Navigation: Quicklink   
Start  >  Vandring  >  Sverige  > Skåne
 
 Opdateret 09-06-06  
Skäralid

Vandring i Skåne

Skåne er det svenske landskab der ligger nærmest Danmark, og er suverænt den mest besøgte region i Sverige for danskere. For en naturhungrende dansker er det den nærmeste mulighed man har for at opleve den rigtige natur, da man ikke skal bevæge sig særlig langt på den anden side af Øresundsbron før man har "gott om plads". Selv på blot en weekend har man masser af muligheder for at lave en længere vandretur, og her er det veludbyggede stisystem Skåneleden, en kærkommen lejlighed til, på et par dage at kunne koble af fra hverdagens stress og jag. Den sydvestlige del af Skåne er overvejende landbrugsland og ikke så forskelligt fra det danske landskab, men på den anden side af Söderåsen og Romeleåsen bliver landskabet overvejende skovklædt.

Morgengry over Skäralid, Söderåsen Morgengry over Skäralid, Söderåsen

Skåneleden er et veludbygget stisystem som passerer gennem noget af det smukkeste natur i Skåne. Med en indsats fra Skånes Turistråd har det været muligt at knytte en mængde lokale vandrestier sammen til et net som dækker hele Skåne og nu har en udstrækning på over 900 km. Vandreruterne er markeret ud langs med stierne, og med jævne mellemrum er der etableret overnatningspladser undervejs, som er udrustet med vindskydd, bålplads med brænde, toilet, affaldsspand og som oftest vandpost. Stier og overnatningspladser vedligeholdes af kommunerne, og de mange faciliteter gør også Skåneleden ideel for nybegyndere til at prøve vandrerlivet af inden man søger det større eventyr længere mod nord. Skåneleden er delt op i fire stisystemer: Ås till Åsleden, Nord till Sydleden, Kust till Kustleden og Österlenleden. Disse fire stisystemer er fra officielt hold beskrevet på seks kort, hvor man kan vandre et eller flere afsnit efter lyst. Jeg har her på ViaAlpina dog anvendt en lidt anden opdeling og delt stinettet op i større etaper, passende til en weekend eller en tredagestur, således at man derved kan vandre Skåneleden igennem uden at vandre den samme strækning for mange gange.
Mit vandreprojekt Sverige på langs fører på etaperne nr. 1 til 5 igennem Skåne på langs fra Häckeberga i syd til Hårsjö i nord, og etape 2 til 5 følger Skåneledens 'Nord till Sydleden' i hele sin længde.

Skåneleden nord I Skåneleden nord II Skåneleden nord III Skåneleden nord IV Skåneleden nord V Skåneleden nord V Skåneleden nord VI Skåneleden nord VII Skåneleden nord VIII Skåneleden nord IX Skåneleden midt I Skåneleden midt II Skåneleden midt III Skåneleden midt IV Skåneleden midt V Skåneleden syd Skåneleden syd Sverige på langs I Sverige på langs II Sverige på langs III Sverige på langs IV Sverige på langs V Österlenleden Skåne
Vandreruter i Skåne: Skåneleden nord (Kust till Kustleden) - en 307 km lang overvejende markeret vandresti på ni etaper mellem Jonstorp i vest og Sölvesborg i øst. Kust till Kustleden indgår i sin helhed som henved 90% af denne rute. To trediedele af ruten er beskrevet her på ViaAlpina.

Skåneleden midt (Ås till Åsleden) - en 266 km lang overvejende markeret vandresti på fem etaper mellem Mölle og Kullen i nordvest og Simrishamn i sydøst. Ås till Åsleden indgår i sin helhed som knap totrediedel af denne rute, mens sidste etape følger Österlenleden.

Skåneleden syd - en 158 km lang markeret vandresti fordelt på 11 afsnit mellem Malmö i øst og Simrishamn i vest, med en potentiel forlængelse vestover til København. Ruten følger godt halvvejs diverse tilslutningsforbindelser til Nord till Sydleden og i den sidste del Österlenleden. Ruten er p.t. ej beskrevet her på ViaAlpina.

Sverige på langs (Nord till Sydleden) - der her i Skåne består af en 252 km lang overvejende markeret vandresti mellem Smygehuk i syd og Markaryd i nord. Størsteparten af Nord till Sydleden indgår som knap totrediedel af denne rute.

Österlenleden - danner nærmest en rundtur mellem Ystad og Simrishamn. Størsteparten af ruten indgår i de ovennævnte ruteforløb, mens en sidste 40 km lang markeret vandresti mellem Verkasjön og Snogeholm danner en østlig forbindelse mellem Skåneleden midt og syd. Denne del ej beskrevet her på ViaAlpina.Interne links:

Sverige på langs
Skåneleden nord
Skåneleden midt
Skåneleden på langs
Skåneleden
Allemansrätten
Eksterne links:

Skåneleden
Söderåsen
Bootsektorn.se om vandring i Skåne
Utsidan Debatfora om vandrestier i Sverige