Navigation: Quicklink   
Start  >  Vandring  >  Sverige  >  Syd  > Sverige på langs,
Etape 9
 Opdateret 27-09-05
7 8 9 10 11
Abborrsjön

Sverige på langs

Etape 9: Limmared - Hindås
Oxabanan / Knalleleden

100km, 5 dage
Denne etape er egentlig en ganske interessant og afvekslende etape, der fører op gennem det sydlige Västergötland. Den første del af turen følger vandrestien Oxabanan gennem Sämåns åbne og øde ådal, siden forbi et par søer, for derefter at passere gennem gammelt kulturland, afbrudt af velholdte skove. Ruten nærmer sig storbyen Borås, men omgår denne i en halvcirkel for at krydse transportkorridoren mellem Borås og Göteborg. Den sidste trediedel af ruten følger vandrestien Knalleleden, som er en overraskende fin vandresti gennem flot natur på trods af nærheden til civilisationen. Etapen tager sin afslutning i Hindås, en stationsby midtvejs mellem Borås og Göteborg.

De første 19km af ruten (Oxabanan) er markeret med skilte og spredte orange markeringer på træer, ligesom de sidste 36km (Knalleleden) også er markeret med træskilte, hvorimod der de mellemliggende 45km ikke findes nogle markeringer. Det meste af ruten følger skovstier eller mark- og skovveje, og kun en lille del af ruten forløber på asfalt. Der findes enkelte vindskydd undervejs, men man bør alligevel have telt eller i det mindste bivuakudstyr med.
Kort: Gröna kartan blad 6D NV Gislaved, 6C NO Kinna samt 7C SV Borås.

Solopgang over Abborrsjön, set direkte fra vindskyddet.
Solopgang over Abborrsjön, set direkte fra vindskyddet.

Henrejse

Fra København kører regelmæssigt intercitytog til Limmared med togskifte i Alvesta, samlet rejsetid knap 4 timer.
Find køreplan her


Dagsetaper

Dag 1: Limmared - Vällabro, 14km
Dag 2: Vällabro - Gränd, 22km
Dag 3: Gränd - Hälasjön, 23km
Dag 4: Hälasjön - Abborrsjön, 23km
Dag 5: Abborrsjön - Hindås, 18km


Hjemrejse

Fra jernbanestationen i Hindås kører der regelmæssig intercitytog til Göteborg, hvorfra intercity- eller eksprestog kører til Helsingborg og Malmö, samlet rejsetid til Helsingborg ca. 4 timer.
Find køreplan herTurbeskrivelse

Dag 1    Limmared - Vällabro, 14km
   Niende etape af Sverige på langs begynder på det lidt støvede jernbaneterræn i Limmared. Vi vandrer mod nord ad vej 157 langs et industriområde, forlader byen og når efter et par km frem til starten af Oxabanan. Her til venstre ind gennem skoven, forbi en skydebane og ud i det åbne terræn i Sämåns ådal, 3km. Her til højre, og ad en grusvej vandrer vi nu forbi den gamle borgruin Oppenstein. Et besøg på toppen af bakken er bestemt turen værd, for trods en del skov er der en begrænset, men fin udsigt over den flade ådal. Længere fremme krydser stien over åen og drejer kort efter til højre ad den gamle tracé fra Oxabanan, 6km. Denne jernbane blev i sin tid bygget for at fragte træ fra Åsunden til glasbrugene i Limmared samt glasvarer den anden vej, men undergrunden i den sumpede ådal viste sig at være for blød til det indkøbte damplokomotiv, så trækkraften på jernbanen blev i stedet leveret af okser, hvilket har givet navn til banen. Efter et langt lige stræk når vi frem til Månstad kirke. Her delte jernbanen sig, med hovedlinien der fortsatte mod nord til Ulricehamn, mens en gammel stikbane førte mod NW ud til Yttre Åsunden. Vi følger dette gamle spor forbi Lugnet og ud gennem Långemossen, og når på den anden side af denne frem til et stort parkagtigt friluftsområde nær Vällabro, 14km. Her er masser af teltpladser, ligesom en gammel åben lade giver tag over hovedet, og her tilbringes den første nat.

Dag 2    Vällabro - Gränd, 22km
   Denne plads er samtidig afslutningen af den korte vandresti på Oxabanan, men man kan stadig følge det gamle og efterhånden bevoksede banelegeme den sidste bid vej ud til Yttre Åsunden. Vi forlader dog overnatningspladsen mod SW og W, og kommer nær Starren frem til en fin lille sti, der også fører ud til Yttre Åsunden og videre mod S ned langs dennes bred. Vi passerer rundt om en bugt, krydser en smal landtange og når så frem til den flotte herregård ved Hovsnäs, lige ned til Torpasjön, 3km. Her er bademulighed, om sommeren servering, og lige i vandkanten finder vi et lille og lettere forblæst vindskydd. En gammel kreaturvej fører nu mod syd langs søbredden forbi et par fine gamle gårde med udsigt over søen, og hvor vejen drejer ind i landet fortsætter en temmelig sumpet sti videre langs søbredden og fører frem til Ömmesala, 5km. Frem hertil er der stadig sporadisk markering. Vi passerer gennem landsbyen og fortsætter ad en bivej mod SW. Hvor denne ender blindt fortsætter en sti over en lille å, der løber ud i Torpasjön. Et par druknede brædder er den eneste passage over åen og omvejen er stor, så man bør så vidt muligt liste sig over åen her. På den anden side bliver stien hurtigt bedre, og nu følger en fin vandring ad mark- og skovveje forbi gårdene Torsö og Ledsholmen, ned langs Vassgården og Täxlesjön til vi når landevejen ved Svedjorna, 14km. Umiddelbart før, nede ved søen, finder man let et sted at holde frokosten.
   Nu følger vi landevejen op gennem Läggared og krydser Ätran nede på den anden side af bakken. Videre i samme retning gennem en hedeagtig skov, en kort bid langs den nedlagte jernbane mellem Hillared og Sexdrega, og vi når frem til den brede riksväg 27 ved Lockryd, 18km. Vi følger dog kun hovedvejen få hundrede meter, og vandrer så ned gennem Sandsjön. Bag de sidste huse fører en sti op til Lugnet, hvorfra en stejl sti fører op over bjergsiden mod de nederste huse i landsbyen Gränd. På kort tid har vi steget over hundrede meter op, og fra Gränd er der en fantastisk udsigt ned over Lysjön og til bakkerne på den anden side. I skovbrynet til venstre er der flere gode lejrpladser, og vand kan hentes ved et af husene i Gränd, 22km.

Dag 3    Gränd - Hälasjön, 23km
   Fra Gränd fortsætter vi mod NW, krydser en bivej og stiger så ned i skoven på den anden side. Det er en flot og lidt troldsk skov, men man bør her holde et vågent øje med kortet, da der er noget flere stier end angivet på samme. Men med lidt held får man krydset gennem skoven og den efterfølgende landevej for herefter at nå frem til Sjögabo, 3km. Vi fortsætter ad bivejen til Sävshult og følger herefter skovvejene østover forbi Björkelund, Kovra og Norlid til Björnåsen, 10km. Lidt nord for Björnåsen fører en lille sti ind i skoven og bliver snart til et netværk af stier, der fører op og ned over bakkerne i den hedeagtige skov med spredte lyngflader. Det er et flot skovterræn med glimtvis gode udsigter, endvidere er der masser af markeringer, men disse kan ikke rigtigt bruges til noget da vi så at sige er kommet ind ad bagvejen. Men hvis blot man holder retningen mod vest kan man ikke undgå at nå frem til Granbäckens foreningsstue, 12km. Her er både vand, toilet og borde/bænke og et fint sted at holde frokostpausen.
   Fra foreningsstuen fortsætter vi mod vest og kommer snart ud på landevejen mod Rydboholm. Krydser akkurat riksväg 41 og drejer så til højre mod Höjden. Bivejen fører videre ned til bredden af Viskan, en stor og bred å, og passerer her ind i et militært øvelsesterræn. Der er for det meste fri passage gennem området, men man bør alligevel læse advarselsskiltene nærmere inden man går ind i området. Vi er dog kun på fransk visit og forlader området igen straks vi har krydset åen, 17km. Vi når op til en landevej som vi følger 300m mod nord, hvorefter vi drejer skarpt til venstre, krydser jernbanen og når frem til Nabben ved bredden af Gasslången i det nordvestligste hjørne af kortet. Dette skovparti har et veritabelt mylder af småstier, og det er helt tydeligt at skoven her også benyttes til militære øvelser. Fra Nabben fører en bivej mod NW, og vi følger den ca. fem minutters gang ud over kortranden, tager første grusvej til venstre, krydser en lille rende og kommer kort efter ind på det næste kort (7C SV - denne lille manøvre sparede knap 100 kr. til endnu et landkort). Umiddelbart efter når vi Hälasjön, hvor vi på østsiden finder adskillige fine teltpladser, 23km. Det kan ikke anbefales at drikke søvandet, men hanevand kan fås ved husene oppe i Viared.

Dag 4    Hälasjön - Abborrsjön, 23km
   Har man måttet op til Viared for at hente vand kender man starten på den fjerde dagsmarch. Vi vandrer langs bredden til søens nordspids og følger herfra grusvejen op til Viared. Her følger vi den gamle landevej mod højre, krydser diagonalt over en omfartsvej og en stor parkeringsplads og finder på den anden side igen resterne af landevejen. Følger den ned ad bakken og drejer her til venstre for at komme ned til viadukten under riksväg 40. På den anden side krydses en å, en jernbane samt endnu en hovedvej, for herefter at stige mod NW op ad en skovvej. Denne fører - tildels som en lysløjpe - op gennem friluftsområdet NE for Sjömarken, og herved har vi krydset transportkorridoren mellem Borås og Göteborg på det smalleste sted. Vi følger skovvejen frem Snickaregården, hvorfra en sti fører op til Kvarnbäcken og videre frem til Källeberg, 5km. Her møder vi Knalleleden, som vi skal følge på resten af Etape 9. Vi drejer mod venstre og følger herfra fredelige småveje gennem Backabo til Nordtorp, en forblæst landsby på toppen af bakken, hvor vi drejer til venstre, 8km. Vi når frem til Mölnesjö og følger her en fin sti ned langs søen. Frem hertil har dagens vandring ikke forløbet gennem de mest spændende omgivelser, men stien fører nu ind gennem et flot og vildt skovområde oven for Viaredssjöns ådal. Vi passerer gennem Svarvhult og stiger så op på Fjällaberg, en klippeknold højt over Viaredssjön med en fantastisk udsigt over det omgivende landskab, 13km. Her findes et vindskydd, dog ingen vand, og et indlysende sted at holde frokostpausen.
   Fra Fjälaberg fortsætter stien over en herlig lyngbevokset højderyg, hele tiden med udsigt ud over dalen, og dykker efterhånden ind i skoven igen. Vi passerer udstederne Fjälla og Nordensten, vandrer rundt om den idylliske Mörkatjärn og når frem til Lindås, hvorfra en bivej og en sti fører frem til Gesebols sjö, 20km. Vi følger nu bivejen langs med søen, drejer til venstre ved Geskeby, 22km, og vandrer ud langs Abborrsjön. Efter ca. ti minutter deler vejen sig, og vi vælger her den højre vej. Et par hundrede meter senere viser et skilt ned mod en grillplads, hvor man også finder et vindskydd direkte ned til søen, 23km. Overnatningen finder sted her, og søens vand kan godt drikkes, men vil man være på den sikre side har man taget vand med fra Geskeby.

Dag 5    Abborrsjön - Hindås, 18km
   Vi fortsætter ad Knalleleden op gennem skoven, og efter at have passeret rundt om Frua berg fører ruten ned i Nolåns ådal, 3km. Her ligger en stor grusgrav som vi må omgå i syd inden vi stiger op på den anden side. Og det er lidt af en opstigning, idet vejen fører stejlt og direkte op over dalsiden. Vi passerer gennem Petared og når endelig efter 135 højdemeters opstigning toppen af bakken i Grimsås, 7km. Knalleleden fører nu lidt i zigzag gennem det kuperede skovlandskab. Vi krydser en hovedvej ved Skylsatjärn, 12km, og fortsætter ad småvejene på den anden side frem til Nordlyckan ved Sundshult, 15km. Vi bevæger os nu mod nord ind i Hindås' friluftsområde, som ligger mellem Nordlyckan og Ingelse. Der er her adskillige stier, enkelte som lysløjper og alle markerede, og det kan være svært at finde Knalleledens fortsættelse mellem de mange stier. Men hvis blot man holder sig i retning mod NW kan det ikke gå helt galt, og vi når efter halvanden km frem til Hindåsgården, Knalleledens endepunkt. Her er vand at få samt borde/bænke, og en udmærket rasteplads hvis man har overskydende tid. Efter en opfrisker fortsætter vi så den sidste bid vej ind til jernbanestationen i Hindås, 18km. Umiddelbart syd for stationen ligger et indkøbscenter hvor man kan købe forplejning til hjemrejsen.

Vandret marts 2002 med Allan HilligerInterne links:

Sverige på langs
Sverige på langs 8: Smålandsstenar-Limmared
Sverige på langs 10: Hindås-Kungälv
Allemansrätten
Blog 24.09.08: Nye svenske landkort
Eksterne links:

Tågplus - Samtrafiken / SJ
Västtrafiken
Borås Kommune om Europasti nr. 1
Debatforum på Utsidan om Sverige på langs