Navigation: Quicklink   
Start  >  Bjergbestigning  >  Guide  >  Index  > Hinterer Brochkogel
 
 Uploaded 29-04-07  

Hinterer Brochkogel    3635m

Hinterer Brochkogel set fra Mittelbergjoch (NE).

Hinterer Brochkogel er en smuk pyramide, der hæver sig på hovedkammen vest for Wildspitze. Som Ötztaler Alpens næsthøjeste bjerg, lettilgængeligt og med spændende og varierede ruter ville det være et overrendt bjerg, hvis ikke det var fordi Wildspitze tiltrækker de fleste bjergturister i området. Hinterer Brochkogel kan derfor kun anbefales, og en bestigning heraf kan let kombineres med en bestigning af Wildspitze.

Førstebesteget: 1858 (S-graten)
Kort: AV-Karte Blad 30/6 Wildspitze
Fører: RR Ötztaler Alpen

A) SE-graten fra Breslauer Hütte via Mitterkarjoch. 3 time, WS, 795hm.
  Dette er den letteste rute på Hinterer Brochkogel og den rute som de fleste benytter sig af. SE-graten vil også være den man vælger i nedstigning efter at have lavet en af de nordvendte ruter på bjerget.
  Fra Breslauer Hütte, 2840m, følger man Wildspitze-ruten og stiger ad en god markeret sti mod NW op i Mitterkar. Man stiger op på den stort set spaltefrie Mitterkarferner uden vanskeligheder og stiger op over denne til den inderste og nordligste gletscherbugt, 1 time. Man ser nu Mitterkarjoch forude, det laveste punkt i graten mellem Hinterer Brochkogel og Wildspitze. En stejl flanke fører op til passet, og man stiger op over denne flanke efter at have krydset den normalt beskedne bergschrund. På den anden side af passet (3468m) fører en passage frem til gletscherplateauet mellem Hinterer Brochkogel og Wildspitze, 3450m, time. Nu forlader man ruten mod Wildspitze og drejer i stedet til venstre, nedenfor de første klipper på Hinterer Brochkogels SE-grat. Hvor graten begynder at træde i karakter stiger man op til grathøjden og følger nu graten til toppen, idet man omgår evt. vanskeligheder til venstre (SW), 1 time. Ialt 3 time i opstigning, 2 time i nedstigning.

B) SE-graten fra Taschachhaus. 5 timer, WS, 1205hm.
  Ligesom med Wildspitze kan Hinterer Brochkogel også bestiges fra Taschachhaus.
  Fra Taschachhaus, 2434m, stiger man ad den gode sti mod S og krydser herefter den stejle flanke mod venstre, højt over Taschachfernes gletschertunge. Man holder til venstre ved en vejviser og når frem til gletscherkanten i knap 2600m mellem to større gletscherbrud og nedenfor en karakteristisk klippeknold med gletscherschliff. Her krydser man den normalt tørre gletscher til den modsatte side, hvor man stiger op på gletscherens højre sidemoræne (N), 1 time. Nu følger man denne sidemoræne mod E indtil man i ca. 2900m atter kan stige ud på den her ganske flade men stadig spalterige gletscher. Man holder sig dog tæt under gletscherens nordlige kant indtil man står nedenfor Mittelbergjoch, 1 time. Her møder man sporet fra Braunschweiger Hütte og stiger nu mod SW ud over gletscheren, i retning af Hinterer Brochkogel. Gletscherplateauet mellem Hinterer Brochkogel og Wildspitze forsvares af et mindre isfald; under gode forhold kan man stige direkte op gennem dette, ellers må man omgå dette i en større bue mod W for at nå op på plateauet, hvorfra man let når op under Mitterkarjoch, 1 time. Herfra følger man rute A) til toppen af Hinterer Brochkogel, 1 time. Ialt 5 timer i opstigning, 3 timer i nedstigning.
Variant: Tilgangen fra Taschachhaus ad Rimlsteig kan selvfølgelig også benyttes til Hinterer Brochkogel, for denne rute se nærmere under
Wildspitze.

C) SE-graten fra Braunschweiger Hütte via Mittelbergjoch. 4 time, WS, 876hm.
  Hinterer Brochkogel kan også bestiges fra Braunschweiger Hütte, hvor man vælger denne tilgang.
  Fra Braunschweiger Hütte, 2759m, stiger man ned på den efterhånden temmelig tilbagetrukne Karlesferner, krydser denne mod S og holder herefter mod SW, nedenfor Linker Fernerkogels brede NW-væg. Efter en kort march når man frem til Mittelbergferner, og man stiger op over denne gletscher, i behørig afstand fra Linker Fernerkogels stejle bjergvægge. Man sætter kurs direkte mod Mittelbergjoch og stiger op i dette pas, på den øvre del under delvis benyttelse af skipisterne, 3166m, 2 timer. Tidligere forløb opstigningen parallelt med skitrækket op til passet, men i november 2006 er dette skitræk blevet afløst af en kabinebane højere op mod Hinterer Brunnenkogel. Måske det kan betyde at man får en større del af ruten for sig selv, omend jeg tvivler. Fra Mittelbergjoch følger man et stispor ned til venstre og når således Taschachferner med begrænset tab af højde. Nu stiger man mod SW ud over gletscheren, i retning af Hinterer Brochkogel. Gletscherplateauet mellem Hinterer Brochkogel og Wildspitze forsvares af et mindre isfald; under gode forhold kan man stige direkte op gennem dette, ellers må man omgå dette i en større bue mod W for at nå op på plateauet, hvorfra man let når op under Mitterkarjoch, 1 time. Herfra følger man rute A) til toppen af Hinterer Brochkogel, 1 time. Ialt 4 time i opstigning, 3 time i nedstigning.
Varianter: Endelig kan denne rute også forkortes med en halv time ved at benytte bjergbanen Pitzexpress fra Mittelberg, for denne variant se nærmere under
Wildspitze. Derimod vil Vernagthütte sjældent vælges som udgangspunkt for denne normalrute på grund af den noget ulogiske rute herfra.

D) N-graten fra Mittelbergjoch. 4 time fra Braunschweiger Hütte, ZS-, 40, 876hm.
  Denne rute fører op over måske den flotteste facet på Hinterer Brochkogel, og er trods sine udfordringer en yndet rute blandt erfarne isgængere, da den tilmed giver mulighed for en overskriding af bjerget.
  Fra Braunschweiger Hütte eller Taschachhaus følger man rute C) eller B) frem til foden af Hinterer Brochkogels N-grat, 3420m, ca. 3 timer. Herfra stiger man direkte op over den stejle grat, der for det meste består af is, men har et klippeparti ca. midtvejs. Man holder sig for det meste midt på graten, idet man omgår evt. vanskeligheder til venstre (E) og laver udstigning på højeste punkt, 1 time. Ialt 4 time i opstigning.

E) NW-væggen fra Mittelbergjoch. 5 timer fra Braunschweiger Hütte, ZS+, 55, 876hm.
  Nordgraten flankeres på begge sider af stejle isvægge, men hvor en stor del af isen på NE-væggen nu er smeltet bort og gjort væggens stenslagsfarlig er der stadig is nok tilbage på NW-væggen til at den kan bestiges uden unødig risko.
  Fra Braunschweiger Hütte eller Taschachhaus følger man rute C) eller B) frem til foden af Hinterer Brochkogels N-grat, 3420m, ca. 3 timer. Herfra traverserer man SW under foden af NW-væggen og finder et gunstigt sted at overskride bergschrunden. Herefter stiger man så direkte som muligt op over isvæggen, i midterpartiet ofte over blankis, og laver udstigning direkte på toppen, 2 timer. Ialt ca. 5 timer i opstigning.

F) W-graten fra Vernagthütte via Brochkogeljoch. 3 time, WS+, II, 880hm.
  Ønsker man at bestige Hinterer Brochkogel fra Vernagthütte vil man normalt vælge en bestigning ad den kombinerede W-grat.
  Fra Vernagthütte, 2755m, stiger man mod NW op over Vernagtferners højre sidemoræne (SW) indtil man i ca. 2850m holder mod N og op på gletscheren. Vernagtferner trækker sig på grund af sin sydvendte placering temmelig meget tilbage i disse år, hvorfor adgangen til gletscheren kan ændre sig en del fra år til år. Normalt er det dog ganske let at stige op over tungen. Vel etableret på gletscheren holder man mod NE i retning af Petersenspitze S-grat som man passerer højre om, hvorefter man følger den øverste del af Kleine Vernagtferner op i Brochkogeljoch, 3423m, 2 timer. Herfra stiger man direkte op over Hinterer Brochkogels W-grat, der til at begynde med har flere stejle klippepassager (II). Senere lægger graten sig lidt tilbage, får indslag af sne og firn og fører til højeste punkt, 1 time. Ialt 3 time i opstigning, 2 time i nedstigning.Interne links:

Braunschweiger Hütte
Taschachhaus
Bjerghytter
Galleri: En weekend under Wildspitze
Bjergbestigning i Pitztal
Generel information om Pitztal
Eksterne links:

Braunschweiger Hütte
Taschachhaus
Turistinformation Pitztal
Pitztaler Gletscher