeria. Busstationen, hvorfra bussen afgår mod Malmö, finder vi midt i byen, ved et lille grønt anlæg lige syd for det centrale vejkryds, 18km.

Vandret februar 2008 med Allan HilligerInterne links:

Sverige på langs 2: Rolsberga - Genarp
Skåneleden
Allemansrätten
Eksterne links:

Skåneleden
Söderåsen
Skånetrafiken
Naturbussen
Malmö Stads hjemmeside
Häckeberga Slott