Navigation:    
Start  >  Blog 
> 21. maj 2006
 
Foregående    Index    Dette tema 

  En betonprop på over to km Søndag, 21.05.06

I løbet af de seneste år har man hørt om et stigende antal tilfælde hvor den altoverskyggende higen efter vækst i Kina har givet anledning til miljømæssige katastrofer, og et af de største miljøforandrende tiltag i Kina nogensinde er nu realiseret. Ifølge det oplyste er kineserne nu blevet færdige med at bygge den gigantiske Tre Kløfter-dæmning over Yangtse-floden, et projekt man har arbejdet på i 13 år. Hvor floden, der til enhver tid har været Kinas hjerte, tidligere strømmede frit er der nu sat en effektiv spærre for vandmasserne. 180 meter høj og 2,3 km lang er Kinas største dæmning, og det forventes at når de sidste turbiner er blevet installeret og sat i drift, da kan dæmningen producere næsten 85 milliarder kWh årligt. Når man tænker på den store forurening der på nuværende tidspunkt kommer fra Kinas mange kulfyrede kraftværker må det selvfølgelig i den henseende være at betragte som en fordel, at mange gamle kraftværker nu kan blive lukket ned og afløst af den udstødningsfrie vandkraft - i hvert fald indtil Kinas store vækst kræver at de gamle kraftværker bliver sat i gang igen, men spørgsmålet er, hvilke konsekvenser den store ændring af landskabet får på Kinas miljø. Mere end en million mennesker er blevet forflyttet, og rigtig mange er derved gået fra at være selvforsynende bønder til at blive fattige stakler i moderne ghettobebyggelser. Et af Kinas smukkeste landskaber, de berømte Tre Kløfter, er blevet oversvømmet af den opdæmmede sø, der strækker sig 660 km opstrøms fra dæmningen, og virkningerne at et sådant indgreb i miljøet er svært at forudsige. Der er gisninger fremme om, at den opdæmmede sø i sig selv kan give anledning til store jordskred, og allerede under byggeriet er det sket mere end én gang at en beskyttelsesdæmning er bristet. Den store vandoverflade vil naturligvis give anledning til en meget større fordampning opstøms, mens dæmningen muligvis vil medføre vandmangel i flodens nedre løb. Man kan tænke sig mange risici ved den nye dæmning, men sandheden er nok at der endnu ikke er nogen som har et overblik over de langsigtede konsekvenser ved dæmningen.

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.