Navigation:    
Start  >  Vandring  >  Danmark  > Helgenæs rundt
 
 Uploaded 29-09-06  

Helgenæs rundt

29km, 3 dage
En ikke særlig lang rundstrækning, som i et vist omfang kan formes efter forgodtbefindende. Faktisk er det muligt at vandre hele vejen rundt om Helgenæs langs kysten, men jeg har her valgt at lægge ruten ind i landet et par steder, dels for at skabe lidt mere variation i ruten, dels for at besøge det højeste punkt på Helgenæs. Turen kan sagtens laves som en todages tur ved at slå de to første etaper sammen, og strengt taget kan den også laves som dagtur fra Århus med udgangspunkt i Dragsmur. Ruten følger overvejende småveje og stier, men der er også flere afsnit i mere eller mindre stiløst terræn langs kysten. Der findes p.t. kun en enkelt lejr med shelter, vand og toilet på Helgenæs (Svanesminde SE for Esby), men dette punkt berøres ikke af dette ruteforslag. Vand skal derfor medbringes til begge lejrpladser.

Bortset fra nogle meget korte markerede rundstrækninger ved Ellemandsbjerg, Lushage og Skansehage er resten af ruten umarkeret.
Kort: KMS 1:25.000, blad 1314 I NØ og SØ.Udsigt mod Dragsmur fra Ryes Skanse.

Henrejse

Fra rutebilstationen i Århus kører bus i timedrift til Begtrup med skift i Rønde. I Århus opnås der forbindelse fra København og det øvrige land.
Find køreplan herDagsetaper

Dag 1: Begtrup - Dragsmur, 4km
Dag 2: Dragsmur - Ellemandsbjerg - Tyskertårnet, 12km
Dag 3: Tyskertårnet - Sletterhage - Dragsmur, 13kmHjemrejse

Fra Dragsmur kører bus i timedrift til Århus med skift i Rønde. I Århus opnås der forbindelse med København og det øvrige land.
Find køreplan her
Turbeskrivelse
 
Dag 1    Begtrup - Dragsmur, 4km
   Denne dagsmarch kan forkortes med knap 3 km ved at køre med bussen helt frem til Dragsmur, men har man tiden til det kan man med fordel stå af i Begtrup og indlede med denne ekstra krølle.
Fra busstoppet i Begtrup følger vi kort landevejen mod Dragsmur, og fra bunden af bakken drejer vi til højre ned ad en markvej. Denne fører ned til Begtrup Vig, hvor vi den næste halve km vandrer østpå langs vandet. Landevejen kommer efterhånden også ned til vandet, og ved en grøft stiger vi op på vejen igen. Vi følger nu landevejen ned til Dragsmur, 3km, hertil også med bus fra Rønde. Draget er den smalle landtange mellem Mols og Helgenæs, og under vikingetiden blev mindre skibe ofte slæbt over denne smalle tange. Tværs over tangen opførte Marsk Stig for 700 år siden en vold, og det er resterne af denne vold, der kaldes Dragsmur. Umiddelbart syd for Dragsmur ses Ryes Skanse, der var i brug i 1800-tallet. Nu stiger vi mod øst ned til Ebeltoft Vig og følger stranden mod syd forbi skydepladsen. På den anden side af en lille bro når vi den officielle teltplads, hvor vi slår lejr for natten, 4km. Teltpladsen har hverken toilet eller vand, og plads skal reserveres i forvejen hos Fussingø Statsskovdistrikt.
 
Dag 2    Dragsmur - Ellemandsbjerg - Tyskertårnet, 12km
   Kort efter starten fra overnatningspladsen passerer vi den gamle pumpestation der holdt Vængesø tørlagt, men pumpen er i 1993 blevet stoppet, og Vængesø er nu gradvist ved at blive retableret som en vigtig fuglelokalitet. Umiddelbart efter Vængesø kommer en bivej ud langs stranden, men herefter fortsætter vi vor vandring langs stranden i stiløst område nedenfor skrænterne. Vi passerer nedenfor landbruget ved Holt, og kort efter kommer en bivej ned til kysten, 3km. Her stiger vi op i landet og følger bivejen frem til Esby. Vi fortsætter en lille km ad vejen mod Ørby og kommer så frem til parkeringspladsen ved Ellemandsbjerg, 6km. Ellemandsbjerg er med 99m det højeste punkt på Helgenæs og bør naturligvis aflægges et besøg. En markeret sti fører som en rundstrækning til toppen, hvor frokostpausen passende kan holdes.
   Efter at have krydset Ellemandsbjerg af vandrer vi tilbage østpå gennem skoven. Vi når næsten tilbage til Esby og drejer så til højre ad skovvejen der fører frem til parkeringspladsen ved Klæbjerg, 9km. Hele området syd herfor er udlagt som overdrev, og det fredelige område og det lune og tørre klima giver grobund for en mængde plantearter og insekter. En markeret vandresti fører østpå ud til vandet igen og fører os herefter ad skrænterne ned til Lushage, en yndet lokalitet for havørredfiskere. Stien fortsætter nu gennem tætte krat op til toppen af klinten og fører frem til Bursklint, klintens højeste punkt med en fantastisk udsigt over Kattegat og de omliggende øer, 11km. Den markerede sti fortsætter nu ind i landet tilbage mod parkeringspladsen, men vi fortsætter på toppen af klinten frem til Tyskertårnet, et gammelt radartårn fra 2. verdenskrig. Herfra følger vi skovvejen ind i landet og når efter 300m frem til den officielle teltplads, hvor vi atter slår lejr for natten, 12km. Teltpladsen har hverken toilet eller vand, og også her skal plads reserveres i forvejen hos Fussingø Statsskovdistrikt.
 
Dag 3    Tyskertårnet - Sletterhage - Dragsmur, 13km
   Efter den anden nat i telt vandrer vi tilbage til Tyskertårnet og følger nu en anden markeret vandresti frem til Sletterhage Fyr, 1km. Nu følger vi strandvejen mod nord, passerer forbi Ringørs Høj og kommer så frem til Ørby, 4km. Nu videre mod nord ad landevejen til Stødov, hvor vi i landsbyen drejer til venstre. Vi passerer Fejrupgård, 6km, og umiddelbart efter søen drejer vi til højre langs skovbrynet lige før vi når ind i den lille skov. Vi vandrer langs med skovbrynet og videre mod nord langs kanten af marken frem til Fejrups strandbebyggelse. En lille vej fører langs randen af bebyggelsen og efter ca. 600m drejer vi til venstre ind i skoven. Her følger vi skovvejen frem til skovens nordspids ved toppen af klinten, hvor vi finder en lille sti, der fører ned til stranden, og hvor vi kan holde frokostpausen, 8km.
   Efter pausen vandrer vi videre langs med vandet. Der er ingen egentlig sti langs stranden men en udmærket udsigt over Begtrup Vig og Århusbugten. Vi når frem til Kongsgårde med en lille havnemole, 10km, og herefter kan vi selv bestemme om vi vil vandre videre ad stranden eller ad strandvejen lidt længere inde i landet. Egentlig kunne vi tage bussen hjemover allerede her fra Kongsgårde, men jeg finder det passende at vi fortsætter det sidste stykke langs stranden frem til Dragsmur igen, 13km.

Delvist vandret august 1999 med Silvester FloresInterne links:

Galleri: Sommer på Helgenæs
Eksterne links:

Skov- og Naturstyrelsen
Friluftskortet
Lejrpladser i Danmark
Folder Helgenæs