Navigation: Quicklink   
Start  >  Bjergbestigning  >  Guide  >  Index  > Dirruhorn
 
 Opdateret 18-02-05  
Roccia Nera

Dirruhorn    4035m

Dirruhorn med Chli Dirruhorn til højre set fra Riedgletscher

Dirruhorn, set fra Riedgletscher (E) med Chli Dirruhorn til højre.

Dirruhorn er måske mere kendt med stavemåden Dürrenhorn og er den nordligste top på Nadelgrat der overstiger 4000 meter, og samtidig den nordligste af alle firetusindere i Walliser Alpen. Takket være sin position vendt mod nordvest kan Dirruhorn ses videnom, og er den eneste top på Nadelgrat der kan ses fra Zermatt.

Førstebesteget: 1879 (N-graten)
Kort: Blad 1328 Randa
Fører: SAC Walliser Alpen bind 5

A) SE-graten fra Bordierhütte via Dirrujoch. 4½ time, ZS, 45°, 1149hm.
  Den mest benyttede rute til Dirruhorn. I 1998 blev der opsat faste bolte i en del af couloiren for Dirrujoch til at sikre opstigningen og tjene som abseilankre under nedstigning, og herefter er Dirruhorn blevet besteget hyppigere. Bemærk i øvrigt, at på ældre kort er Dirrujoch (passet mellem Dirruhorn og Hobärghorn benævnt Hohbergjoch.
  Fra Bordierhütte, 2886m, fører en sti over til Riedgletscherens nordlige sidemoræne, som man følger til dennes øverste ende i ca. 3100m, hvor man stiger ud på Riedgletscher, 45 min. Ude på gletscheren stiger man op i en stor højrekurve til foden af Balfrins SW-grat, 3376m. Ved gode sneforhold kan man fortsætte på gletscheren mellem graten og et isfald til højre, men er der for mange spalter må man i stedet benytte sig af de nederste, løse klipper på SW-graten. Man når således op til det øvre, flade gletscherbækken, 75 min. Nu stiger man skråt mod højre, og i en blød bue når man frem til foden af den couloir, der kommer ned fra Dirrujoch, 45 min. Couloiren er ca. 300m høj, og hvis sneforholdene er gode kan man stige direkte op gennem couloiren til passet. Ofte er dette dog ikke tilfældet, og man stiger i disse tilfælde kun ca. halvvejs op, hvorefter man stiger over i coulorens venstre begrænsningskant (nord) hvor man finder bolte, der kan sikre den videre vej op. Man når således op til Dirrujoch (3916m), 75 min. Fra passet fører en klippegrat med forholdsvis let, men ikke særlig fast klippe til toppen af Dirruhorn, ½ time. Ialt 4½ time i opstigning, 3½ time i nedstigning.

B) N-graten fra Europahütte via Galenjoch. 7 timer, WS+, II°, 1815hm.
  Denne rute giver en mulighed for en fuldstændig overskridning af Nadelgraten fra dennes begyndelse i Galenjoch. Teknisk er denne rute lettere end tilgangen til SE-graten, men det opvejes mere end rigeligt af rutens længde, der derfor må betragtes som en ganske seriøs rute i et meget afsides liggende terræn. Efter opførelsen af Europahütte behøver man dog ikke længere starte fra en bivuak på Hohberge, og med den vanskelige tilgang til Galenjoch fra Bordierhütte kan det formodes at denne rute i fremtiden måske vil blive besteget oftere.
  Fra Europahütte, 2220m, følger man den brede vandresti Tour de Monte Rosa over Hohberge og Säldgalen frem til Geisstriftbach (ca. 2560m), 1½ time. Efter at have krydset bækken forlader man stien og stiger langs med bækken i østlig retning op i retning af Dirruhorn. Man følger de små græsterrasser så højt som muligt, passerer syd om klippevæggen Bruflüe og holder herefter mod venstre, direkte mod Galenjoch. Den sidste del af opstigningen går gennem et meget ensformigt terræn med blokmark og store klipper. Man når til sidst op i Galenjochs brede sadel (3303m), 2 timer. Herfra kan man for øvrigt bestige Gugla (3377m) på et kvarters tid hver vej.
I Galenjoch har Nadelgrat sin begyndelse. I første omgang drejer det sig om at nå Chli Dirruhorn, og man følger mere eller mindre den brede kam mod højeste punkt. Graten består overvejende af store blokke, men er desværre ikke særlig fast. Det kan bedst betale sig at holde sig så tæt på kammen som muligt, hvor klippen er lidt fastere. Enkelte steder skal lettere klatrepassager overvindes, men vanskelighederne overskrider ikke II°. Fortoppen P.3816 bliver traverseret eller omgået til højre (vest), hvorefter man når toppen af Chli Dirruhorn (3890m), 2 timer. På den modsatte side fører en kort klippegrat ned til passet mellem Chli Dirruhorn og Dirruhorn (3860m), 15 min. Dette pas er unavngivet på nyere kort, mens ældre kort for at fuldende forvirringen kalder passet Dürrenjoch. Fra dette pas fører klippegraten videre mod Dirruhorn. Også her holder man sig så tæt på gratkanten som muligt, af hensyn til den ringe kvalitet af klippen. En ukoteret fortop (se billedet) traverseres over toppen eller omgås til højre (vest) og man når toppen af Dirruhorn, 1 time. Ialt 7 timer fra Europahütte.

Dirruhorn set fra Riedgletscher

Interne links:

Bordierhütte
Europahütte
Bjerghytter
Bjergbestigning i Mattertal
Generel information om Mattertal
Eksterne links:

Bordierhütte
SAC bjerghytter
Turistinformation St. Niklaus