Navigation: Quicklink   
Start  >  Erhverv  > Tillidsposter
 
 Opdateret 08-10-05  
Som husets bjergmand er det altid mig som bliver kommanderet op på andelsboligforeningens tag ved reparationsarbejder

Tillidsposter

Som min primære bibeskæftigelse fungerer jeg som kasserer og medlem af bestyrelsen i Dansk Bjergklub. Da den tidligere kasserer trak sig i 1999 kandiderede jeg til posten og blev valgt ind ved den ordinære generalforsamling i februar 1999. Den første større opgave var at omlægge foreningens økonomisystem til et nyt program, idet det gamle ikke kunne klare årtusindskiftet. Vi omlagde således til Concorde C5, i dag Navision C5 - i fremtiden måske Microsoft C5? - med overbygningen MedlemsPlus, således at vi nu kunne følge de enkelte indbetalinger. I løbet af 2000 overtog jeg tillige medlemsadministrationen, da denne nu kunne integreres i økonomisystemet, og derved kunne en anden person i bestyrelsen fritages for dette arbejde. Ved generalforsamlingerne i 2001, 2003 og 2005 blev jeg genvalgt, og fungerer fortsat som kasserer og medlemsadministrator i Dansk Bjergklub, siden 2005 endvidere også Dansk Bjergklubs internationale relationer til UIAA.

I en anden tillidspost fungerer jeg også som formand for den hjemlige andelsboligforening. Her blev jeg valgt ind som suppleant i 1987, og trådte et halvt år senere ind i bestyrelsen. På grund af større udskiftning i bestyrelsen blev jeg snart det bestyrelsesmedlem med længst anciennitet, men jeg havde det udmærket med blot at være menigt medlem. Til sidst kunne jeg dog ikke udskyde det længere, og 1995 overtog jeg formandsposten, en post jeg har varetaget siden da, på nær et enkelt år, hvor jeg på grund af tidspres gik tilbage til at være menigt medlem af bestyrelsen. Det blev mit tidsforbrug i foreningen dog ikke mindre af, og året efter overtog jeg atter formandsposten. Jeg blev genvalgt senest i 2005 og fungerer fortsat som formand og administratorkontakt, idet jeg dog forsøger at begrænse mine opgaver til de mere administrative og politiske og så vidt muligt uddelegerer de praktiske opgaver til den øvrige bestyrelse og de tilbagevendende opgaver til foreningens administrator.

Andelsboligforeningen Thomas Laubsgade 5-9
Den hjemlige andelsboligforening.Interne links:

Rebledertur for Dansk Bjergklub i 2001
Rebledertur for Dansk Bjergklub i 2002
Rebledertur for Dansk Bjergklub i 2004
Information om Andelsboligforeningen
Eksterne links:

Dansk Bjergklub
UIAA