Navigation:    
Start  >  Blog 
> 6. december 2009
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Kick-off møde i Klatreforbundet Søndag, 06.12.09

Der er efterhånden kommet en tradition for, at den nyvalgte bestyrelse i Klatreforbundet indleder sin nye embedsperiode med et fællesmøde, hvor vi i bestyrelsen fordeler opgaverne imellem os og forsøger at blive enige om, i hvilken retning Forbundet skal bevæge sig i det kommende år. Således også denne gang, efter repræsentantskabsmødet den 14. november. Der var dog sket det lidt usædvanlige i år, at selv om to af bestyrelsens medlemmer havde forladt bestyrelsen, var der ikke nogle af repræsentantskabets deltagere der havde ønske om at træde ind i stedet, således at vi måtte nøjes med at genvælge de fem resterende medlemmer, til trods for at vedtægterne foreskriver at der skal være syv medlemmer i bestyrelsen. Egentligt lidt pudsigt, for det var repræsentantskabet, der for nogle år siden mod bestyrelsens ønske gennemtrumfede, at antallet af medlemmer i bestyrelsen skulle være syv og ikke fem, og så er man ikke engang interesseret i at udfylde disse rammer, man selv har trumfet igennem. Men sådan er tingenes tilstand, og for mig viser det tydeligt, hvor lille et engangement landets klatreklubber udviser for sit eget forbund. De to resterende bestyrelsesmedlemmer må vi så finde på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i det nye år, alternativt at sætte antallet af bestyrelsesmedlemmer tilbage til fem igen. Men selv med det beskårede antal medlemmer i bestyrelsen kunne vi alligevel gennemføre vort kick-off møde i går i Vejle. Introduktionen til bestyrelsens arbejde kunne vi dog denne gang droppe, da der jo ikke var nye medlemmer i bestyrelsen, og de eksisterende måtte forventes at have en fornemmelse af hvordan tingene fungerer. Til gengæld var der så også færre hoveder at fordele kasketterne på, hvilket betød at vi alle måtte påtage os flere ansvarsområder. Jeg fortsætter, nu med eneansvar for klippeaktiviteter, klippekursus og uddannelse, samt for bjerge og bjergaktiviteter og miljøfohold. Som nye områder fik jeg så også access (adgang/tilgangsforhold), samt genoptog mit tidligere område med en del af Uddannelsesudvalget, der nu er splittet op og er blevet til klippekursusudvalget for min dels vedkommende, endvidere er min uformelle kontakt til Klatresamrådet nu blevet officiel. På kick-off mødet var alle udvalg inviteret, og mens vi i bestyrelsen holdt vort bestyrelsesmøde blev der holdt udvalgsmøder i de tilstødende lokaler. Sidst på eftermiddagen mødtes vi så alle igen for at aftale de fælles arbejdsrammer, men da var jeg allerede på vej tilbage til København for at nå tilbage til en julefrokost - den eneste i år.

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.