Navigation:    
Start  >  Blog 
> 12. november 2011
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Farvel til Klatreforbundets bestyrelse Lørdag, 12.11.11

Siden 2007 har jeg siddet som medlem i Dansk Klatreforbunds bestyrelse. Måske ikke fordi jeg havde et så brændende personligt ønske for at påvirke de beslutninger der foretages i Klatreforbundets bestyrelse, men mere fordi jeg som daværende medlem af Dansk Bjergklubs bestyrelse tilsyneladende var den eneste i bestyrelsen, der mente, at vi som langt den største medlemsorganisation burde have en plads i Forbundets bestyrelse, og da ingen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer var interesserede heri meldte jeg mig frivilligt til denne opgave. Således at jeg kunne rapportere til bjergklubben hvad der skete i Forbundet, og således at jeg kunne foretage lidt lobbyvirksomhed til fordel for bjergklubben. Imidlertid kunne jeg forstå, at bjergklubben ikke var spor interesseret i at drage nytte af den mulighed, for på intet tidspunkt blev jeg opmuntret til at vægte opgaver til fordel for bjergklubben højere, så hvorfor skulle jeg egentlig bruge min fritid på opgaver til fordel for bjergklubben, hvis klubben ikke engang var interesseret her? Og ikke engang kunne fortælle mig, at man ikke ønskede denne fordel. Men det er jo så typisk for bjergklubben i de seneste år. Man kan godt tale højt om, at klubben skal professionaliseres, men klubbens ønskede niveau for professionalisme rækker end ikke så højt, at man ser sig i stand til at svare på henvendelser til bestyrelsen. At jeg har besluttet at trække mig ud af Forbundets bestyrelse meddelte jeg bjergklubben tidligere på ugen, men man så sig heller ikke her i stand til at kommentere på denne information. Men man gider nok ikke, ligesom man heller ikke gider varetage sine internationale forpligtelser i UIAA, eller sørge for at genetablere et klublokale for de mange af klubbens medlemmer, der ikke ser nogen spænding i at rode rundt på en kunstig indendørs klatrevæg som substitut for rigtig udendørs bjergbestigning. Her i denne weekend holder Forbundet sit årlige repræsentantskabsmøde, og hvor bestyrelsen for det kommende år bliver valgt. Men jeg har på forhånd meddelt at jeg stiller min plads til rådighed for kommende interesserede bestyrelsesmedlemmer, og ser derfor ikke nogen grund til at deltage i mødet. Jeg har sådan set også fået en god aftale med Niels Staun, nuværende formand for Forbundet, at jeg fortsat kan varetage mine hidtidige opgaver i UIAA, dog nu på vegne af Forbundet, ligesom jeg fortsat kan varetage politikken indenfor access og miljø. Og derved behøver jeg jo ikke at sidde på en plads i bestyrelsen. Det bliver så samtidig også et farvel til over tyve års bestyrelsesarbejde i andelsboligforeningen, i bjergklubben og i klatreforbundet, når jeg nu i denne weekend forlader min sidste bestyrelsesplads!

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.