Navigation:    
Start  >  Blog 
> 1. januar 2014
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Fire milliarder sparet på den offentlige transport Onsdag, 01.01.14

For ti år siden skrev jeg her i denne klumme om bus- og togprisernes himmelflugt. Jeg havde næsten skrevet sædvanen tro, for det er jo tit og ofte sket, at priserne for den offentlige transport er steget, men langt fra altid at denne nyhed har fundet vej til denne klumme. Benzinpriserne stiger jo langt hyppigere, og det bliver der jo behørigt skrevet om i alle landets medier, men det sker vel lige så hyppigt at priserne bliver sat ned igen, og det hører man jo aldrig om. Man hører jo heller aldrig om at buspriserne bliver sat ned, men det har jo andre årsager, nemlig at det jo aldrig sker. Priserne på den offentlige transport kan jo kun bevæge sig én vej: opad! Således skrev jeg i min weblog her for ti år siden: "Politiken bragte i går en interessant opstilling, hvoraf det fremgår, at set i forhold til forbrugerprisindexet er benzinen siden 1980 blevet 15% billigere og det er blevet 20% billigere at anskaffe sig en bil. Alt imens bustaksterne er steget 75%."
I den anledning ville det have været været meget passende om jeg kunne have bragt et follow-up på, hvorledes både bus- og benzinpriserne har bevæget sig i de mellemliggende ti år, men da jeg ikke har tilgang til en sådan statistik må man nøjes med at tænke sit. Fremadrettet kan jeg dog oplyse, at pr. i dag koster en billet til en zone i Hovedstadsområdet 12 kr., mindstekøb dog 2 zoner, og en billet til hele nettet (9 zoner) koster 108 kr. Og da HT blev oprettet i 1979 var prisen pr. zone kun halvanden krone, Og den gang kunne man for det, som en billet til alle zoner koster i dag, få et 3-zoners månedskort og stadig få byttepenge, alt målt i faste priser. Men det er også 34 år siden. Men for ti år siden forlød det fra regeringen, at den nedskæring, der dengang fandt sted på de statslige tilskud til den offentlige befordring, ville blive øremærket til en langsigtet genopretning af det nedslidte jernbanenet. Og man kan så spekulere på hvad vi mon har fået for de fire milliarder, der i mellemtiden er blevet sparet op. Tilsyneladende er de penge ikke gået til at få de dengang nye IC4-tog på skinnerne i køreklar stand, men hvad de så er gået til ved jeg ikke. I mellemtiden har vi fået en ny regering ledet af Socialdemokratiet, og i forrige år har de barslet med nye planer om dette, hvor man med basis i de milliarder i skatteindtægter af den olie, der pumpes op af Nordsøen, vil oprette en Togfond, som igen vil genoprette det nedslidte jernbanenet. Og ideen er jo stadig god, men hvad med at starte med at bruge de fire milliarder staten allerede har sparet op, og som vi ikke-bilende allerede har betalt?
Dagblog 20. januar 2004: 24 kr. for en liter benzin

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.