Navigation: Quicklink   
Start  >  Vandring  > Danmark
 
 Opdateret 29-09-06  

Vandring i Danmark

Ud fra en dansk betragtning er Danmark selvfølgelig det nærmeste valg hvis man agter sig ud på en vandretur. Alligevel er det efter min opfattelse ikke det mest indlysende valg, idet vandring i Danmark traditionelt set har været indskrænket til korte vandreture af få timers varighed i de lokale skov- og naturområder. Dette kan ganske vist være meget godt, det giver langt de fleste danskere mulighed for at få nogle naturoplevelser i nærområdet, og det giver også en god mulighed for at gå sine vandrestøvler til.

Alligevel har jeg nogle forbehold over for vandring i Danmark, hvilket skyldes, at jeg gennem hele min tid har været vænnet til at bo så tæt på Sverige, at de nærmeste naturoplevelser var at finde på den anden side af Øresund. Med den udbredte natur i Sverige var det ganske normalt at en vandretur skulle strække sig over flere dage, hvilket er noget det har været svært at finde tilsvarende her i Danmark.

Dette er der så ved at blive lavet om på nu. Den tiltagende naturbevidsthed i Danmark har blandt andet resulteret i, at myndighederne også her har fået øjnene op for de muligheder der ligger i lange, sammenhængende vandrestier. Som et udmærket eksempel på dette har Vestsjællands, Roskilde og Frederiksborg Amter sat sig for at lave en sammenhængende sti rundt om Isefjord og Roskilde Fjord. Ruten blev indviet i maj 2004 og er i dag sammenhængende fra Hundested til Rørvig, på nær etapen mellem Holbæk og Kongsøre.

I Danmark har man ikke nogen allemandsret, på samme måde som man har det i Sverige og Norge. Generelt gælder det, at man kan færdes mellem solopgang og solnedgang i private skove og døgnet rundt i offentlige skove, men at færdsel skal finde sted på stierne og at overnatning ikke er tilladt. Imidlertid er der nu blevet indrettet en lang række primitive lejrpladser i Danmark, nogle steder blot et plant stykke skovbund, andre steder er der opført sheltere og andre faciliteter, som alt har gjort at vandring i Danmark i dag byder på langt flere muligheder end for blot ti år siden.

Idet vandring i Danmark fortsat er et temmelig uopdyrket område for mig er det begrænset hvor mange erfaringer jeg selv har med længere vandreture i Danmark, men nedenfor har jeg samlet en håndfuld links til videre inspiration.Interne links:

Vandring Ringsted-Hvalsø
Vandring Hvalsø-Kyndby Huse
Vandring Helgenæs rundt
Galleri: Sommer på Helgenæs
Blog: Blot en hensigtserklæring
Blog: Møllehøj Danmarks højeste punkt
Blog: Allemandsretten på prøve i Danmark
Eksterne links:

Naturnet portal
Skov- og Naturstyrelsen
Primitive lejrpladser
Portal om Overnatning i det fri
Lejrpladser i Danmark
Fjordstien
Rejseplanen