Navigation: Quicklink   
Start  >  Erhverv  > Job
 
 Opdateret 08-10-05  
Som husets bjergmand er det altid mig som bliver kommanderet op på andelsboligforeningens tag ved reparationsarbejder

I den offentlige tjeneste!

Det var lidt af et tilfælde at jeg i marts 2001 kom til at arbejde i Vallensbæk Kommune. Jeg havde i en periode foretrukket at arbejde i langtidsvikariater, da jeg derved - in between jobs - havde tidsmæssig mulighed for at hellige mig min altoverskyggende interesse, nemlig bjergbestigningen. Og således fik jeg tilbudt et tremåneders vikariat på Vallensbæk Rådhus, hvor jeg som vikar for en langtidssygemeldt skulle arbejde med den løbende vedligeholdelse af kommunens edb-kontrakter.

Imidlertid var det en lettere forfjamsket kontorchef jeg mødte da jeg mødte op til samtalen, og det viste sig at være velbegrundet, idet den sygemeldte netop havde meldt sig rask en time forinden. Nå, men det var der ikke så meget at gøre ved, så jeg sagde tak for tilbuddet og belavede mig på at gå. Men stop lige et øjeblik, der var faktisk en del sager der havde hobet sig op i mellemtiden, og man havde fortsat brug for en hjælper til at rydde op i bunkerne, hvis det havde interesse.

Det måtte vi så lige snakke om, og det endte selvfølgelig med at jeg fik vikariatet alligevel. Jeg kom dog ikke til at beskæftige mig så meget med edb fra starten, men mere sagsbehandling, korrekturlæsning, arbejde med boligpolitiske emner og servicering af kommunalbestyrelsen.

Da de tre måneder var gået blev vikariatet forlænget med yderligere otte måneder, og jeg begyndte efterhånden at gå mere ind i økonomiarbejdet, hvor jeg rettelig følte jeg hørte hjemme, og da disse måneder efterhånden også var gået på hæld endte det med jeg fik tilbudt en fast stilling.

Jeg har i lang tid været lidt skeptisk over for faste ansættelser, da jeg derved ville føle mig mere bundet end godt var, men da jeg ved de forudgående forhandlinger fik størstedelen af mine krav hjem havde jeg ikke nogen grund til at sige nej, og to timer før rådhusets julefrokost fik jeg bekræftelse fra borgmesteren på at jeg kunne få stillingen.

Jeg har således siden 2001 arbejdet på Borgmesterkontoret under Rådhussekretariatet på Vallensbæk Rådhus, og sekretariatets opgave var primært at servicere den politiske organisation, specielt kommunalbestyrelsen, men også rådhuset generelt, hvorfor både IT-afdelingen, kantinen og rådhusbetjentene hørte under Rådhussekretariatet.

Med en forholdsvis begrænset medarbejderstab var mine opgaver temmelig alsidige. Min primære opgave var at varetage økonomistyring, budgetlægning og budgetopfølgning samt regnskabsopfølgning for sekretariatet, specielt med fokus på edb- og IT-udgifterne, som udgør en stigende del af budgettet. Herudover var jeg også kommunens tovholder på kommunens borgerblad Vallensbæk Her & Nu, der udkommer ti gange om året, jeg foretog korrekturlæsningen på alle årbøger og håndbøger hvor kommunen er optaget, og sidst men ikke mindst stod jeg for opdateringen af sekretariatets del af kommunens hjemmeside.

I sommeren 2004 blev Borgmesterkontoret imidlertid nedlagt, og jeg blev forflyttet til det nyoprettede Økonomicenter. Det betød at jeg mistede hvad jeg havde af mere IT-tekniske opgaver og fuldt kunne koncentrere mig om økonomiopgaver. Jeg fik en række nye tværgående opgaver på Økonomiudvalgets budget og oprettelse af anlægskartotek, men varetog fortsat alle økonomiopgaver for IT-Centret, der i mellemtiden havde vokset sig stor. Jeg blev dog afskediget fra Vallensbæk Kommune i foråret 2005 fordi jeg en dag mødte for sent på et kursus, men den reelle årsag er fortsat uoplyst.

Vallensbæk Rådhus
Vallensbæk RådhusInterne links:

 
Eksterne links:

Vallensbæk Kommune