Navigation:    
Start  >  Nyheder  > 28. marts 2015
 
 Uploaded 28-03-15  

Seneste nyheder:

28. marts 2015 På jagt efter en rundtur i Hareskoven
  Jeg fortsætter med billeder fra de omkringliggende skovområder, hvor jeg som regel tager ud for at foretage mine regelmæssige løbeture. Forrige måned indledte jeg dette emne med en stribe billeder fra Geelskov, men denne gang har jeg valgt at rette søgelyset mod Hareskoven.
Sammen med Geelskov og Dyrehaven er Hareskoven et af de tre skovområder i nabolaget, hvortil jeg som regel henlægger mine løbeture. Og hvor Geelskov var den skov, jeg i første omgang valgte på grund af det dejligt udfordrende terræn omkring Geels Bakke, og jeg senere trak mere mod Dyrehaven på grund af de jævne og velanlagte stier man finder der, er Hareskoven kommet til i de seneste år som et alternativ til de to førnævnte områder.
Det havde naturligvis også sin indflydelse, at man for nogle år siden fældede en større del af det centrale skovområde i Geelskov, således at man i praksis knap kunne færdes der, og i hvert fald slet ikke løbe der. Og da netop dette område var adgangsgivende til det bakkeområde, jeg i sin tid havde udvalgt Geelskov for, og det tilgrænsende område var blevet temmelig opkørt og mudret efter fældningen, kølnedes min interesse for at løbe i Geelskov temmelig meget. Og da skovvejene i Dyrehaven to-tre steder ligeledes var blevet mudrede på grund af vinterens trafik af hjorte til de fodringssteder der var der, var der også af den grund behov for et alternativ.
Efter jeg var blevet ramt af blodproppen i 2013 havde jeg også behov for at løbe kortere ruter end de gængse. Både i Geelskov og Dyrehaven var mine standardruter der i størrelsesordenen 8-11 km, og selv om jeg efterhånden havde fundet en kortere alternativ rute i Dyrehaven havde det på grund af fældningen ikke rigtigt været muligt at finde en alternativ rute i Geelskov, ligesom jeg ikke engang havde en standardrute i Hareskoven.
Jeg havde dog flere gange tidligere løbet en ud/hjem rute i Hareskoven, men jeg har altid søgt at tilrettelægge en rute som en rundtur, og de billeder jeg her har udvalgt fra Hareskoven viser processen mens den er i gang. For med disse billeder løber jeg ganske vist ruten ud, men på hjemturen bliver jeg på grund af en orienteringsfejl tvunget til at løbe en alternativ rute tilbage.
Muligvis denne utilsigtede hjemtur vil kunne danne oplæg til en kommende rundtur i Hareskoven, men det er stadig for tidligt at sige på dette tidspunkt. Men ikke desto mindre viser disse billeder en typisk løbetur i Hareskoven anno 2015.
Marts måneds galleri:  Ud og hjem i Hareskoven  Tidligere nyhedsbreve:
28. februar 2015 En løbetur i Geelskov
31. januar 2015 Fældning af Eriks største træ
2014 Nyhedsbreve 2014.