Navigation:    
Start  >  Vandring  >  Danmark  > Hornsherred,
Etape 1
 Uploaded 29-09-06
1 2 3

Etape 1: Hvalsø - Kyndby Huse
Fjordstien

37km, 3 dage
En temmelig udfordrende vandretur, der efter en indledende vandring gennem åben skov følger Fjordstien fra Kirke Sonnerup til Kyndby Huse, men hvor over halvdelen af dette afsnit af stien endnu ikke er etableret ved udgangen af 2006. Nedenstående beskrivelse er derfor en kombination af den sikre version, hvor man holder sig til de større offentlige veje, og den mere udfordrende version, der tilnærmelsesvis følger Fjordstiens fremtidige forløb, men som flere steder fører gennem stiløst og til dels vanskeligt fremkommeligt terræn frem til Vellerup. Den sidste korte dagsmarch fører gennem et fint og naturskønt terræn, der giver en idé om, hvorledes Fjordstien i fremtiden kan komme til at se ud. Etaperne er tilrettelagt så der vil være overnatning i shelter eller på officielle teltpladser undervejs.

Der findes lokalt markeringer fra udkanten af Hvalsø til Tadre Mølle, og igen fra nærheden af Allingbjerg til Kyndby Huse, ellers er resten af ruten umarkeret.
Kort: KMS 1:25.000, blad 1513 IV SV og NV, blad 1514 III SV samt evt. blad 1513 III NV.Vandring langs Isefjordskysten nær Kyndeløse.

Henrejse

Til Hvalsø kører tog i timedrift (halvtimesdrift på hverdage) mod Holbæk/Kalundborg og København, og i Roskilde opnås der forbindelse fra Sydsjælland og Fyn/Jylland.
Find køreplan herDagsetaper

Dag 1: Hvalsø - Tadre Mølle, 4km
Dag 2: Tadre Mølle - Hammer Bakke, 25km
Dag 3: Hammer Bakke - Kyndby Huse, 8kmHjemrejse

Fra Kyndby Huse kører bus flere gange dagligt til Frederikssund, hvorfra S-tog kører mod København.
Find køreplan her
Turbeskrivelse
 
Dag 1    Hvalsø - Tadre Mølle, 4km
   Fra jernbanestationen i Hvalsø vandrer vi mod vest ad Tølløsevej og forlader snart Hvalsø. Efter 1½ km drejer vi til højre ad en grusvej ind gennem skoven, denne vej er markeret med gule pletter på træer frem til Tadre Mølle. En km senere drejer vi til venstre i et T-kryds og kommer efter en hyggelig vandring frem til Tadre Mølle, 4km. Umiddelbart ud for møllebygningen fører en sti til venstre og kommer efter ca. 100m frem til tre sheltere med vand, bålplads og bagvedliggende teltpladser. Vand, toilet og brænde findes oppe ved møllen, og overnatningsafgiften er 20 kr. der betales ved møllens kontor.
 
Dag 2    Tadre Mølle - Hammer Bakke, 25km
   Fra Tadre Mølle følger vi grusvejen ud til landevejen, hvor vi drejer til højre mod Vester Såby. Vi vandrer ca. en km gennem skoven, og drejer herefter til venstre op langs skovbrynet. Vi passerer hen over Sneglehøj, og på den anden side møder vi en smal bivej, som vi følger ud til hovedvej 155 mellem Roskilde og Holbæk, 3km. De næste km er ikke så spændende da de forløber ad trafikerede veje. Vi drejer til venstre ad hovedvejen, krydser Elverdamsåen og drejer så til højre ad Elverdamsvejen, hovedvej 53 mod Frederikssund. Vi følger den frem til Ordrup hvor vi krydser under motorvejen og umiddelbart efter drejer til højre (markering), 6km. Nu vandrer vi ca. en halv km mod Kirke Sonnerup og drejer så til venstre mod Englerup. Denne afstikker giver for en stund lidt fred for trafikken på hovedvejen, men vi kommer ud på den igen ved Englerup. Herfra er der dog cykelsti langs hovedvejen, så der er lidt afstand til den fortravlede trafik. Vi følger nu hovedvejen gennem åbent terræn i 3½ km, hvorved vi krydser den tværgående hovedvej mod Munkholmbroen, og kommer så frem til Ejby, 11km. Her drejer vi ned ad Ejby Strandvej, og kort efter til venstre ned ad den lille Christian Hansensvej, hvor vi snart efter finder en naturlejrplads på venstre hånd. Her er borde og bænke samt et par fortrinlige teltpladser, så dette sted kan sagtens tjene som overnatningsplads; toilet og vand findes inde i buskadset nær Christian Hansensvej. Jeg vil dog foreslå, blot at holde frokostpausen her.
   Efter pausen vandrer vi videre ad Ejby Strandvej. Der er flere muligheder for at gå ned til vandet, men sjældent mulighed for at vandre videre langs kysten. Længere fremme slår asfaltvejen et sving til højre, 13km, og herfra er der to muligheder!
A) Den sikre: Vi følger indledningsvis den stipulerede ruteføring for Fjordstien, følger asfaltvejen til højre og holder lidt ind i landet, passerer et rensningsanlæg og en gravhøj og kommer frem til Kyndeløse Sydmark. Vi kommer næsten helt frem til kysten men drejer så op ad Sydmarksvej, som vi følger frem til Kyndeløse, 17km. Her forlader vi Fjordstiens stipulerede ruteføring, idet der ikke for tiden findes tværgående veje længere mod nord. I stedet fortsætter vi ad landevejen mod Nørre Hyllinge, 19km, og drejer her til venstre mod Vellerup. Umiddelbart syd for landsbyen møder vi den alternative rute, 21km.
B) Den udfordrende: I stedet for at dreje til højre fortsætter vi ligeud ad Troldbyvej (grusvej) frem til sydkanten af Kyndeløse Sydmark. Her følger vi en fin lille sti forbi Kællingestenen og ned til vandet. Der er flere stier der går langs kysten her, men går man her helt ned finder man en rigtig fin sti, der fører langs med vandet, 14km. Nu vandrer vi langs med vandet frem til naturist-campingen Solbakken. Skiltning angiver at der kun er adgang for medlemmer, men passagen langs med vandet er offentlig, omend stien gradvist forsvinder. Alternativt kan man allerede her følge en vej op i baglandet. Vi fortsætter imidlertid langs kysten under Ejby Skrænter frem til en lang trappe der fører til toppen af skrænten, 15km. Fra trappen fører en græsklædt sti mod nord langs toppen af skrænten og omgår det mest besværlige strandstykke. Også denne sti forsvinder dog gradvist ned mod vandet igen, og vi når frem til et dobbelthegn. Her til højre, og efter at have krydset op over overdrevet følger vi grusvejene rundt om en stor grusgrav. Hvor grusvejen ophører fortsætter vi langs med nordkanten af grusgraven indtil vi kan skrå langs marken over til SW-spidsen af Kyndeløse Nordmark, 17km. Nu følger vi Smedegårdsvej op til Nordmarksvej, hvor vi atter møder den stipulerede ruteføring for Fjordstien. Vi følger nu Nordmarksvej mod nord til kort før det sidste hus, hvor vi drejer til højre ud over marken. Her skulle Fjordstien gå, men kun nogle få markeringsflag vidner om det kommende anlægsarbejde. I stedet følger vi først et græsbevokset skel, senere direkte over den følgende mark i retning mod Egholm Skov. Et større hus ligger til venstre i skovbrynet, men da det er privat område må vi holde længere mod højre. Vi overstiger et stengærde og kommer så ind i skoven, 19½km. Inde i skoven holder vi mod nord og når efter et par hundrede meter frem til en grusvej, som vi følger mod højre. Hvor denne munder ud i en asfaltvej møder vi den alternative rute og følger denne frem til skovens nordkant, 21km.
Fælles: Vi følger landevejen over Vejlemølle Å og frem til Vellerup. Fjordstien forventes til sin tid at følge strandvejen rundt langs Vellerup Vig, men indtil den etableres kan man med fordel skyde genvej tværs gennem Vellerup Sommerby, herved følger man landevejen til ca. 500m nord for landsbyen og drejer så til venstre ad Birkebækvej. Vi når derved hurtigt frem til kysten igen, hvor vi følger en græssti mod nord. Denne bliver til en grussti (markering) som vi følger frem til Hammergården ved vejkrydset mod vejen mellem Vejleby og Hammer Bakke. Her ligger en primitiv overnatningsplads, og man betaler overnatningsafgiften på 15 kr. her. Nær gården er også vand, affaldsspand og toilet, selve teltpladsen ligger ugenert i den første indhegning syd for Hammergården, her er der også vand, 25km. Alternativt findes der et shelter nær Hammer Bakke færgeleje, ca. 1km mod vest.
 
Dag 3    Hammer Bakke - Kyndby Huse, 8km
   Fra lejrpladsen vender vi tilbage til Hammergården og følger den smalle landevej i retning af Vejleby. Kort efter passerer vi en markering til Fjordstien, men denne skal ikke følges, idet denne sti længere fremme deler sig i en arm mod Orøfærgen og en arm mod Vellerup, hvor vi jo kommer fra! Vi fortsætter derfor en lille km til hvor landevejen drejer til højre, her følger vi i stedet en grusvej mod venstre (markering). Grusvejen ender ved et rensningsanlæg, men en lille sti fortsætter mod nord og vi følger denne. Herefter er ruten markeret resten af vejen til Kyndby Huse. Vi følger stien gennem det fredelige åbne landskab, med udsigt mod Isefjorden, og gennem flere sving nærmer vi os efterhånden kysten. Vi når frem til Venslev Strand, 3km, hvor vi vandrer ad strandvejen ovenfor alle husene i strandbebyggelsen. Bebyggelsen ender i Rendebæk hvor vi vandrer et kort stykke ind i landet, og følger så en sti tværs over marken til Sæmer Skov, 5km. Denne private skov er fredet på grund af en usædvanlig mangfoldig flora. Vi kommer ud af skoven ved strandbredden og ser straks Kyndbyværkets massive bygning foran os, 7km. Den sidste km vandrer vi langs strandbredden. Her er der flere borde og bænke undervejs, og hvis der er tid er det et fremragende sted for en frokostpause. Strandstien munder ud ved parkeringspladsen foran Kyndbyværket, og herfra følger vi vejen op til det nærmeste busstop, 8km.

Vandret september 2006 soloInterne links:

Blog 24. sept. 2006: Blot en hensigtserklæring
Eksterne links:

Skov- og Naturstyrelsen
Fjordstien
Friluftskortet
Lejrpladser i Danmark
Folder Fjordstien fra Kulhuse til Vellerup
Folder Egnen omkring Ejby