Navigation: Quicklink   
Start  >  Blog 
> 28. aug. 2001
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Wilhjelm-udvalgets rapport endelig frigivet Tirsdag, 28.08.01

Som tidligere omtalt i min klumme har regeringen sidste år nedsat et udvalg til at arbejde for en handlingsplan for biologisk mangfoldighed i naturen. Handlingsplanen skal ses som et led i forberedelsen til næste års internationale FN-opfølgning på Rio-konferencen om miljø og udvikling fra 1992. Udvalget under ledelse af tidligere industriminister Nils Wilhjelm består af folk fra både landbrug, skovbrug, fiskeri, miljøorganisationer, stat, amter og kommuner. I løbet af sommeren er der udsendt forskellige delkonklusioner, men først nu er den endelige rapport blevet færdiggjort, og kunne i sidste uge blive overrakt miljøminister Svend Auken. Blandt rapportens overskrifter fremgår det blandt andet at kvaliteten af Danmarks natur ikke tidligere har været så ringe, at kun to procent af vandløbene har bevaret deres naturlige slyngede forløb, og at den stærkt øgede hastighed, som udryddelsen af arter foregår med, sker på grund af menneskets adfærd, og at årsagerne er for lidt vand (dræning), for mange næringssalte og for opsplittede små naturområder. For at afhjælpe problemerne anbefaler udvalget blandt andet at der genskabes 100.000 hektar med våde enge og overdrev, at der udlægges beskyttelses- eller bufferzoner på 300 meter omkring særlig sårbar natur med bl.a. krav til ammoniakudledning, at 10 procent af skovene udlægges til biologisk mangfoldighed, og at der etableres seks nationalparker omkring hede- og klitlandskaberne i Thy, skovene og moserne omkring og i Lille Vildmose, Det sydfynske Øhav, Mols Bjerge og Helgenæs, Gribskov og Esrum Sø samt Høje Møn. Derved falder de tidligere foreslåede områder omkring Gudenåen og Store og Lille Åmose og Tissø bort, men forhåbentlig betyder det så også at man kan koncentrere sig mere om de øvrige områder, hvor skovene og moserne omkring Lille Vildmose jo allerede er godt på vej.
http://www.sns.dk/wilhjelm/wilhjelm/tema.htm
Link ikke længere aktivt!

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.