Navigation: Quicklink   
Start  >  Erhverv  > Den professionelle side
 
 Opdateret 08-10-05  
Som husets bjergmand er det altid mig som bliver kommanderet op på andelsboligforeningens tag ved reparationsarbejder

Den professionelle side

Jeg er flere gange blevet spurgt, hvorfor jeg ikke gør denne hjemmeside mere kommercielt organiseret og lancerer en professionel udgave, hvor jeg kan præsentere den service jeg kan yde indenfor bjergbestigningen og de andre specialer jeg har tillært mig erfaring om. Og det gør jeg nok også på et eller andet tidspunkt, men så længe jeg ikke føler jeg har tid til en halvprofessionel bibeskæftigelse som bjergguide holder jeg lige lidt igen med annonceringen. Men aktiviteterne i bjergene er dog kun en enkelt, omend vigtig side af de ydelser jeg kan tilbyde.

Regnskab: Jeg har jo beskæftiget mig med regnskaber i lang tid, de første mange år dog kun når jeg skulle vurdere diverse foreningers årsregnskaber, men efter jeg afsluttede min uddannelse som merkonom i økonomistyring og efterfølgende har arbejdet med regnskab lige fra kontering af kaffebilag til afslutning af årsregnskab har jeg rutinen på plads til at udfærdige årsregnskaber for mindre firmaer. De jobs jeg har fået har primært været boligselskaber og indenfor rengøringsbranchen.

Andelsvurdering: I adskillige år stod jeg for vurderingen af samtlige lejligheder i min lokale andelsboligforening, man valgte senere som formand at trække mig fra opgaven for ikke at komme i interessekonflikt. Siden har jeg udført andelsvurderinger for trediepart i overensstemmelse med reglerne fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, og senest vurderinger i forbindelse med byfornyelsen på Vesterbro.

Hjemmesidedesign: Jeg har nu beskæftiget mig med design af hjemmesider i over fem år, og selv om jeg stadig har en del at lære har min viden på dette felt også givet mig job ude i byen, hvor jeg har designet hjemmesiden for Vesterbros Byfornyelsesskole. Som det ses af disse sider er mit design ganske simpelt, og jeg finder det vigtigere at et site er hurtigt og informativt end at det spoleres af tunge og overflødige animationer.

Bjergbestigning: At vise ligesindede rundt i bjergene er selvfølgelig min primære ydelse, og den som med tiden kommer til at figurere på den professionelle side af ViaAlpina. Jeg er ganske vist ikke autoriseret på nogen måde, hverken som UIAGM-guide eller klippeklatreinstruktør, men har alligevel i starten af 1990'erne fungeret som kursusleder for Dansk Bjergklubs alpinkurser. Bjergklubbens nye instruktøruddannelse satte dog en stopper for det, for hvor min interesse ligger i klassisk bjergbestigning eller sne/isklatring er den nuværende uddannelse klippefikseret. Og da jeg ikke har lyst til at bruge alt krudtet på korte klipperuter har jeg valgt autorisationen fra.

Mit speciale er at introducere nysgerrige og nybegyndere i bjergbestigningens ædle kunst, og får man herefter lyst til at gå videre kan man videreudvikle sin lærdom med Bjergklubbens klippeklatrekurser. Jeg afholder også éndages sikringskurser, men egentlige klatrekurser holder jeg mig personligt fra og samarbejder her i stedet med udvalgte autoriserede instruktører fra Dansk Bjergklub. Jeg udfører regelmæssigt reblederture for Bjergklubben, hvilket netop er en slags introduktionsture til bjergbestigning, og jeg kender nok til de schweiziske Alper til at finde den rette legeplads til ethvert behov.

Ved toppen af Fluchthorn under reblederturen 2001
Ved toppen af Fluchthorn under reblederturen 2001.Interne links:

Rebledertur for Dansk Bjergklub i 2001
Rebledertur for Dansk Bjergklub i 2002
Artikler Dansk Bjergklub
Eksterne links:

Dansk Bjergklub