Navigation: Quicklink   
Start  >  Bjergbestigning  >  Guide  >  Index  > Ober Gabelhorn
 
 Opdateret 20-03-04  
Roccia Nera

Ober Gabelhorn    4063m

Ober Gabelhorn set fra Cabane Mountet

Ober Gabelhorn set fra Cabane Mountet (N), med Wellenkuppe til venstre.

Ober Gabelhorn er set fra Zermatt et noget uanseligt bjerg, men som set fra nord viser sig fra sin smukkeste side, på samme tid tiltrækkende og afvisende. Ruterne på bjerget er højst forskellige, fra SW-gratens fantastiske klippe over ENE-gratens snegrater og isede klipper til nordvæggens solide ispanser, men alle ruter har det til fælles at de ikke er lette.

Førstebesteget: 1865 (E-flanken)
Kort: Blad 1327 Evolène
Fører: SAC Walliser Alpen bind 3, R.536ff

A) ENE-graten fra Rothornhütte via Wellenkuppe. 5 timer, ZS, III°, 865hm.
  Den mest benyttede rute på bjerget, der tilmed har den fordel at man bestiger to bjerge på samme tur.
  Fra Rothornhütte, 3198m, stiger man ud på Triftgletscher. Idet man først sætter kursen mod nordvest, siden vest og sydvest beskriver man en halvcirkel, der derved fører en op i gletscherbugten under Wellenkuppes NE-væg. Til slut stiger man op på en markant sneskulder på Wellenkuppes E-grat. Denne grat viser vejen videre frem, idet man dog omgår det første og et følgende tårn til venstre (S). Det sidste tårn bestiges direkte, hvorefter en let snegrat fører til toppen af Wellenkuppe, 3903m, 2½ time. Man fortsætter nu ad den brede snegrat ned i passet på den anden side, hvorefter graten snævrer ind frem til rutens største forhindring, den ca. 40 meter høje Grand Gendarme. Denne blev tidligere omgået i den stejle nordvæg, men i dag bestiger man den direkte: over sne og isede platter stiger man op til et 20m langt fixreb, som fører direkte til toppen af gendarmen, 45 min. Efter overskridningen af gendarmen fortsætter man ad snegraten, der dog gradvist stejler til og efterhånden bliver mixed. Den øverste del af graten består af fast klippe, som dog ofte er iset, og under visse forhold kan være mere delikat at klatre end gendarmen længere nede, evt. må man klatre isen på gratens nordside. Man når således op på den horisontale topgrat, hvor højeste punkt befinder sig ca. midtvejs, 1½ time. Ialt 5 timer i opstigning.

B) NNW-graten fra Cabane Mountet. 5 timer, ZS, II°, 1177hm.
  En stejl, men meget flot og direkte rute, der kan overskues i sin fulde længde fra Mountethytten. Visse dele af ruten kan dog volde lidt vanskeligheder i sensommeren på grund af snefelternes nedsmeltning.
  Fra Cabane Mountet, 2886m, stiger man ned over en utydelig sti til gletscheren, som man når hvor Glacier du Mountet munder ud i Glacier de Zinal. Efter at have passeret morænerne på gletscheren holder man mod syd og når frem til den brede klippesporn, der danner bunden af nordgraten, 45 min. Til venstre (E) for denne sporn fører en stejl snecouloir til den ovenfor liggende hængegletscher, og man stiger op gennem denne couloir, der i tørre somre kan være helt forsvundet, og når således op på hængegletscheren. Man stiger nu op langs med bergschrunden indtil omkring 3400m, hvor man krydser den og herefter stiger op over et stejlt sne- eller ishæng til den øvre del af NNW-graten, som man når nær P.3690, 2½ time. Nu følger man den flotte og eksponerede snegrat, der fører op til bergschrunden under toppen. Denne krydses bedst i toppens faldlinie, hvorefter et stejlt sne- eller ishæng fører til højeste punkt, 1½ time. Ialt 5 timer i opstigning.

C) WSW-graten (Arbengrat) fra Arbenbiwak via Arbenjoch. 5 timer, ZS, III+°, 839hm.
  Arbengraten er en noget overset rute, som ikke desto mindre er en af de mest lønnende klippegrater i Mattertal, idet graten består af solid og fast gnejs. Denne rute kan i øvrigt også laves fra Zinal, idet man fra Col Durand overskrider Mont Durand til Arbenjoch.
  Fra Arbenbiwak, 3224m, stiger man op over klipperyggen bag hytten og når op til den øvre del af Arbengletscher, som man krydser i retning af Arbenhorn (Mont Durand). Fremme ved foden af Arbenhorn ser man til højre et bredt snebånd, som krydser tværs over klippevæggen mellem Arbenhorns NE-fortop (P.3678) og Arbenjoch. Man stiger op over dette snebånd, og hvor dette ender fortsætter man op gennem en lille couloir og når graten lidt til venstre for Arbenjoch, 3570m, 2 timer. Man står nu for foden af Arbengrat og overskrider først en lille snetop P.3656 og når herefter frem til klippegraten. Denne byder på flot klatring på i begyndelsen let klippe, evt. vanskeligheder kan omgås til venstre (II°). Længere oppe følger en spids gendarm, der bedst omgås til højre (III-°). Man når frem til WSW-gratens Grand Gendarme, der omgås ved at stige ned til venstre i en åben diedre og klatre denne op, indtil man kan traversere til venstre til en grå ribbe, som man følger til grathøjden (III+°). Herefter følger man atter graten eller evt. sneen til venstre frem til det sidste tårn, der omgås til venstre over platter, hvorefter to lodrette trin fører tilbage til gratkanten (III°), som man følger resten af vejen til toppen, 3 timer. Ialt 5 timer i opstigning, 3 timer i nedstigning.

D) N-væggen fra Cabane Mountet. 6 timer, SS-, 55°, 1177hm.
  Ober Gabelhorn har en af Alpernes smukkeste isvægge, som forsvares af et temmelig komliceret isbrud. Væggen hælder 55° og er 450m høj, men man stiger normalt ud på graterne ca. 100 meter under toppen for at undgå væggens øverste parti, der er væsentligt stejlere.
  Fra Cabane Mountet, 2886m, stiger man ned over en utydelig sti til gletscheren, som man når hvor Glacier du Mountet munder ud i Glacier de Zinal. Efter at have passeret morænerne på gletscheren holder man mod syd og når frem til den brede klippesporn, der danner bunden af nordgraten, 45 min. Til venstre (E) for denne sporn fører en stejl snecouloir til den ovenfor liggende hængegletscher, og man stiger op gennem denne couloir, der i tørre somre kan være helt forsvundet, og når således op på hængegletscheren. Man stiger nu op langs med bergschrunden og følger denne indtil man står på et lille gletscherplateau for foden af væggen, ca. 3700m, 2½ time. Man krydser bergschrunden og stiger så direkte op over væggen indtil ca. 100m under toppen, hvor man stiger ud på enten NNW- eller ENE-graten og følger denne til toppen, 2½ time. Ialt 6 timer i opstigning.

Ober Gabelhorn set fra Cabane Mountet.

Interne links:

Rothornhütte
Cabane du Mountet
Arbenbiwak
Bjerghytter
Bjergbestigning i Mattertal
Bjergbestigning i Val d'Anniviers
Generel information om Mattertal
Generel information om Val d'Anniviers
Eksterne links:

Cabane du Mountet
Turistinformation Zinal
Turistinformation Zermatt
Zermatt webcams
SAC bjerghytter