Et portræt af Esfahan

Jeg havde besøgt Iran allerede i 2003, men havde fået et så positivt indtryk af landet at der var meget mere at stifte bekendtskab med - og de få ting jeg havde set i 2003 kunne jeg sagtens tåle at se en gang til. I 2003 havde det primære formål med turen været at lave et forsøg på bestigning af Sabalan Kouh, men da jeg vendte tilbage i 2004 havde jeg lidt andre formål. Men en ting var sikker, nemlig at jeg gerne ville se Esfahan igen. Og en af de ting jeg kunne huske fra mit besøg her i Esfahan i 2003 var koranskolen Madraseh-ye Chahar Bagh, så det var indlysende at jeg ville se den igen - selv om den nu var under renovering.

Næste