Navigation:    
Start  >  Blog 
> 1. januar 2017
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Til dem der har skal der fortsat gives Søndag, 01.01.17

Det er lang tid siden jeg har lavet regnskaber for andre virksomheder, bortset fra den ejerforening i Måløv, hvor jeg hvert år laver deres regnskaber - og endnu længere siden jeg har lavet løn, men for ti år siden lavede jeg løn for de godt 200 ansatte i FOF-Gentofte, og det gav mig anledning til at skrive blandt andet følgende i min weblog: "Indtil for nylig levede jeg i den tro at skatten som udgangspunkt var ens for alle, og generelt stigende, jo større indkomst man havde. Dette lader dog ikke til at være tilfældet. Ganske vist er der mange af de ansatte der pendler ind fra andre kommuner, men som udgangspunkt må man regne med at der er en overrepræsentation af ansatte fra Gentofte kommune, med heraf følgende højere trækprocent og/eller lavere fradrag. Dette er dog ingenlunde tilfældet! Al den grund at jeg normalt ikke betaler topskat betragter jeg ikke mig selv som specielt højtlønnet, og havende et forholdsvis almindeligt skattetræk. Men nu hvor jeg taster de nye skatteoplysninger ind ser jeg, at størsteparten af de ansatte har en trækprocent der er to-tre point lavere end min egen, hvilket dog nok skyldes en lavere kommuneskat i Gentofte. Derimod er der forbavsende mange der har et fradrag på både 5.000 og 6.000 kr, hvilket jeg finder temmelig besynderligt. Forklaringen skulle efter sigende være, at mange folk herude nyder godt af store rentefradrag i deres huse i mangemillionsklassen, og derved får en skatterabat så de kan betale deres huse. Hvorfor nu det? De tider er for længst forbi hvor tag over hovedet var en menneskeret. I dag er tag over hovedet et investeringsobjekt, og så har jeg svært ved at se hvorfor den danske befolkning som sådan skal betale til de, der har lyst til at investere i fast ejendom. Tilmed - når så disse investorer realiserer deres investering og hiver fortjenester hjem i millionklassen, så er det pludselig investorernes egen private - og skattefrie! formue."
Det har derfor altid undret mig at disse private investorer i den grad skal tilgodeses af de hjemlige skiftende regeringer. For ikke nok med at disse investorer får en skatterabat på indkomstskatten på grund af deres store investering, så har man gennem årene set en tiltagende grad af skattemæssig finansiering af disse dyre forbrugsgoder. Idet et tiltagende antal partier, ikke bare på højrefløjen, plæderer for at ejendomsskatterne helst skal sænkes hvis ikke helt afskaffes. Men har man råd til at købe et hus har man vel også råd til at betale sin ejendomsskat. Ligesom at hvis man har råd til at købe en bil har man også råd til at betale for parkering, eller har man råd til at købe et TV har man også råd til at betale sin licens. Men et eller andet sted undervejs er filmen altså knækket!
Dagblog 19. januar 2007: Dem der har, til dem skal der gives

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.