Navigation:    
Start  >  Blog 
> 10. oktober 2010
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Trusler mod DBs stemmeret i UIAA Søndag, 10.10.10

Der var enkelte vedtægtsændringer på programmet, hvoraf den ene var noget foruroligende, idet der i vedtægternes §10.3 foresloges indsat en tilføjelse, hvoraf det fremgik, at hvis medlemsklubber er en del af det nationale forbund, da ville forbundet have fuld stemmeret, mens klubben ville få sin stemmeret beskåret med 2/3. Hvorimod §10.4 beskriver, at den fulde stemmeret tildeles en organisation efter beslutning af daværende generalforsamling ved indtrædelse, subsidiært det ældste nationale medlem, eller ved beslutning mellem parterne. Hensigten med denne tilføjelse var, at associerede medlemmer med begrænset stemmeret også kun skal betale et begrænset kontingent, men således som ændringsforslaget var præsenteret mente jeg det gav unødig uklarhed i, hvilken organisation, der har den fulde stemmeret. Desværre var det kun den belgiske repræsentant Paul Verzele, der sluttede op om min modstand, så selv om der var 10 der stemte blankt var der 29 der stemte for ændringsforslaget, der derved blev vedtaget, da kravet for kvalificeret flertal var 28 stemmer. Det var sådan en situation hvor det kunne være godt at have nogle fuldmagter, men desværre havde jeg hverken svenskernes eller kroaternes stemmer, som jeg tidligere havde haft det. Jeg er nok ikke så god en lobbyist som jeg gerne vil være.
Vi var nu fremme ved småtingsafdelingen, hvor International Skyrunning Federation i Poshiavo havde ansøgt om Observer membership og Himalayan Mountaineering Institute i Darjeeling havde ansøgt om Associate membership, hvilket blev imødekommet for begges vedkommende. The Alpine Club of Iran og Zirve Mountaineering and Nature Sports Club i Tyrkiet havde begge ansøgt om Associate membership, men hvor dette blev givet til Tyrkiet var der tre stemmer færre til den iranske klub. Tyrkerne havde også et stærkt kort på hånden, nemlig den tidligere repræsentant for internationale sager i det tyrkiske bjergforbund, som jo ikke er ukendt i UIAA sammenhæng, hvorimod dette forbunds præsident knap kunne begå sig på engelsk. Ansøgerklubben fra Iran havde end ikke ulejliget sig med at sende nogen repræsentant, og det var derfor lidt svært at se hvad de ønskede med medlemskabet. De blev så heller ikke stemt ind, og som Mike Mortimer lakonisk konstaterede, måtte læren være, at man skulle møde op hvis man ønsker at blive stemt ind. Endelig var der to ansøgere fra Azerbaijan, og da dette land ikke i forvejen var repræsenteret i UIAA havde bestyrelsen udvirket at de kunne blive indstillet til fuldt medlemskab, men med delt stemme. Og dette blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. Endnu en grund mere til at besøge dette spændende land.

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.