Navigation:    
Start  >  Blog 
> 22. juli 2012
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Ladegårdsåen slippes måske fri Søndag, 22.07.12

Det er ikke helt normalt, at man fjerner en allerede nedgravet å fra sit underjordiske fængsel for at lade den løbe frit i overfladen, samtidig med at man forlægger biltrafikken ned under jorden i en nyetableret tunnel samme sted. Og da slet ikke når der er tale om en af Københavns mest trafikerede gader, nemlig Åboulevarden, der fører trafikken ind til byen fra Gladsaxe, Ballerup og endnu længere ude. Men det er så heller ikke helt normalt, at byen bliver oversvømmet i det omfang, som det centrale København blev den 2. juli i fjor. Århus har jo allerede vist vejen, da man her i de seneste år har fritlagt stadig større dele af Århus Å, hvilket er blevet et yderst populært samlingssted for alle. Og man ser jo i alle byer, at hvis der er vand frit tilgængeligt, så samles man der.
En å har jo også den fortræffelige funktion, at den leder regnvandet væk - og det sker jo ikke, hvis åen løber i lukkede betonrør under storbyens asfalt. I stedet har man, inspireret fra Kuala Lumpur, planer om at grave Åboulevarden ned i to parallelle tunneler, så vandet under normale forhold kan løbe frit i overfladen, og når alle himlens sluser åbner sig, som de gjorde sidste år, så kan man lukke det ene tunnelrør af for biltrafik og bruge det til derigennem at lede vandmængderne ned i havnen, mens det andet tunnelrør må tage sig af biltrafikken begge veje i en periode. Systemet kaldes Smart - Stormwater Management and Road Tunnel - og er siden 2007 blevet brugt i Malaysias hovedstad, Kuala Lumpur. Ifølge Anders Jørn Jensen med stor succes. Siden er den centrale by nemlig sluppet for flere gange om året at blive oversvømmet.
Det lyder jo alt sammen meget godt, men der er selvfølgelig en hage - for hvem skal nu betale? En gennemførsel af den fulde plan er beregnet til at skulle koste 2,3 milliarder kroner, eller henved 3.000 kr. pr. indbygger. Men til sammenligning kan man jo også fundere lidt over, hvor meget forsikringsudgifterne løb op i ved skybruddet i juli sidste år? Og det var jo kun ét skybrud, og der er jo nok flere på vej!


Forslaget til omlægning af den i dag stærkt trafikerede Åboulevard, hvor Ladegårdsåen kan løbe frit, bilerne kan gemmes under jorden, og tunnelerne bruges til at opsamle regnvand i tilfælde af skybrud. Foto: Kamilla Aggerlund og Helle Ryge Westphall.
Vue fra Peblingesøen.
www.ladegaardsaaen.dk

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.