Navigation: Quicklink   
Start  > Erhverv
 
 Opdateret 08-10-05  
Som husets bjergmand er det altid mig som bliver kommanderet op på andelsboligforeningens tag ved reparationsarbejder

Job, uddannelse og beskæftigelse

 
   
 

Det klassiske spørgsmål når man møder nogen er, hvad man laver. Og dermed mener de fleste hvad man tjener sine penge på. Men så simpelt finder jeg nu ikke det er, for i et vist omfang er et job kun det som finansierer ens tilværelse, og hvis det at skrabe penge til huse er det vigtigste i ens liv er det efter min mening et kedeligt liv. Næ, langt mere interessant er det, som man bruger sine penge på, for det fortæller efter min mening langt mere om en person end hvor man tilfældigvis arbejder.

Nu skal man dog ikke have surfet rundt længe på denne hjemmeside før man ikke er i tvivl om, hvad jeg foretrækker at bruge mine penge på, så jeg har derfor valgt at lade denne sektion være helliget mit job, uddannelse og beskæftigelse. Sektionen er med vilje holdt temmelig kortfattet, idet jeg som ovenfor nævnt er af den opfattelse at der er andre ting det er bedre at bruge krudtet på her på siden.

Når dette så er sagt, skal det så også nævnes at jeg absolut ikke vil betragte mig som en arbejdssky person, tværtimod har jeg tilsyneladende en evne til at rode mig ind i alle mulige tillidsposter og andre former for ulønnet arbejde. Jeg mener, at det arbejde en person udfører til glæde for andre bør tillægges lige så stor betydning i vurdering af den enkelte person, som det almindelige arbejde man udfører for økonomisk vindings skyld. Desværre nyder frivilligt, ulønnet arbejde ikke nogen videre respekt ude i samfundet, hvor alt helst skal gøres op i kroner og øre.
Tillidsposter

Nå ja, og så har jeg da fra tid til anden også, hvad man kan kalde et almindeligt arbejde, senest har jeg arbejdet som kontorassistent på Vallensbæk Rådhus, et job som jeg var ganske tilfreds med, og som overbeviste mig om, at det også kan være spændende og interessant at gå på arbejde - også selv om det er lønnet!
Job

Når arbejdet med transport til og fra er overstået, og jeg har brugt den fornødne tid på diverse tillidsposter resterer der fortsat en del timer af døgnet, som jeg ofte bruger på at dygtiggøre mig indenfor mine interesser, og det er ofte sket at det kaster andre spændende opgaver af sig. I en femårs periode op til 2001 havde jeg et momsregistreret firma, i hvilket jeg udførte disse aktiviteter, men for tiden bliver disse opgaver udført på konsulentbasis i rent privat regi.
Øvrig beskæftigelse

Endelig har jeg lagt et par linier ind om min aktuelle uddannelse. Jeg afsluttede kommunomuddannelsen i sommeren 2005, men da jeg p.t. ikke ved om min fremtidige beskæftigelse bliver i den private eller den offentlige sektor er videre uddannelse lagt lidt på is for tiden.
Uddannelse

Og så kan man jo spørge sig, hvad billedet øverst på denne side har med min beskæftigelse at gøre? Forklaringen er, at jeg jo også bruger en hel del tid på at arbejde på denne hjemmeside, og billedet er fra en tur jeg i 2001 foretog op i Steintälli i den nordlige del af Mattertal, en research forud for udbygningen af ViaAlpina den følgende vinter med information om Randa og øvrige Mattertal.
Rebledertur Randa
Interne links:

Job
Tillidsposter
Øvrig beskæftigelse
Uddannelse
Eksterne links:

Vallensbæk Kommune
Dansk Bjergklub