Navigation:    
Start  >  Blog 
> 3. september 2010
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Fri teltning i 87 skove i Danmark Fredag, 03.09.10

Fra Miljøministeriet er det netop blevet meldt ud, at der åbnes for fri teltning i yderligere 37 skove på Skov- og Naturstyrelsens arealer. Det betyder, at der nu er mulighed for at sove i telt på selvvalgt teltplads i tilsammen 87 statsskove fordelt over hele landet. Dette betyder, at den frie teltning, som man tidligere skulle tage til Sverige for at opleve, nu i stigende omfang også bliver en mulighed her i Danmark. Ligesom i Sverige er det gratis, og man behøver ikke at spørge om tilladelse først. Men ligesom i de øvrige skandinaviske lande gælder der dog også regler om fornuftig omgang med denne mulighed i de udvalgte skove i Danmark. For eksempel må man kun have en enkelt overnatning samme sted, og denne skal finde sted udenfor synsvidde fra drifts- og beboelsesbygninger, båltænding på kun finde sted på særligt indrettede steder eller i stormkøkken, og man skal naturligvis rydde op efter sig og tage sit affald med. Hvilket jo er en selvfølge for folk, der er vant til at opholde sig i naturen, men som man kan se langs de danske veje, er dette ikke en selvfølge for mange. I forbindelse med udvidelsen af disse muligheder udtaler miljøminister Karen Ellemann, at "Regeringen arbejder for at give både befolkningen og turister flere muligheder for at opleve naturen. Vi mærker en stigende interesse for naturen i takt med, at folk bliver mere og mere opmærksomme på mulighederne. Fri teltning i statens skove er en god måde at komme tæt på dyr og planter ... Vi har lagt vægt på, at skovens fauna ikke lider overlast. Naturen skal både beskyttes og kunne benyttes. Så længe ordningen med fri teltning ikke giver nævneværdige gener, er det kun godt, at vi kan give befolkningen flere muligheder for at overnatte i naturen. Erfaringerne viser også, at problemerne med affald er minimale, og at brugerne i øvrigt generelt har forstået at tage de nødvendige hensyn!" I Københavnsområdet er der således mulighed for fri teltning i Lystrup Skov, Slagslunde Skov, Sjælsø Lund og Grønholt Vang. Så må vi bare håbe, at folk kan finde ud af at udnytte denne mulighed uden at misbruge den. Nærmere oplysning om ordningen fås på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside:
http://www.mim.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/20100902_friteltning.htm Link ikke længere aktivt!

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.