Ud og hjem i Hareskoven

En af de lokaliteter, jeg også bruger til mine løbeaktiviteter fra København er naturligt nok Hareskoven. Omend det i lang tid var det sidste valg jeg foretog når jeg ikke kunne komme i Geelskov eller Dyrehaven, måske fordi det tog lidt længere tid at komme til Hareskoven end de to andre lokaliteter. Men Hareskoven er såmænd fin nok når først jeg er nået frem dertil, og det nærmest liggende udgangspunkt var den gamle skovfogedbolig ved Skovbrynet.

Næste