Navigation: Quicklink   
Start  >  Bjergbestigning  >  Guide  >  Index  > Strahlhorn
 
 Opdateret 02-08-06  
Roccia Nera

Strahlhorn    4190m

Rimpfischhorn, Strahlhorn og Adlerhorn set fra Unterrothorn

Strahlhorn (bagest) set fra Oberrothorn (NE) med Rimpfischhorn til venstre og Adlerhorn til højre.

Strahlhorn er et af de letteste bjerge i Allalin-gruppen, men bestiges alligevel ikke så ofte som Allalinhorn og Alphubel, idet alle ruter til bjerget er temmelig lange. Dog bestiges bjerget forholdsvis hyppigt om vinteren, idet Haute Route til Saas Fee passerer lige nedenfor i Adlerpass, hvorfra man kan benytte ski næsten til toppen.

Førstebesteget: 1854 (WNW-graten)
Kort: Blad 1348 Zermatt
Fører: SAC Walliser Alpen bind 5

A) WNW-graten fra Britanniahütte via Adlerpass. 4½ time, WS, 1161hm.
  Den mest benyttede rute på Strahlhorn takket være det højtliggende udgangspunkt i Britanniahütte. Også en ganske populær skirute om vinteren.
  Fra Britanniahütte, 3029m, fører en lille sti mod sydvest ned langs Mittelallalins klippevæg og når på ca. 10 min. ned til Hohlaubgletscher. Denne gletscher er normalt snefri, og man krydser den i en stor bue mod vest og syd til ryggen af Hohlaubgraten, der her ikke er særlig udpræget. Ryggen krydses til en lille snesadel på bagsiden (3105m), hvorfra man let kan stige ned på Allalingletscher. Nu stiger man op over gletscheren langs foden af Hohlaubgrats klippevægge. Efter at have passeret et større klippefremspring ser man nu Allalinpass forude til højre. Her deler sporet sig, det højre fører op til Allalinpass mens det venstre i en temmelig direkte linieføring fører op til Adlerpass (3789m), 3½ time. Fra Adlerpass følger man nu den brede snegrat op til en lille skulder i ca. 3930m. Bemærk at på dette gratparti finder man ofte lumske spalter parallelt med opstigningsretningen, som let kan minde om gamle spor! Fra den lille sneskulder holder man mod øst over lette snehæng mod højeste punkt, som man når over enkelte klipper, 1 time. Ialt 4½ time i opstigning, 2½ time i nedstigning.

B) WNW-graten fra Fluhalp via Adlerpass. 5 timer, WS, 1572hm.
  Den klassiske rute hvis man ønsker at bestige Strahlhorn i forbindelse med en pasoverskridning fra Mattertal til Saastal.
  Fra Fluhalp, 2618m, fører en udmærket sti gennem morænedalen bag hotellet og videre op på randmorænen. Der er herfra flere steder man kan stige ned på gletscheren nedenfor, og den bedste nedstigning er en halv times tid efter man har forladt Fluhalp. Man følger nu den normalt snefri gletscher mod øst frem til mødet med Adlergletscher. Her kunne man så sent som i 1992 stige op over et lille isfald til den øvre del af Adlergletscher, men i dag er dette isfald smeltet bort og der er nu mere end hundrede højdemeter op til Adlergletscher! Man er derfor sandsynligvis tvunget til at følge den gamle alternative rute op over moræneskrænterne umiddelbart nord for (Inneri Rimpfischwäng), dog med risiko for stenslag. Aktuelle oplysninger kan fås på Fluhalp. Man når således op på Adlergletscher, som man følger i retning af passet, der gradvist bliver synligt. Det sidste snehæng op til passet er forholdvis stejlt og bestiges bedst fra venstre, og man når således op i Adlerpass (3789m), 4 timer. Herfra som i rute A) til toppen, 1 time. Ialt 5 timer i opstigning, 3½ time i nedstigning.

C) NE-graten og NE-flanken fra Britanniahütte. 5 timer, ZS, 1161hm.
  En ganske interessant rute, som desværre ikke bestiges så ofte. Den øvre sneflanke har sol fra morgenstunden, hvorfor en tidlig start er fordelagtig.
  Fra Britanniahütte, 3029m, følger man rute A) til der hvor sporet deles mod Allalinpass og Adlerpass (ca. 3400m). Nu sætter man kurs mod syd og stiger op i den lille snesadel (Fluchtpass, 3721m), der ligger umiddelbart til højre for Fluchthorn, 3 timer, hertil også på ca. 10 min. fra Fluchthorn. Fra Fluchtpass stiger man op over en første, stejl sneryg til en bred, horisontal skulder, som fører direkte til topvæggen. Man stiger op over denne topvæg, først i retning af højeste punkt, senere holder man mere mod venstre, og efter at have krydset to bergschrunde når man topgraten mellem hovedtoppen og østskulderen P.4143 nær den sidstnævnte. Til slut ad den kombinerede sne- og klippegrat til toppen, 2 timer. Ialt 5 timer i opstigning.
Foto af NE-flanken kan ses under
Fluchthorn

D) SW-graten fra Adlerhorn. 1½ time, WS, 270hm.
  I forbindelse med en bestigning af Adlerhorn vil det være meget nærliggende at fortsætte ad graten til Strahlhorn og derved lave en overskridning ad førstnævnte.
  Fra Adlerhorn, 3988m, stiger man ned over den korte ENE-grat til sadlen mellem Adlerhorn og Strahlhorn (ca. 3920m), 20 min. Denne tidligere snegrat er nu mestendels smeltet ned men volder ikke videre problemer, et enkelt højt trin ned kan dog evt. omgås til højre (syd). Fra sadlen følger man nu snegraten videre mod nordøst. Denne er til at begynde med bred, men smalner så til og bliver stejlere indtil man når frem til Strahlhorns vestskulder, 45 min. Herfra når man kort efter frem til normalvejen fra Adlerpass og følger denne mod toppen, som man når over enkelte klipper, 20 min. Ialt 1½ time i opstigning.

Strahlhorn, flankeret af Rimpfischhorn og Adlerhorn, set fra Oberrothorn

Interne links:

Britanniahütte
Fluhalp
Bjerghytter
Bjergbestigning i Mattertal
Generel information om Mattertal
Bjergbestigning i Saastal
Generel information om Saastal
Egne bestigninger af Strahlhorn
Blog: Alpernes gletschere sygner kraftigt hen
Eksterne links:

SAC bjerghytter
Turistinformation Saastal