Navigation:    
Start > Vandring > Sverige > Halland > Hallandsleden
> Etape 3
 Uploaded 12-02-15
1 2 3

Hallandsleden

Etape 3: Simlångsdalen - Oskarström
Hallandsleden 5-7

29km, 2-3 dage
På sin vej op gennem Halland deler den sydlige del af Hallandsleden sig i to tilnærmelsesvis parallelle ruter. Dels den oprindelige vestlige rute gennem Oskarström og dels en nyere og mere østlig rute gennem Ätran. Disse to ruter skiller sig fra hinanden i Gyltige, og her i Etape 3 beskrives ruten fra Simlångsdalen op til Gyltige og videre ad den vestlige rute til Oskarström.
Denne forholdsvis korte etape fører fra Fyleåens dalgang i Simlångsdalen op over det jævnt kuperede og skovklædte terræn frem til Nissans brede dalgang. Undervejs krydses også den mindre dalgang for Sennan. Sidst på etapen krydses Nissan, hvorefter Hallandsleden umiddelbart fører frem til jernbanestationen i Oskarström.

Ruten følger overvejende skovveje, hjulspor eller traktorspor og kun kortere strækninger ad deciderede skovstier, men der er også korte afsnit med brede asfaltveje, disse dog mest i begyndelsen og slutningen. Officielt skulle der være to rastepladser med vindskydd undervejs og etapen er derfor velegnet til en weekendtur. Hvis man ønsker en hurtigere tur kan man eventuelt nå de sidste to etaper på samme dag.
Kort: Terrängkarten blad 522 Halmstad samt evt. Hallandsleden/Södra delen (i samtryk med rutetips).


Henrejse

Til Simlångsdalen kører bus cirka hver anden time fra Halmstad, hvortil der kører Øresundstog fra København. Samlet rejsetid cirka 3½ time alt inklusive.
Find køreplan herDagsetaper

Dag 1: Simlångsdalen - Gyltige, 7km
Dag 2: Gyltige - Ryet, 16km
Dag 3: Ryet - Oskarström, 6kmHjemrejse

Fra Oskarström kirke kører der flere gange dagligt en bus til Halmstad, hvor man fra centralstationen fanger Øresundstoget til København, samlet rejsetid cirka 3½ time. En mere logisk rejse vil dog være at tage toget fra jernbanestationen i Oskarström til Halmstad, hvor man blot kan gå over på den anden perron og tage toget til København. Denne mulighed er en halv time hurtigere, og man slipper for at gå fra Victoriagatan i Halmstad til stationen, men toget fra Oskarström kører desværre kun få gange om dagen.
Find køreplan her
Turbeskrivelse

Dag 1    Simlångsdalen - Gyltige, 7km
   På denne første dag af Etape 3 følger vi op gennem Simlångsdalen og dennes søer Brearedssjön, Simlången, Töddesjön og Gyltigesjön, som ligger i bunden af den her overraskende udprægede dalgang, som specielt giver indtryk af sin grandiositet hvis man kommer kørende ad Riksväg 25 fra Ljungby og kører ned i dalen, vel over 100 meter nedenfor det jævne bakkedrag man ellers har kørt igennem fra Ljungby. Det er ikke direkte indlysende hvordan dalen i sin tid er blevet dannet, da der ikke umiddelbart er noget der tyder på, at istidens kæmpegletschere skulle have været på spil. Muligvis dalen er meget ældre end istiden, og nogen mener, at der er tale om en gammel forvitring af klippen fra dengang Sverige lå nærmere ækvator end i dag.
   Fra busstoppestedet ved den vestlige indgang til Simlångsdalen går man et par hundrede meter mod vest, ud af byen, og drejer så til venstre ned mod Fyleåen, og kort før denne når vi den gamle terrasse for Bolmensbanen. Byen Simlångsdalen hed tidligere Breared, men da jernbanen kom dertil måtte byen skifte navn, da der var en anden stationsby i Västergötland, som hed Bredared og en Bredaryd i Småland. Det gamle navn Breared kan dog stadig findes i søen Brearedssjön nedenfor byen, ligesom kirken på en bakketop øst for byen stadig hedder Breareds Kirke. Jernbanen er dog væk nu, men byen har stadig sit påtvungne navn Simlångsdalen. Bolmensbanen var tidligere en smalsporet jernbane, der forløb mellem Halmstad og Bolmen i Småland i 1889-1966, men på grund af privatbilismens fremmarch måtte banen til sidst lukke. Skinner og skærver blev fjernet fra banen, og i stedet bliver terrassen nu primært anvendt som cykelsti, hvor den som en del af Banvallsleden giver forbindelse helt til Blekinge.
   Cykelstien kan dog også bruges til fods, og det er, hvad Hallandsleden gør på sin vej videre mod nord i Halland. Vi vandrer langs Brearedssjön, passerer Riksväg 25, 2km, og fortsætter langs Simlången. Her ligger naturreservatet Hule med halvåben skov og om sommeren en større blomsterpragt. Specielt om efteråret kan man nyde godt af de mange blåbær, der vokser på risene i skovbunden. Vi fortsætter langs nordvestsiden af Simlången, Töddesjön og Gyltigesjön. Efter Gyltigesjön er det også slut med det flotte sølandskab, og landskabet bliver nu mere typisk svensk. Hallandsleden følger dog langs sporene fra Bolmensbanen, vinder langsomt højde og når en km efter Gyltigesjön frem til et diagonalt kryds, 7km.
   Ved Gyltige ligger overnatningspladsen for denne dag, men der er lidt tvivlrådighed om, hvor denne plads præcist ligger. Ifølge kortet fra Hallandsleden ligger pladsen mod øst, og ifølge det kort skal man ned til højre, krydse Fyleån og fortsætte henved 300m mod sydøst, hvor overnatningspladsen skulle ligge nær en friluftsgård. Hvorimod det topografiske kort ikke angiver noget vindskydd på denne lokation men i stedet placerer vindskydd og dermed også overnatningsplads et par km mod nordvest. For at nå frem til det sted holder man i det diagonale kryds i stedet til venstre og stiger stejlt op over dalsiden i retning mod Riskull. Man går venstre om dette udsted og drejer en halv km senere til højre ad en lille skovvej, som dog ender blindt efter få hundrede meter. I stedet fortsætter en skovsti videre og ned til Torlabosjön, hvor vindskyddet ifølge det topografiske kort skulle ligge på vestsiden af denne.

Dag 2    Gyltige - Ryet, 16km
   Det tidlige omtalte diagonale kryds ligger også nær det sted hvor de to versioner af Hallandsleden skiller sig fra hinanden, hvilket sker lige på den anden side af Fyleån. Her fortsætter den østlige gren af ruten videre mod nord langs Fyleån mens den vestlige gren stiger op over dalsiden mod vest. Og da jeg i denne etapes beskrivelse har valgt den vestlige gren stiger vi fra Fyleån op til det diagonale kryds og fortsætter som ovenfor beskrevet stejlt op over dalsiden i retning mod Riskull. Man går venstre om dette udsted og passerer tæt forbi Torlabosjön og dennes vindskydd, 2km. Vi fortsætter ad skovvejen med til tider heftige sving men uden større højdeforskelle syd om Grenaltamad og Gatumossen og når frem til udstedet Tavla, 5km. Vi passerer mod syd gennem dette åbne udsted, drejer to gange til højre og finder her en skovsti, der gennem småsumpet skovterræn fører nord om Stora Ullasjön, 7km.
   I det følgende svinger vi to gange til højre, og anden gang er det ned ad en skovvej. Hvor skovvejen fader ud til et traktorspor står en bemærkelsesværdig rødeg, der ikke er en naturlig bestanddel af den frie svenske botanik, 9km. Traktorsporet ender dog ikke blindt, som disse ellers ofte gør, men bliver efter en halv km bedre, krydser den lille Hertasjöbäcken og når til sidst frem til endnu et udsted: Öknalt, 11km. Vejen er nu en rigtig skovvej, og den følger vi over Keddabygget og stejlt ned i Sennans trange dalgang. Bunden af denne dal ligger faktisk endnu lavere end bunden af Simlångsdalen, og hvor vi når bunden af Sennans dalgang forlader vi skovvejen og fortsætter ad et traktorspor mod venstre, 15km. Efter ca 600m på dette ophører traktorsporet, men en lille marksti bringer os mod højre ned på en lille bivej. Kort efter fører en stikvej op til gården Ryet, og umiddelbart efter stikvejen og før en lille sø finder vi på højre side af bivejen ifølge Hallandsledens kort målet for dagens etape, uden at det dog er angivet på det topografiske kort, 16km.

Dag 3    Ryet - Oskarström, 6km
   Denne sidste dagsmarch kan godt slås sammen med den foregående til en samlet distance af 22 km hvis man ønsker en vandretur med blot en enkelt overnatning. Men i denne turbeskrivelse har vi ikke nogen hast men afslutter med denne korte etape ned til Oskarström og kan derfor være i København om eftermiddagen. Fra overnatningspladsen ved Ryet fortsætter vi ad bivejen og når efter en halv km til naturreservatet Virsehatt. Dette er en markant gnejsformation, 70 meter højere end det omgivende landskab, og som i 1937 blev fredet som Hallands første naturreservat. Der skulle i sin tid have været resterne af en gammel borg på gnejsformationen, men det er nok tvivlsomt. Mere sikkert er det dog, at Virsehatt i bronzealderen har været brugt som offerplads. I dag er der blot et udsigtspunkt på toppen, hvortil en trappe fører op. Nedenfor Virsehatt er der parkeringsplads med toilet, informationstavle og vindskydd men ikke bålplads. Hallandsleden følger nu naturreservatets sydvestlige grænse og et stykke væk fra parkeringspladsen skulle der være endnu et vindskydd, dette dog med bålplads. Der er dog ingen af disse faciliteter som er omtalt på Hallandsledens kort eller det topografiske kort, og disse informationer stammer fra Hallands länsstyrelse.
   Vi forlader Virsehatt langs med Sennan, som vi kort efter krydser, 2km. Nu fører Hallandsleden os frem til Oskarström, men vi når knap nok ind i byen før vi tager første sidevej til højre, og herefter tager retning mod en radiomast når man går tæt langs byens yderste parceller. Vi stiger dog ikke op mod radiotårnet, men går i stedet mod højre og når et pas mellem radiotårnets bakke og et bredt højdedrag længere mod nordøst, 5km. På den anden side af passet fører en fin zigzagsti ned til Nissan, som vi krydser over en bro ved kraftværket. Herfra er der kun få meter til jernbanestationen, og hvis man vælger at tage med bussen fra kirken ligger den få hundrede meter mod syd, på den anden side af jernbanen, 6km.

Ej vandret endnu!Interne links:

Hallandsleden 2: Knäred-Simlångsdalen
Allemansrätten
Eksterne links:

Hallandstrafiken
Virsehatt