Navigation:    
Start  >  Blog 
> 12. februar 2008
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Nordpolens havis forsvinder med rekordhast Tirsdag, 12.02.08

At gennemsnitstemperaturen er stigende både på land og i vand er et ufravigeligt faktum. Der er nok heller ikke nogen der er i tvivl om at den globale opvarmning i overvejende grad er et menneskeskabt problem, omend man jo ikke fuldt kan afskrive naturlige bidrag til temperaturændringen i form af ændringer i solpletaktiviteten eller andre naturlige svingninger. Den globale opvarmning er jo, som navnet siger, global, og er derfor ikke en man kan undgå, hvis ikke hele kloden slutter op om at betragte det som et problem. Et af de mange steder den globale opvarmning tydeligt kan ses er ved udbredelsen af det permanente isdække omkring Nordpolen. FNs klimapanel har allerede skrevet nekrologen over den permanente is, og beregnet at om 40-50 år vil man for første gang i årtusinder kunne opleve en sensommer på Nordpolen uden en eneste lille sejlende isflage. Slut, prut, finale. Men noget tyder på at denne nekrolog skal fremskyndes. Som Berlingske omtalte i forgårs er der nu frigivet friske satellitbilleder fra sidste uge, der viser at isens udbredelse over Nordpolen er svundet med mere end 25% siden samme tidspunkt sidste år. Det er omkring dette tidspunkt at isen har sin største udbredelse, og nærmere studier viser at det ikke bare er den friske vinteris der har fået mindre udbredelse, men også den flere meter tykke is der er dannet over flere år, og som er den egentlige indikator for polisens udbredelse. At isen smelter på Nordpolen får dog ingen betydning for havstigningen, da isen jo fortrænger lige meget vand uanset om den er flydende eller krystallinsk. Men ud over at være en indikator på den globale opvarmning vil den svindende is forstærke opvarmningen. For hvor det udbredte hvide isdække tidligere reflekterede sollyset tilbage ud i verdensrummet vil det sorte hav nu i stedet suge solvarmen til sig, og derved give et nettobidrag til den globale opvarmning i stedet for at sende varmen ud i rummet igen. Så måske vi ikke en gang behøver vente 20 år før de første badestrande kan blive anlagt ved Ishavet?
www.berlingske.dk

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.