Navigation: Quicklink   
Start  >  Vandring  >  Danmark  > Ringsted - Hvalsø
 
 Uploaded 07-03-06  
Vandring langs Ringsted Å

Ringsted - Hvalsø

34km, 3 dage
En lettilgængelig vandretur, der forløber gennem det bølgende midtsjællandske bakkeland, afvekslende mellem skove og marker. Fra Ringsted vandres langs Ringsted Å til Haraldsted Sø, hvorefter turen fører gennem Haraldsted Skov til det store skovområde omkring Skjoldenæsholm og Avnstrup, hvorunder vi passerer Gyldenløveshøj, Sjællands højeste punkt. Ruten følger overalt gode stier eller landeveje, og der er overnatning i sheltere undervejs.

Der findes lokalt markeringer langs med Haraldsted Sø samt omkring Gyldenløveshøj, ellers er resten af ruten umarkeret.
Kort: KMS 1:25.000, blad 1513 III SV Ringsted og blad 1513 III NV Kirke Hvalsø.


Den idyllisk beliggende overnatningsplads ved Avnstrup.
Den idyllisk beliggende overnatningsplads ved Avnstrup.

Henrejse

Som Midtsjællands trafikale centrum kører der tog flere gange i timen fra København, Fyn/Jylland og Næstved til Ringsted.
Find køreplan herDagsetaper

Dag 1: Ringsted - Vrangeskov, 11km
Dag 2: Vrangeskov - Avnstrup, 17km
Dag 3: Avnstrup - Hvalsø, 6kmHjemrejse

Fra Hvalsø kører tog i timedrift (halvtimesdrift på hverdage) mod Holbæk/Kalundborg og København, og i Roskilde opnås der forbindelse mod Sydsjælland og Fyn/Jylland.
Find køreplan her
Turbeskrivelse
 
Dag 1    Ringsted - Vrangeskov, 11km
   Fra jernbanestationen i Ringsted vandrer vi mod NW ad Vestervej, krydser hovedvejen og fortsætter ad Åvejen frem til Havemøllevej, som vi følger mod venstre, for kort efter at nå frem til Ringsted Å, 1km. Umiddelbart før åen fører en sti mod nord, og vi følger den gennem det naturskønne ålandskab og Torpet Mose. Vi krydser under motorvejen og når videre frem til Naverbro, hvor åen krydser under Holbækvej, 4km. På den anden side følger vi en markvej først mod NW, senere NE over Sandbakke og drejer så til venstre ned gennem Ejlstrup Huse, Idet vi fortsætter mod NW når vi nu frem til Haraldsted Sø, en vigtig indvindingsplads for drikkevand til København, 7km. Vi fortsætter over dæmningen med sluseværket, og på den anden side finder vi til højre en lille, stedvist markeret sti, der baner sig vej mellem den massivt tagrørsbevoksede søbred og den skovklædte søskrænt. Stien ender umiddelbart nedenfor Haraldsted, 9km, og vi følger herfra landevejen til Vrangeskov. Umiddelbart indenfor i skoven, på landevejens nordside, ligger en gammel grusgrav som er overnatningspladsen for denne dagsmarch, 11km. Her findes der to sheltere, men hverken vand eller toilet, dog kan man tage vand til madlavning i Haraldsted Sø.
 
Dag 2    Vrangeskov - Avnstrup, 17km
   Fra overnatningspladsen vandrer vi mod nord og kommer efterhånden ind i Haraldsted Skov. Vi vandrer lige gennem sydkanten af Valsømagle Skov og forlader så skoven ad en markvej for at komme ud til Stigbjerggaard, 3km. Nu vandrer vi et kort stræk nordpå ad Valsømaglevej og drejer så mod øst for at vandre gennem Lille og Store Høed Skov. På vej mod Næbs Mølle passerer vi resterne af den gamle jernbane mellem Ringsted og Hvalsø - her er den blot en slugt gennem landskabet, men længere mod nord er skinnerne bevaret og bruges nu af Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm. Vi når frem til Næbs Mølle, 7km, og drejer her til venstre ad Næbs Møllevej mod Jystrup. Her er der mulighed for at proviantere ved den lokale brugs inden vi fortsætter nordover til Hvidsø. Denne sø ligger lidt skjult nede til højre udenfor byen, og er et idyllisk sted for at holde frokostpausen, 10km.
   Vi vandrer nu rundt om Hvidsø og kommer op gennem Mortenstrup Skov. Mortenstrup Sø er desværre ikke rigtig tilgængelig, så vi vandrer vest om søen og kommer efterhånden ind i Bidstrup skovene ved Kongedamhus, 13km. Nu fortsætter vi ad en markeret sti mod NW gennem et parkagtigt landskab forbi Bækhus og tager herefter første vej til venstre, hvorefter vi følger den markerede sti frem mod Gyldenløveshøj. Vi ankommer derved til Gyldenløveshøj fra syd, hvilket er den stejleste side. Sjællands højeste punkt er ganske vist kun 126 meter højt, men på denne måde kan man alligevel få lidt sved på panden, 15km. Vi følger nu den gode skovvej mod NE, stiger ned til højre og tager så første vej til venstre (markeret). Vi holder nu generelt en nordøstlig retning og når til sidst frem til Avnstrup fra nord, 17km. Ved skovriderboligen er der mulighed for at tappe vand til overnatningen, der finder sted ved den primitive lejrplads lige i skovbrynet 200m SE for skovriderboligen. Skovbrynet er afgrænset af et hegn, og det er lettest at nå frem til lejrpladsen ved en lille omvej på skovsiden af skovbrynet. Der er shelter og bålplads på lejrpladsen men ikke toilet.
 
Dag 3    Avnstrup - Hvalsø, 6km
   Fra lejrpladsen vandrer vi tilbage til skovriderboligen hvor det er muligt at deponere sit affald, og herefter fortsætter vi mod nord ad Skovvej i retning af Valborup Skov. Her ender vejen i et T-kryds, 2km, hvor Skovvejen fortsætter til højre mod skovriderboligen. Vi drejer dog til venstre ad en bred skovsti (Grusgravsvej). Denne bliver dog snart bredere, og hvor den på en tidspunkt drejer mod SW fortsætter vi ligeud af en mindre sti der snart drejer mod nord. Vi når nu frem til Elverdamsdalen, udgravet af en smeltevandsflod ved afslutningen af sidste istid, og det virker helt forkert at se den gamle flodseng her i denne højtbeliggende skov. Vi krydser bunden af Elverdamsdalen og finder umiddelbart efter en markeret sti der fører til venstre nedstrøms (NW) langs Elverdamsdalen frem til skovkanten, 4km. I skovbrynet møder vi en anden sti (Kirkestien) som vi nu følger mod nord, forbi Jerndal Mølle og ind til Kirke Hvalsø, som vi når ved Skovvejen, 5km. Vi følger vejen nordpå, fortsætter op ad Hovedgaden og når til sidst jernbanestationen, slutmålet for denne korte dagsmarch, 6km.

Vandret september 2003 med Tom BallegaardInterne links:

Blog 22. sept. 2003: Vandring på Midtsjælland
Eksterne links:

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsted Sø og Vrangeskov
Bidstrupskovene
Lejrpladser i Danmark