Navigation: Quicklink   
Start  >  Blog 
> 11. jun. 2001
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Ny landevej gennem potentiel naturpark Mandag, 11.06.01

Jeg omtalte i min klumme for et par uger siden, at Skov- og Naturstyrelsen nu gjorde tiltag til at få fredet nogle af de danske landskaber som en egentlig naturpark, og noget tyder på at det er ved at være på høje tid, hvis man ønsker at sikre sig noget dansk natur for fremtiden. For byudviklingen maser sig hele tiden mere og mere på, og det viser et aktuelt eksempel fra Græsted-Gilleleje nu i al sin tydelighed. Et af de naturområder som styrelsen har udpeget som bevaringsværdige er Gribskov med Esrum Sø og Harager Hegn. Og det er netop gennem sidstnævnte, at Frederiksborg Amt nu planlægger at bygge en ny stor landevej, der skal danne en forlængelse af Farummotorvejen mod Græsted og Gilleleje, således at det vil blive muligt at køre fra København til Gilleleje uden at skulle have det besvær at skulle dreje. Men vejen støder sin asfalt ind i vidtrækkende naturbeskyttelseshensyn, især på den godt fire kilometer lange strækning mellem Helsinge og Græsted, og vejen er i større eller mindre grad i disharmoni med en halv snes forskellige hensyn til omgivelserne, som er oplistet i amtets eget regionplanforslag. Amtets vejplan har bragt sindene i kog hos et halvt hundrede lodsejere, som nu har stiftet en lobbygruppe ved navn Harager Gruppen, som i første omgang forgæves har forsøgt at få en dokumentation for behovet. Ifølge gruppen er der ingen trafikkøer på de eksisterende nord-sydgående veje, og hverken pendlere eller sommerhusgæster overbelaster vejene i en sådan grad at der er behov for aflastning. Næstformand i amtets teknik- og miljøudvalg Hans Andersen melder dog tilbage, at vejbyggeriet skal ses som et forsøg på at fremtidssikre området, da man gerne vil bygge ud med flere erhvervsgrunde og boliger i Gilleleje. Men hiver så straks i land og siger at der endnu ikke er taget endelig beslutning om, at vejen rent faktisk bliver til noget. Og hans formand Georg Miksa tager også afstand fra projektet, da der kun kører 5-6000 biler på den pågældende strækning, en trediedel af trafikken mellem Hundested og Hillerød, hvor der ikke er planer om nye veje. Og den overordnede plan siger, at en kommende større erhvervsudvikling skal finde sted i Hillerød og Frederikssund, og ikke i Gilleleje. Men indtil videre har vejen altså rygdækning af et flertal i amtsrådet.

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.