Navigation: Quicklink   
Start  > Bjergbestigning
 
 Opdateret 02-05-07  
Riffelhorn

Bjergbestigning

Bjergbestigning og de mange heraf afledte discipliner, er en interesse, som gennem de senere år har nydt en stigende opmærksomhed. Hvor det i de rigtig gamle dage var en sport for eliten, er det i dag, takket være den øgede fritid og stigende velstand, nu blevet en sport som alle kan deltage i. Den kraftige søgning til de mange indendørs klatrevægge som skyder op rundt omkring, samt det faktum, at størsteparten af ekspeditionerne til klodens højeste bjerge arrangeres kommercielt, er eksempler, som i hver sin ende af spektret viser de nye tendenser.

Indenfor bjergbestigningen på det mere traditionelle plan, og her tænker jeg især på Alperne, har der aldrig været så mange folk i bjergene som nu, men samtidig bliver de fleste bjerge ikke besteget så hyppigt som tidligere. Der er med andre ord en større koncentration på få, udvalgte bjerge, som til gengæld får rigtig mange besøg. Montblanc, Montblanc du Tacul, Matterhorn, Breithorn og Allalinhorn er bjerge som de fleste kender, og hver for sig bliver de på en god dag besteget af langt over 100 personer.

Men i forhold til, hvor hyppigt ovennævnte bjerge bliver besteget, finder jeg det påfaldende, hvor ringe interesse, der tilsyneladende er for de mange andre bjerge, som har lige så meget at byde på som de mest kendte. På nær selvfølgelig et kendt navn.

Jeg vil med denne side stille nogle af de erfaringer til rådighed, som jeg har opnået gennem tiden, og jeg vil i højere grad focusere på de mindre kendte bjerge og de mange spændende facetter ved bjergbestigning, end give opskriften på en hurtig genvej til Montblanc. Denne opskrift må du i stedet søge blandt det store udbud af kommercielle kanaler. Men ønsker du et mere dybtgående kendskab til bjergbestigning som livsstil, så er du kommet det rigtige sted hen.

Velkommen i bjergbestigningens forunderlige verden !Interne links:

CV Bjergbestigning
Bjerge i Europa
Bjergbestigning i Schweiz
Bjergbestigning i USA
Bjergbestigning i Østrig
Rutebeskrivelser
Bjerghytter
Egne bestigninger
Bjergbestigning som livsstil
Hvornår er en top en top?
Eksterne links:

Dansk Bjerg- og Klatreklub