Navigation: Quicklink   
Start  >  Blog 
> 21. jun. 2001
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Lille Vildmose bliver Danmarks første naturpark Torsdag, 21.06.01

Som jeg har skrevet om tidligere i min klumme har der i løbet af foråret været flere forslag oppe om at etablere den første naturpark i Danmark. Flere forslag til steder har været oppe, og fremme i finalen stod valget mellem Mols Bjerge/Helgenæs, Lille Vildmose/Tofte Skov, Det sydfynske Øhav og Gribskov/Esrum Sø. Og det endte så, egentlig ikke så uventet, med at det blev Lille Vildmose som vandt udbudsrunden, for i dag mødes parterne ved et offentligt møde i Lille Vildmose i dag. Det står allerede nu klart at fredningen af det 7.700 hektar store område vil blive gennemført, men det store stridsspørgsmål går på, i hvor stort omfang offentligheden skal have adgang til området. Her er situationen nærmest den omvendte verden, for normalt er det i fredningssager sådan, at Skov- og Naturstyrelsen ønsker at begrænse adgangen til et fredet område, mens de lokale parter ønsker en høj grad af offentlig adgang. Men ikke i denne sag. To dele af de fredede områder, Tofte Skov og Høstemark Skov, har været indhegnet og afspærret for offentligheden i henved hundrede år, og det at området har været afspærret er den egentlige grund til at området i dag er den naturperle det er. Åbner man det for offentligheden risikerer man at ødelægge de kvaliteter der er årsag til fredningen. Og det synspunkt er både grundejerne og borgmesteren for Sejlflods kommune rørende enige om. Skov- og Naturstyrelsen står således temmelig alene med sit ønske om mere offentlig adgang til reservatet, så det er ikke utænkeligt at de bliver nødt til at strække våben i dag.
http://www.sns.dk

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.