Navigation: Quicklink   
Start  >  Blog 
> 6. mar. 2003
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Snart slut med danske landkort Torsdag, 06.03.03

Det var noget af en overraskende nyhed, der var at læse i avisen her til morgen, og helt uforståeligt at den kun havde fået tildelt en halv snes linier, godt gemt af vejen på side seks i morgenavisens tredie sektion. Nemlig nyheden om, at Kort- og Matrikelstyrelsen planlægger at ophøre med at udgive de velkendte landkort over Danmark. Nu er kortlægning jo en alvorlig sag, og derfor har denne opgave altid været forestået af staten gennem langt over hundrede år, først som en militær opgave, senere i rammerne af Geodætisk Institut, og i de seneste år under Kort- og Matrikelstyrelsen. Men det skal det nu være slut med. Som så mange andre statslige institutioner har også KMS fået ordre på at skære ned på budgetterne, og det kommer nu til at ramme udgivelsen af ikke blot de eneste ordentlige landkort over Danmark, men også stort set alle trykte publikationer som styrelsen udgiver i øjeblikket. De eneste kort styrelsen fortsat regner med at udgive, vil være de store søkort, som dog fortrinsvis benyttes i den erhvervsmæssige skibstrafik. Men alle os brugere af det danske land, det være sig vandrere, orienteringsløbere, landmænd, sejlere, eller andre der måtte have brug for landkort i privat øjemed, vi bliver ladt i stikken. Styrelsen vil nemlig fortsat opsamle de nødvendige data, men vil fremover kun distribuere dem digitalt til offentlige institutioner. Det er dog muligt at der fortsat vil være landkort at få, for styrelsen påtænker at sende produktionen af landkort i udbud, og så kan andre firmaer byde ind og fremover varetage produktionen. Men det er i givet fald tvivlsomt om den nuværende høje kvalitet kan fastholdes, og vi blot får et 'civiliseret' kort a la Krak, ligesom det end ikke er sikkert der kommer en afløser. For som styrelsen udtaler: Hvis ingen vil byde på opgaven må det være fordi der ikke er nogen der er interesserede i at aftage varen. Så man må frygte, at man snart må skynde sig med at opkøbe de kort man må have brug for til fremtidens ture.
http://www.kms.dk

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.