Navigation: Quicklink   
Start  >  Bjergbestigning  >  Guide  >  Index  > Wildspitze
 
 Uploaded 29-04-07  

Wildspitze    3772m

Wildspitze set fra øvre Taschachferner (NW).

Wildspitze er det højeste bjerg i Ötztaler Alpen og Tirol, samt næsthøjeste bjerg i Østrig og er derfor et ganske efterstræbt mål. Wildspitze kan bestiges fra fire forskellige hytter og er under normale forhold ikke et specielt vanskeligt bjerg. Takket være sin store højde er udsigten enestående og rækker lige fra Bernina over Wetterstein til Grossglockner.

Førstebesteget: 1861 (W-flanken)
Kort: AV-Karte Blad 30/6 Wildspitze
Fører: RR Ötztaler Alpen

A) W-flanken fra Breslauer Hütte via Mitterkarjoch. 4 timer, WS, 932hm.
  Stort set alle vælger at bestige Wildspitze ad W-flanken fra gletscherplateauet mellem Wildspitze og Hinterer Brochkogel, uanset om man kommer fra nord, syd, øst eller vest. Rutevalget er derfor mere et spørgsmål om, hvilken tilgang man bruger for at nå frem til dette gletscherplateau, hvilket afhænger af, hvilken hytte der tjener som udgangspunkt. Den nærmeste hytte til Wildspitze er Breslauer Hütte, hvorfor jeg først beskriver tilgangen herfra.
  Fra Breslauer Hütte, 2840m, stiger man ad en god markeret sti mod NW op i Mitterkar. Man stiger op på den stort set spaltefrie Mitterkarferner uden vanskeligheder og stiger op over denne til den inderste og nordligste gletscherbugt, 1½ time. Man ser nu Mitterkarjoch forude, det laveste punkt i graten mellem Hinterer Brochkogel og Wildspitze. En stejl flanke fører op til passet, og man stiger op over denne flanke efter at have krydset den normalt beskedne bergschrund. På den anden side af passet (3468m) fører en passage frem til gletscherplateauet mellem Hinterer Brochkogel og Wildspitze, 3450m, ¾ time. Idet man tager sig i agt for gletscherspalterne stiger man nu op over Wildspitzes W-flanke. I ca. 3650m når man et lille gletscherplateau, og her holder man til højre for at følge den skarpe SW-grat til S-toppen, 3770m, 1 time. Højeste punkt befinder sig dog oftest på N-toppen, og for at nå denne stiger man mod N svagt ned ad den skarpe forbindelsesgrat, først sne ned til laveste punkt, siden klippe frem til N-toppen, ¼ time under gode forhold. Ialt 4 timer i opstigning, 2½ time i nedstigning.

B) W-flanken fra Taschachhaus. 5 timer, WS, 1338hm.
  Dette er den tilgang til Wildspitze med den største højdeforskel, men det er samtidig også den mest direkte rute, hvor man ikke skal overskride nogle pas før man når frem til bjerget.
  Fra Taschachhaus, 2434m, stiger man ad den gode sti mod S og krydser herefter den stejle flanke mod venstre, højt over Taschachfernes gletschertunge. Man holder til venstre ved en vejviser og når frem til gletscherkanten i knap 2600m mellem to større gletscherbrud og nedenfor en karakteristisk klippeknold med gletscherschliff. Her krydser man den normalt tørre gletscher til den modsatte side, hvor man stiger op på gletscherens højre sidemoræne (N), 1 time. Nu følger man denne sidemoræne mod E indtil man i ca. 2900m atter kan stige ud på den her ganske flade men stadig spalterige gletscher. Man holder sig dog tæt under gletscherens nordlige kant indtil man står nedenfor Mittelbergjoch, 1¼ time. Her møder man sporet fra Braunschweiger Hütte og stiger nu mod SW ud over gletscheren, i retning af Hinterer Brochkogel. Gletscherplateauet mellem Hinterer Brochkogel og Wildspitze forsvares af et mindre isfald; under gode forhold kan man stige direkte op gennem dette, ellers må man omgå dette i en større bue mod W for at nå op på plateauet, 1½ time. Herfra følger man rute A) til toppen af Wildspitze, 1¼ time. Ialt 5 timer i opstigning, 3 timer i nedstigning.

C) W-flanken fra Taschachhaus via Rimlsteig. 4 timer, WS+, 1338hm.
  Fra Taschachhaus kan man alternativt benytte sig ad Rimlsteig og derved undgå den store omvej via Mittelbergjoch. Denne rute er dog stedvist udsat for sten- og isslag og ruten bør kun vælges af erfarne bjergbestigere.
  Fra Taschachhaus, 2434m, stiger man ad den gode sti mod S og krydser herefter den stejle flanke mod venstre, højt over Taschachfernes gletschertunge. Man holder til højre ved vejviseren, drejer om hjørnet mod SW og når således først frem til Taschachferner i ca. 2700m ovenfor det store gletscherbrud. Man krydser gletscheren frem til klippeudløberen Gamsköpfle under Taschachwand, og fra en lille gletscherbugt lidt S for bunden af udløberen stiger man op på graten af udløberen (risiko for stenslag). Nu følger man graten, stedvist over is, til toppen af Taschachwand (3365m) hvorfra man kan krydse direkte SE over til gletscherplateauet mellem Hinterer Brochkogel og Wildspitze, 2½ time. Herfra følger man rute A) til toppen af Wildspitze, 1¼ time. Ialt 4 timer i opstigning, 3 timer i nedstigning.

D) W-flanken fra Braunschweiger Hütte via Mittelbergjoch. 5 timer, WS, 1013hm.
  Dette er traditionelt den mest benyttede tilgang til Wildspitze, en næsten ren gletschertur, hvilket efter østalpine forhold er temmelig usædvanligt. Imidlertid har den stigende udbygning af sommerskiområdet på den øvre del af Mittelbergferner samt den nedre dels afsmeltning fjernet noget af den glans, der tidligere var over denne rute.
  Fra Braunschweiger Hütte, 2759m, stiger man ned på den efterhånden temmelig tilbagetrukne Karlesferner, krydser denne mod S og holder herefter mod SW, nedenfor Linker Fernerkogels brede NW-væg. Efter en kort march når man frem til Mittelbergferner, og man stiger op over denne gletscher, i behørig afstand fra Linker Fernerkogels stejle bjergvægge. Man sætter kurs direkte mod Mittelbergjoch og stiger op i dette pas, på den øvre del under delvis benyttelse af skipisterne, 3166m, 2 timer. Tidligere forløb opstigningen parallelt med skitrækket op til passet, men i november 2006 er dette skitræk blevet afløst af en kabinebane højere op mod Hinterer Brunnenkogel. Måske det kan betyde at man får en større del af ruten for sig selv, omend jeg tvivler. Fra Mittelbergjoch følger man et stispor ned til venstre og når således Taschachferner med begrænset tab af højde. Nu stiger man mod SW ud over gletscheren, i retning af Hinterer Brochkogel. Gletscherplateauet mellem Hinterer Brochkogel og Wildspitze forsvares af et mindre isfald; under gode forhold kan man stige direkte op gennem dette, ellers må man omgå dette i en større bue mod W for at nå op på plateauet, 1½ time. Herfra følger man rute A) til toppen af Wildspitze, 1¼ time. Ialt 5 timer i opstigning, 3½ time i nedstigning.

E) W-flanken fra Pitzexpress via Mittelbergjoch. 4½ time, WS, 1052hm.
  Med anvendelsen af bjergbanen Pitzexpress er det i princippet muligt at bestige Wildspitze som dagtur fra Mittelberg. Man vil dog derved komme forholdsvis sent på bjerget og først være på toppen efter kl.12, hvilket ikke er hensigtsmæssigt med tanke på de store gletscherområder man krydser i nedstigning.
  Fra topstationen på Pitzexpress, 2841m, stiger man ad en god sti mod SE ned over morænefladerne. Idet man følger under den korte stolelift der kommer op fra Mittelbergferner krydser man en bæk og når kanten af Mittelbergferner i ca. 2720m. Herfra krydser man tværs over gletscheren i retning af Linker Fernerkogel, og ca. 2/3 over gletscheren møder man ruten fra Braunschweiger Hütte, ½ time. Nu følger man rute D) op over Mittelbergferner, Mittelbergjoch og Taschachferner til toppen af Wildspitze, 4 timer. Ialt 4½ time i opstigning, 3 timer i nedstigning.

F) W-flanken fra Vernagthütte via Brochkogeljoch. 4 timer, WS, 1017hm.
  Endelig kan man også bestige Wildspitze fra den lidt mere afsides liggende Vernagthütte i den øverste del af Ötztal, hvorved man benytter sig af tilgangen over Brochkogeljoch.
  Fra Vernagthütte, 2755m, stiger man mod NW op over Vernagtferners højre sidemoræne (SW) indtil man i ca. 2850m holder mod N og op på gletscheren. Vernagtferner trækker sig på grund af sin sydvendte placering temmelig meget tilbage i disse år, hvorfor adgangen til gletscheren kan ændre sig en del fra år til år. Normalt er det dog ganske let at stige op over tungen. Vel etableret på gletscheren holder man mod NE i retning af Petersenspitze S-grat som man passerer højre om, hvorefter man følger den øverste del af Kleine Vernagtferner op i Brochkogeljoch, 3423m, 2 timer. På den anden side af passet følger en kort nedstigning til Taschachferner, hvorefter man passerer N om Hinterer Brochkogel for at nå op på gletscherplateauet mellem Hinterer Brochkogel og Wildpitze, ½ time. Herfra følger man rute A) til toppen af Wildspitze, 1¼ time. Ialt 4 timer i opstigning, 2½ time i nedstigning.

G) N-væggen fra Mittelbergjoch. 5 timer fra Braunschweiger Hütte, ZS+, 50°, 1013hm.
  Fra nord præsenterer Wildspitze sig på den bedste måde med sin 200 meter høje nordvæg, som nok kan vække inspiration hos mangen isgænger.
  Fra Braunschweiger Hütte eller Taschachhaus følger man rute D) eller B) frem til Taschachferner nedenfor Mittelbergjoch, 3100m, ca. 2 timer. Her forlader man normalvejen mod Wildspitze og stiger i stedet mod S, og i en slynget S-rute nedenfor Hohe Wände og Schuchtkogel stiger man op til ca. 3450m, hvor man mellem to mindre isbrud kan stige ud på plateauet nedenfor Wildspitzes N-væg. Man stiger nu skråt op over dette plateau til foden af væggen, 3580m, 1½ time. Bergschrunden overstiges ofte bedst i toppens faldlinie og man klatrer herefter direkte til toppen, 1½ time. Ialt 5 timer i opstigning.

H) NE-graten fra Braunschweiger Hütte. 5 timer, ZS-, 40°, 1013hm.
  Denne oversete grat giver i forbindelse med W-flanken en interessant mulighed for at overskride Wildspitze, en rute i overvejende og meget varierede sne- og isforhold med flotte udsigter.
  Fra Braunschweiger Hütte, 2759m, stiger man ned på den efterhånden temmelig tilbagetrukne Karlesferner, krydser denne mod S og holder herefter mod SW, nedenfor Linker Fernerkogels brede NW-væg. Efter en kort march når man frem til Mittelbergferner, og man stiger op over denne gletscher, i behørig afstand fra Linker Fernerkogels stejle bjergvægge. Ruten op over gletscheren beskriver en stor bue idet man svinger over syd til sydøst, og man bør på hele strækningen tage sig i agt for gletscherspalter. Man følger nu gletscherens hovedstrøm mod S op til det store øvre plateau på bagsiden af Rechter Fernerkogel og sætter kursen mod Wildspitzes NE-grat, der set herfra mere kan betegnes som Schuchtkogels S-skulder, ca. halvvejs mellem Schuchtkogel og Rofenkarjoch. Man stiger op over en stejl firnflanke til starten af Wildspitze NE-grat, 3552m, 3½ time. Herfra følger man den brede grat til fortoppen P.3677, hvorefter en skarp isgrat fører op til højeste punkt. Graten er stejl og ofte med store vægter, og tidvist bliver man tvunget ud i den ganske stejle nordvæg af vægterne. Efter at have passeret de sidste vægter stiger man ud direkte på nordtoppen og højeste punkt, 1½ time. Ialt 5 timer i opstigning.Interne links:

Braunschweiger Hütte
Taschachhaus
Bjerghytter
Galleri: En weekend under Wildspitze
Bjergbestigning i Pitztal
Generel information om Pitztal
Eksterne links:

Braunschweiger Hütte
Taschachhaus
Turistinformation Pitztal
Pitztaler Gletscher