Navigation: Quicklink   
Start  >  Bjergbestigning  >  Guide  >  Index  > Breithorn W
 
 Opdateret 26-01-03  
Roccia Nera

Breithorn W    4165m

Breithorn med Liskamm i baggrunden set fra Klein Matterhorn

Breithorn vesttop med Liskamm i baggrunden set fra Klein Matterhorn (W).

Breithorn W er kun en af fem toppe på den mere end 2,5 kilometer lange kam som tilsammen udgør Breithorn. Der er mange andre toppe i Schweiz der hedder Breithorn, men kun ét af denne størrelse, hvorfor det normalt er dette bjerg man tænker på når man hører navnet Breithorn. Bjerget har to vidt forskellige sider, en kompliceret og stejl flanke mod nord, hvorimod sydsiden udgøres af bløde snehæng, hvorover normalruten går.

Førstebesteget: ukendt
Kort: Blad 1348 Zermatt
Fører: SAC Walliser Alpen bind 4

A) SW-flanken fra Rifugio Teodulo via Breithornpass. 3 timer, L, 848hm.
  Indtil 1982 den mest benyttede rute på bjerget, men som efter bygningen af svævebanen til Klein Matterhorn er faldet hen i glemsel. Efter min opfattelse dog stadig den bedste rute på Breithorn, da man med en tidlig start fra hytten kan nå Breithorn tids nok til at man har bjerget for sig selv. Man bør således forlade hytten senest to timer før den første bane kører op fra Zermatt.
  Fra Rifugio Teodulo, 3317m, stiger man op over skipisterne mod syd, passerer nedenom Testa Grigia og fortsætter herefter mod SE og E over Plateau Rosa op til Breithornplateau, ca. 3800m, 1½ time. Her krydser man skitrækket mellem Klein Matterhorn og Gobba di Rollin og møder her hovedsporet fra Klein Matterhorn. Man holder til at begynde med højden let under Breithornpass og stiger så op i direkte retning mod Breithorn W. Bergschrunden i bunden af flanken byder sjældent på større vanskeligheder, og efter at have krydset den stiger man skråt til venstre op over flanken og afslutter bestigningen over den brede vestgrat, 1½ time. Ialt 3 timer fra Rifugio Teodulo, 1½ time i nedstigning.

B) SW-flanken fra Klein Matterhorn via Breithornpass. 2 timer, L, 369hm.
  Siden 1982 langt den mest benyttede rute på Breithorn og en fin halvdagstur. Man bør dog være tilpas akklimatiseret med tanke på den pludselige højdestigning med svævebanen.
  Fra Zermatt med svævebanen til Klein Matterhorn, 3820m. Fra tunnelmundingen på bjergets sydside stiger man mod syd ned langs skitrækket indtil man når det laveste punkt mellem Klein Matterhorn og Gobba di Rollin, 3796m, 15 min. Her forlader man skisporet og stiger i en stor halvcirkel under Breithornpass og videre mod Breithorn. Man gør klogt i, ikke at krydse Breithornplateau direkte mod Breithorn på grund af mange skjulte spalter, og i stedet vente med at stige ud på plateauet til man har passeret det lille træskur, der normalt står ved skitrækkets laveste punkt. Fra Breithornplateau følger man rute A) til toppen, 1½ time. Ialt 2 timer fra Klein Matterhorn, 1 time i nedstigning.

C) E-graten fra Rifugio Teodulo eller Klein Matterhorn. 3 hhv 2 timer, L.
  I visse situationer kan forholdene være dårlige på den øverste del af W-graten, og man vælger da som oftest at afslutte bestigningen af Breithorn ad E-graten.
  Fra Rifugio Teodulo hhv. Klein Matterhorn følger man rute A) eller B) frem til foden af Breithorns SW-flanke. Nu stiger man i stedet stik øst, skråt op over Breithorns sydflanke, passerer et kortere stejlt parti og når så op i passet mellem Breithorns W- og C-top. Herfra på et kvarters tid op over en let snegrat til en af disse toppe. 3 timer fra Rifugio Teodulo, 2 timer fra Klein Matterhorn og det halve i nedstigning.

D) N-flanken (Triftjigrat) fra Gandegghütte. 7 timer, ZS+, 1136hm.
  Breithorn nordflanke er den diametrale modsætning til de bløde snehæng i syd, og der er med tiden foretaget en lang række vanskelige bestigninger her. En af de mere overkommelige af slagsen er Triftjigrat, som over en serie terrasser finder vej fra Triftji til Breithorns centraltop.
  Fra Gandegghütte, 3029m, stiger man direkte ned på Unterer Theodulgletscher og krydser den mod SE. Under gode forhold (snedækkede spalter) kan man med fordel holde syd om det fremstående klippeparti P.2982 i gletscheren og herefter krydse Triftjigletscher i ca. 3000m, men oftest må man stige nedenom P.2982 og krydse gletscheren ca. 160 meter lavere. Efter at have krydset Triftjigletscher holder man atter mod SE og stiger op gennem et gletschertrug til Triftjisattel umiddelbart S for P.3250,6, 2 timer. Fra Triftjisattel følger man klippegraten eller sneen på vestsiden op til en ismur under Triftjigletschers øvre del, og fortsætter op over muren til gletscheren ovenfor. Man fortsætter nu op over denne gletscher, idet man holder sig langs gletscherens østkant. Således når man frem til en sneryg, der fører direkte op på Triftjiplateau, ca. 3740m, 2 timer. Man fortsætter nu i sydøstlig retning over plateauet, der snævrer ind mellem afgrunden til venstre og en kompliceret isvæg til højre. Helt ude til venstre finder man som oftest en passage gennem isvæggen, der fører op til det lette snehæng ovenfor væggen, 2 timer. Dette lette snehæng fører op til passet mellem Breithorns W- og C-top, hvorfra man ad en let snegrat når en af disse toppe, ½ time. Ialt 7 timer i opstigning.
Variant: er det umuligt at finde en vej op over isvæggen må man fra Triftjiplateau i stedet stige i direkte retning mod Breithorn W og over et stejlt firnhæng nå hovedribben, der kommer ned fra højeste punkt. Denne ribbe er nr. 3 til højre for isvæggen, og man klatrer denne ribbe og det ovenfor liggende stejle snehæng direkte til højeste punkt.

Breithorn set fra Klein Matterhorn

Interne links:

Rifugio Teodulo
Gandegghütte
Bjerghytter
Bjergbestigning i Mattertal
Generel information om Mattertal
Egne bestigninger af Breithorn W
Eksterne links:

Rifugio Teodulo
Gandegghütte
SAC bjerghytter
Turistinformation Cervinia
Cervinia webcams
Turistinformation Zermatt
Zermatt webcams