Løb i Geelskov

Efter jeg i 2004 var begyndt at genoptage min løbetræning har jeg så vidt muligt forsøgt at henlægge en del af træningen til skovene nord for København, for at kunne skåne mine knæ ved at løbe på blød bund i stedet for asfalt. De første år løb jeg som regel ude i Dyrehaven, men det blev der ændret på fra efteråret 2008, da banen til Klampenborg blev lukket i flere måneder for renovering.

Næste