Navigation: Quicklink   
Start  >  Bjergbestigning  >  Guide  >  Index  > Pizzo Cingino Sud
 
 Opdateret 20-01-05  
Roccia Nera

Pizzo Cingino Sud    3113m

Pizzo Cingino Sud set fra Ofental

Jazzilücke set fra Ofental (W) med Pizzo Cingino Sud til venstre og Jazzihorn til højre.

Pizzo Cingino Sud er et lille og uanseligt bjerg, nærmest en bjergryg, som med fordel kan tages med ved en overskridning af passet Jazzilücke. Den officielle top ligger for SE-enden af graten, 550m SE for Jazzilücke, mens højeste punkt ligger blot ca. 200m fra Jazzilücke.

Førstebesteget: ukendt
Kort: Blad 1329 Saas og 1349 Monte Moro
Fører: SAC Walliser Alpen bind 5

A) NW-graten fra Mattmark via Jazzilücke. 4 timer, WS, 910hm.
  Dette er den nærmeste rute til højeste punkt.
  Fra Mattmark, 2203m, krydser man dæmningen til søens østside, hvor man følger den tydelige vandresti mod syd. Efter halvanden km deler stien sig i to grene mod henholdsvis søens sydende og Ofental. Man vælger den sidstnævnte, og følger denne op i den brede Ofental. Omkring 2720m deler stien sig atter, 2½ time. Den tydeligste sti fortsætter i samme retning mod Ofentalpass, men vi drejer til venstre ad en noget mere utydelig sti, som i brede kurver stiger op over græshængene på Jazziwäng, mere eller mindre direkte mod Jazzihorn. I den øvre del af flanken holder man mod højre og når Jazzilücke over enkelte klipper (3081m), 1 time. Nu følger man graten til højre. Graten består af brede skråtstillede gnejsplader som overlapper mod SE. En let og fornøjelig klatring på fast klippe fører til højeste punkt, 20 min. Ialt 4 timer i opstigning, 3 timer i nedstigning.

B) SW- og SE-graten fra Mattmark via Ofentalpass. 4½ time, L-WS, 910hm.
  Dette er den letteste rute til den officielle top.
  Fra Mattmark, 2203m, følger man rute A) op i Ofental til stien deler sig i ca. 2720m højde, 2½ time. Her vælger man nu den tydelige sti som fortsætter nord for den indskrumpede Ofentalgletscher og op gennem en stensænkning til Ofentalpass (2835m), ½ time. Nu følger man grænsekammen mod NE uden vanskeligheder til den officielle top (3104m), 45 min. Herfra kan man afslutningsvis følge graten mod NW og i let klatring op over de overlappende gnejsplader nå højeste punkt, ½ time. Ialt 4½ time i opstigning.

C) NW-graten fra Saas Almagell via Antronapass. 5½ time, WS, 1440hm.
  Sammen med rute A) en udmærket dagstur gennem to dale, hvor Pizzo Cingino Sud tages med som en bonustop. Udelades toppen er graderingen af rundturen L. Den lange tilgang gennem Furggtälli er dog temmelig kedsommelig, og denne rute laves således bedst i nedstigning, ligesom traversen under Jazzilücke også er lettest at finde i nedstigning.
  Fra Saas Almagell, 1673m, følger man vandrestien op til Furggstalden (1893m), ½ time - hertil også med svævebane direkte fra Almagell. Herfra videre ad en tydelig sti mod sydøst op over et græshæng, til man krydser den fjerneste skilift ved Chapf. Nu videre ad en hyggelig, og stedvist brolagt vej til Furggu (2075m), ½ time. Umiddelbart efter Furggu krydser man Furggbach på en lidt vakkelvorn bro og stiger nu op gennem Furggtälli langs bækkens venstre (SW) bred. Dalen bliver efterhånden mere øde og stenet, og der er ikke meget grønt at se. På et tidspunkt fører en bro tilbage til bækkens højre bred, og man fortsætter opstigningen ad en gradvist mere utydelig sti. Der er dog ingen problemer med at finde vej, da der er masser af røser langs ruten. Til sidst går man venstre om den lille Furggengletscher og når uden nævneværdig stigning Antronapass (2838m), 3 timer. Herfra følger man først grænsegraten et stykke vej i retning af Jazzihorn, men hvor gratens klipper overgår til ral traverserer man ca. 150m til venstre nedenfor et iset snefelt. Man står nu på toppen af en klippevæg, som falder stejlt af mod Lago di Cingino. Nu følger man toppen af klippevæggen til ca. 3060m, hvorfra en gammel smuglersti traverserer hele den øverste del af Jazzihorns østvæg, stedvist hugget ud i klippen. Stien munder ud direkte i Jazzilücke, 1 time, hvorfra en let og fornøjelig klatring på fast klippe fører til højeste punkt, 20 min. Ialt 5½ time i opstigning, 4 timer i nedstigning.

Pizzo Cingino Sud set fra Ofental

Interne links:

Bjergbestigning i Saastal
Generel information om Saastal
Egen bestigning af Pizzo Cingino Sud
Eksterne links:

Turistinformation Saastal