Navigation: Quicklink   
Start  >  Bjergbestigning  >  Guide  >  Index  > Hohe Geige
 
 Uploaded 29-04-07  

Hohe Geige    3395m

Hohe Geige-massivet set fra Parstleswand på Kaunergrat (W).

Hohe Geige er det højeste bjerg på Geigenkamm, den lange kam der strækker sig mellem Pitztal og Ötztal, og er nærmest et helt lille massiv i sig selv mellem Breitlehnjöchl og Weissmaurachjoch. Som Geigenkamms højeste punkt er Hohe Geige naturligt hyppigt besøgt, og bjerget byder på adskillige interessante ruter.

Førstebesteget: 1853 (E-gletscheren)
Kort: AV-Karte Blad 30/5 Geigenkamm
Fører: RR Ötztaler Alpen

A) SW-flanken fra Rüsselsheimer Hütte. 3½ time, WS-, 1072m.
  De fleste og de mest spændende ruter på Hohe Geige fører op fra øst, men den letteste rute på bjerget går op over SW-flanken. Denne rute er markeret hele vejen og fra Rüsselsheimer Hütte kan størsteparten af ruten overskues.
  Fra Rüsselsheimer Hütte, 2323m, følger man stien mod E, passerer forbi stierne mod Weissmaurachjoch til højre og Gahwinden til venstre og videre op i bunden af dalen. Terrænet bliver stejlere og stien fører nu i snævre serpentiner videre op til Hohe Geiges SW-flanke, 1 time. I ca. 2750m stiger man ind i flanken, men stien er godt gangbar og fortsætter sine serpentiner op til W-graten, der faktisk er Silberschneides vestlige forlængelse, ca. 3200m. En kort travers til højre fører frem til et blokplateau under toppen, 2 timer. Her lå tidligere en lille gletscher, men den er stort set væk i dag, og kun en lille sø i den nederste del af plateauet giver minder om dengang. Man passerer N om den lille sø og stiger så op over den brede og ikke særlig stejle toppyramide til højeste punkt, ½ time. Ialt 3½ time i opstigning, 2½ time i nedstigning.

B) W-graten fra Rüsselsheimer Hütte. 3½ time, WS+, II°, 1072hm.
  W-graten er et kortere og lettere alternativ til ruten over Äussere Wilde Schneide, omend W-graten ikke har den samme charisma som de mere vilde ruter fra øst. Til gengæld er denne rute et udmærket og mere spændende alternativ til normalvejen.
  Fra Rüsselsheimer Hütte, 2323m, følger man stien mod E, passerer forbi stierne mod Weissmaurachjoch og normalvejen mod Hohe Geige, og drejer så mod N og NW op til Gahwinden, som i sig selv er et udmærket og lettilgængeligt udsigtspunkt, 2649m, 1 time. Gahwinden markerer begyndelsen af W-graten, og man stiger let op over den græsbevoksede ryg til de første klipper. Gratkanten følges så vidt muligt direkte op over blandede blokke og klippepartier, og kun enkelte takker omgås tæt under gratkanten. I ca. 3200m kommer normalvejen op fra højre, og man følger den frem til topplateauet, 2 timer. Man passerer N om den lille sø og stiger så op over den brede og ikke særlig stejle toppyramide til højeste punkt, ½ time. Ialt 3½ time i opstigning, 3 timer i nedstigning.

C) E-graten fra Vorder Pollesalm via Äussere Wilde Schneide. 7 timer, ZS, III-°, 1619hm.
  Denne rute går for at være den flotteste og mest spændende rute på Hohe Geige, men den lange tilgang plus vanskeligheder ved at finde vej gør at denne rute kun sjældent bestiges.
  Fra Vorder Pollesalm (privathytte, 2 timer fra Huben i Ötztal), 1776m, følger man i begyndelsen stien W mod Halkogelhaus, men hvor denne i ca. 2020m drejer skarpt mod højre for at krydse en klipperyg fortsætter man mod W, ovenfor Pirchlbach og stiger op i Pirchlkar. Man holder stadig mod W op i det øvre Pirchlkar og står nu nedenfor Äussere Pirchlkarferner, 2500m, 2 timer. Nu holder man mod SW og stiger op mod Äussere Wilde Schneides venstre afgrænsningskant, der herfra kan nås forholdsvis let, 2991m, 1½ time. Man stiger nu op over den markante grat, der til at begynde med er græsbevokset mod større klippeblokke, men som snart afløses af en klippegrat. Man stiger over en lille klippeknold og når et slabagtigt tårn, der bestiges til højre over klippeblokke. Videre til venstre 8m ad et klippebånd hvorefter man stiger op over blokke og små platter til endnu en klippeknold. På den anden side ned til en scharte, hvorfra et blokmarkshæng fører op til en stor pillar, der bestiges direkte ad riss og kaminer. Fra toppen af pillaren få meter ned ad bagsiden til den næste scharte. Et følgende tårn omgås til venstre (SE) ved at man stiger 25m ned over brudt klippe, hvorefter man stiger op til et lille tårn. Dette tårn bestiges fra højre (N) og man er tilbage på graten. Nu følger et fint og afvekslende gratparti med flere knolde og takker, der alle overskrides direkte. En klippespalte omgås til højre (NW), og man når frem til endnu et grattårn. Dette tårn bestiges direkte over platter, hvorefter man rider over en skarpkantet grat til det næste og sidste tårn, som man ligeledes bestiger over platter, 3 timer. Herfra fører en kombineret klippe- og firngrat til fortoppen, hvorfra man krydser mod venstre til højeste punkt, ½ time. Ialt 7 timer i opstigning.

D) E-gletscheren fra Vorder Pollesalm. 4½ time, WS+, 1619hm.
  Denne rute var den som førstebestigeren anvendte under bestigningen. Ruten havde tidligere et meget flot forløb mellem de to Wilde Schneiden, men den store gletschernedsmeltning i de senere år har gjort ruten til en mere tvivlsom affære. Opdateret information om denne rute bør derfor indhentes inden man stiger ind.
  Fra Vorder Pollesalm (privathytte, 2 timer fra Huben i Ötztal), 1776m, følger man i begyndelsen stien W mod Halkogelhaus, men hvor denne i ca. 2020m drejer skarpt mod højre for at krydse en klipperyg fortsætter man mod W, ovenfor Pirchlbach og stiger op i Pirchlkar. Man holder nu mod S i retning af Vorder Ampferkogel, og tidligere steg man snart herefter op på gletscheren. I dag har gletscheren trukket sig langt tilbage og man skal helt op til den snævre dalgang mellem de to Wilde Schneiden før man når frem til Innere Pirchlkarferner, ca. 2700m, 3 timer. Man finder den bedste rute op på gletscheren og stiger nu op over denne i retning af passet mellem Hohe Geige og Silberschneide (Hohe Geiges S-top). Selve passet forsvares af en stejl sne- eller isrende, og under gode sneforhold kan man stige direkte op gennem renden, men ved dårlig eller manglende sne må man i stedet stige op gennem den løse klippe S for snerenden. På den ene eller den anden måde når man således passet, 3278m, 1 time. Nu krydser man hen til toppyramiden og når snart efter toppen, ¼ time. Ialt 4½ time i opstigning, 3½ time i nedstigning.Interne links:

Rüsselsheimer Hütte
Bjerghytter
Bjergbestigning i Pitztal
Generel information om Pitztal
Eksterne links:

Rüsselsheimer Hütte
Turistinformation Pitztal