En vinterdag i Tisvilde

Jeg havde efterhånden været nogle gange i Tisvilde Hegn. Dels havde jeg to gange været på træningsweekend med Sparta heroppe, og dels havde jeg en enkelt gang været heroppe for en overnatningstur. Jeg vidste derfor at Tisvilde Hegn var et sted jeg egentlig burde besøge noget oftere, men det var alligevel noget begrænset hvor meget jeg kendte til den skov. Så i januar 2007 tog jeg toget derop for at bruge en fridag på at kigge nærmere på det under rolige forhold.

Næste