Navigation:    
Start  >  Blog 
> 13. november 2010
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Rapport fra UIAA Mountaineering Commission Lørdag, 13.11.10

Næste kommission i rækken var Mountaineering Commission (MC), hvor rapporten blev fremlagt af kommissionens præsident Pierre Humblet. Også her har man haft to kommissionsmøder i det forgangne år, dels i New Delhi, Indien og dels i Montserrat, Katalonien. En stor del af denne kommissions arbejde ligger i de to stående arbejdsgrupper om Training Standards (TSWG) og Legal Experts (LEWG).
TSWG havde gjort sig en række tanker om finansieringen at de ydelser som kommissionen yder for sine medlemmer, specielt fordi en del af kommissionens medlemmer kom fra de nu afgående medlemmer DAV og ÖAV, samtidig med at disse ex-medlemmer også er blandt de største aftagere af kommissionens ydelser. Kommissionen lagde op til at ydelserne kunne tilbydes både UIAA-medlemmer og ikke-medlemmer, hvilket samtidig ville give mulighed for at få en ekstra indtægt fra ikke-medlemmerne. TSWG var dog kun interesseret i det faglige arbejde med sikkerhed i træningen og ville ikke engagere sig i politik. Det stod dog klart, at muligheden for at assistere ikke-medlemmer, uanset om disse var kommercielle eller ej, ikke skulle ske på bekostning af medlemmernes service. Samtidig blev det også overvejet, at en del af vedligeholdelsen af de eksisterende standarder kunne finde sted over nettet, ligesom man kunne uddelegere enkelte rutineprægede opgaver til eksterne personer indenfor organisationen. Ligeledes overvejede man at indføre et standardgebyr for de medlemmer, der benyttede sig af kommissionens arbejde, omend UIAAs kasserer Jan Bønding stillede sig tvivlsom over for udgifterne forbundet hermed.
LEWG havde efterhånden samlet 54 sager sammen, hvor spørgsmål inden for klatring og bjergbestigning havde medført en sag i nationale retssystem. Disse sager skulle kunne søges i en samlet database, men da databasen blev samlet af flere forskellige personer havde det givet uventede problemer med forskellige valg af søgeord. Der arbejdes dog videre med sagen, således at man skulle kunne bruge samme søgeord på tværs af kontinenter og forskellig lovgivning. Det er dog ikke umiddelbart planen at databasen skal kunne søges på nettet, da den derved kunne risikere at blive anvendt i modstrid med UIAAs interesser, men man forventer dog i nærmere fremtid at lave en foreløbig rapport om frekvensen i ulykker i indendørs klatrehaller.
Hvad aktuelle sager angår planlagde kommissionen at revidere det over ti år gamle dokument om bolte, og så det gerne ske gennem en arbejdsgruppe til formålet. I det evige spørgsmål om forskelle i graderinger beroede dette i vid grad på, hvilke parametre der blev taget med i graderingen, og man opfordrede til at føderationer, der anvendte specifikke graderingssystemer, blev kontaktet for en nærmere afklaring. Man havde også haft ønske om at lave en uheldsstatistik på tværs af landegrænser, men også her var man løbet ind i problemet med forskellige betydninger af begreber. Tilsvarende problemer ville man løbe ind i når de nuværende UIAA-godkendte guidebøger skulle revideres.

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.