Navigation: Quicklink   
Start  >  Bjergbestigning  >  Guide  >  Index  > Weissmies
 
 Opdateret 22-01-05  
Roccia Nera

Weissmies    4023m

Weissmies set fra Längflue

Weissmies set fra Längflue (SW) med N-graten til venstre i billedet, SSE-graten til højre og SW-graten (Triftgraten) direkte mod beskueren.

Weissmies er det højeste bjerg på østsiden af Saastal, og er karakteristisk med sin isklædte vestside, mens østsiden mod Laggintal består af klippe. Weissmies er en af de letteste 4000'ere, ligesom overskridningen Triftgrat-Almagellerhütte ofte foretages. Weissmies er berømt for sin vidstrakte udsigt mod Italien, i godt vejr skulle det være muligt at se Milano fra toppen.

Førstebesteget: 1855 (Triftgrat)
Kort: Blad 1309 Simplon og 1329 Saas
Fører: SAC Walliser Alpen bind 5

A) SW-graten (Triftgrat) fra Weissmieshütte. 4 timer, WS, 1297hm.
  Dette er den traditionelle normalvej på Weissmies, som bestiges temmelig hyppigt på grund af den lette adgang med svævebanen til Hohsaas.
  Fra Weissmieshütte, 2726m, fører en sti op over græs til Hohlaubgletschers sydlige moræne, som man følger til Hohsaas, 3098m, 1 time. Herfra videre op over morænen, indtil man i ca. 3200m højde kan holde mod højre, og ved en vandret travers under et lille séracbånd nå Triftgletscher. Man stiger knap 100 højdemeter op og kan nu uden større problemer krydse tværs over gletscheren frem til et punkt til højre for faldlinien af toppen. Herfra fører et stejlt firnhæng op til den sidegrat, der adskiller Mälligagletscher fra Triftgletscher. Den store spalte under ryggen af sidegraten omgås til højre, 1½ time. Man stiger nu op over den brede firnryg i retning mod sneskulderen 3820m. Man omgår dog denne skulder til venstre og når den egentlige Triftgrat i en bred sadel, 1 time. Ad den brede og lette snegrat når man frem til højeste punkt, efter at have passeret den ofte brede bergschrund under toppen, ½ time. Ialt 4 timer i opstigning, 2 timer i nedstigning.

B) SW-graten (Triftgrat) fra Hohsaas. 3 timer, WS, 925hm.
  Fra Hohsaas, 3098m (overnatningsmulighed), når man direkte op til ovennævnte rute og afkorter den derved med en time; Weissmies kan derved bestiges som dagtur fra Saas Grund. Ialt 3 timer i opstigning, 1½ time i nedstigning.

C) SSE-graten fra Almagellerhütte via Zwischbergenpass. 4 timer, WS, 1297hm.
  Dette er den letteste rute på Weissmies og den typiske nedstigningsrute ved en overskridning.
  Fra Almagellerhütte, 2894m, følger man stien op over den utydelige moræne i retning af Zwischbergenpass. Stien forsvinder efterhånden i blokmarken, og man sætter kurs mod passet, som man når lidt til højre for det venstre af de to pasindsnit, 1 time. Man stiger nu ned i det nordvestlige pas og traverserer mod højre på gratens østside under en lille skiferagtig top (3341,7m). Over sne og klipper når man nu op til det lange, trekantede snehæng, som man følger så højt som muligt. Man kan dog også allerede her følge selve graten med let blokklatring i ikke alt for fast klippe. Man holder sig derfor så vidt muligt til sneen. Fra toppen af snehænget, 2 timer, følger man nu klippegraten i let klatring til en fortop i 3961,5m, hvorfra en snegrat fører op mod højeste punkt. Graten har ofte vægter på højre side, og i det tilfælde holder man sig lidt nede på sydsiden af graten frem til toppen, ½ time. Ialt 3½ time i opstigning, 2 timer i nedstigning.

D) N-graten fra Weissmieshütte via Lagginjoch. 6 timer, S, IV°, 1297hm.
  En lang klippegrat, som hører til de store og klassiske alpine ruter i Saastal. I tilfælde af Bise (en lokal, kold nordøstenvind) er det bedst, ikke at starte for tidligt, men vente til solen har nået klippen.
  Fra Weissmieshütte, 2726m, fører en sti direkte op mod øst og forsvinder efterhånden i blokmarken under Hohlaubgletscher. Man når op til gletscheren og betræder denne nær udløberen Geissrück. Nu sætter man kurs direkte mod Lagginjoch, som man når ad et kort ralhæng, 2 timer. Herfra går man i gang med selve nordgraten. Klatringen starter med det samme på en lang række platter som er overhængende mod øst. Halvvejs mod P.3722 træffer man Grosse Platte, som er rutens vanskeligste passage, og som bestiges direkte ad vestsiden ved hjælp af sparsomme, afrundede greb (IV°). Efter et par stejle klippetårne flader graten ud, og man når P.3722, 2 timer. Frem til dette punkt er klippen ikke alt for solid, men bliver nu bedre. Graten drejer nu mod sydøst, bliver smallere, og har adskillige klippetårne af forskellig sværhed. Det er bedst at overskride alle tårnene ad gratkanten (III°), med undtagelse af et enkelt, overhængende tårn, som omgås til venstre. Man overskrider P.3830 og når således frem til det sted, hvor graten atter drejer mod syd, 1½ time. En kort nedstigning fører til de sidste klipper, hvorefter man følger snegraten mod toppen, idet man holder sig let på vestsiden af hensyn til vægterne på gratkanten, ½ time. Ialt 6 timer.


Weissmies set fra Längflue

Interne links:

Weissmieshütte
Almagellerhütte
Bjerghytter
Bjergbestigning i Saastal
Generel information om Saastal
Egen bestigning af Weissmies
Galleri: Weissmies ad bagvejen
Eksterne links:

Weissmieshütte
Almagellerhütte
SAC bjerghytter
Bergstation Hohsaas
Turistinformation Saastal