Navigation:    
Start  >  Blog 
> 1. maj 2016
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Medielicens bliver sværere at undgå Søndag, 01.05.16

Som vi alle ved, så er det snart ti år siden at den tidligere traditionelle radio- og TV-licens blev afløst af en ny medielicens, således at dem, som sparer TV'et væk for at se det på deres smartphone eller et andet mere obskurt device i stedet, kan blive tvunget til at betale licens, blot fordi de teknisk set ville være i stand til det. Og for ti år siden skrev jeg således på min weblog: "I disse dage forhandles der på Christiansborg om et nyt medieforlig, der skal give DR mulighed for, også at opkræve licens for anvendelse af andre apparater end et fjernsyn til at se TV på, ved at indføre en medielicens. Det interessante herved er dog blot, hvorledes denne nye licens skal udmøntes, da der er divergerende tolkninger herom i medierne. Den ene, og mest vedholdende er, at man fastholder det gamle princip om, at hvis et apparat kan modtage TV-signaler, så skal der betales licens, nu blot ikke længere indskrænket til fjernsyn. Den anden tolkning går på at man vil indføre en husstandslicens, således at hver husstand skal betale licens, uanset hvor mange apparater man så har, der kan nedtage TV-signaler."
Som bekendt var det nærmest version 2 der vandt i medieforliget, således at alle, der har teknisk mulighed for at modtage TV-programmer, skal betale afgift (medielicens) for det, uanset hvor de befandt sig, om det så end var hjemme i dagligstuen, i bilen eller på sin smartphone. Men den måde det blev udmøntet på mindede dog mere om det gamle system, man ville bare bringe flere potentielle brugere ind under licensens svøbe. Og jeg er i den grad blevet vænnet til, ikke at have noget TV, da jeg har boet her siden 1983 uden at have noget TV og derfor kun ser TV når jeg bor på hotel. Jeg har ganske vist adgang til internet via en bredbåndforbindelse, men da den forbindelse skal deles med tyve andre husstande i ejendommen har det ikke været tilladt at streame tv-signaler, da de tager for meget af den fælles båndbredde - og float-tv, som traditionelt TV kaldes i dag, må vel kaldes at streame tv-signaler hvis man vil se tv på internettet. Og derfor har jeg med en vis rettighed ment at jeg ikke var omfattet af denne medielicens. Men måske jeg bliver omfattet alligevel, da bestyrelsen taler om, i løbet af i år at skabe et større hul igennem, hvilket kan medføre at det bliver tilladt at streame tv-signaler. Så jeg kan derfor blive tvunget til at vælge mellem at koble mig af bredbåndet eller betale en formue for, teknisk set at være i stand til at kunne se TV på min lille 15 " computerskærm!
Dagblog 11. maj 2006: Licens på computere

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.