Navigation: Quicklink   
Start  >  Bjergbestigning  >  Guide  >  Index  > Petersenspitze
 
 Uploaded 29-04-07  

Petersenspitze    3484m

Petersenspitze set fra øvre Taschachferner (E).

Petersenspitze er en ganske lettilgængelig snetop på Taschachferners øvre og højtliggende gletscherplateau, og en populær top om vinteren, da den kan bestiges helt til toppen med ski. Også om sommeren er Petersenspitze interessant som alternativt mål ved dårligt vejr eller ad den ikke uinteressante rute fra nord.

Førstebesteget: 1874 (E-flanken)
Kort: AV-Karte Blad 30/6 Wildspitze
Fører: RR Ötztaler Alpen

A) E-flanken fra Vernagthütte via Brochkogeljoch. 2 time, WS-, 729hm.
  Fra Vernagthütte er Petersenspitze det bjerg på Taschachferners øvre gletscherplateau, som er hurtigst og lettest at nå, og som samtidig kræver mindst af sin bestiger.
  Fra Vernagthütte, 2755m, stiger man mod NW op over Vernagtferners højre sidemoræne (SW) indtil man i ca. 2850m holder mod N og op på gletscheren. Vernagtferner trækker sig på grund af sin sydvendte placering temmelig meget tilbage i disse år, hvorfor adgangen til gletscheren kan ændre sig en del fra år til år. Normalt er det dog ganske let at stige op over tungen. Vel etableret på gletscheren holder man mod NE i retning af Petersenspitze S-grat som man passerer højre om, hvorefter man følger den øverste del af Kleine Vernagtferner op i Brochkogeljoch, 3423m, 2 timer. Petersenspitze ligger skråt til venstre på den anden side af en indbugtning i gletscheren, og idet man stiger i en stor bue over den flade gletscher når man Petersenspitzes E-flanke og kort efter toppen, time. Ialt 2 time i opstigning, 1 time i nedstigning.

B) E-flanken fra Taschachhaus. 4 timer, WS, 1050hm.
  Bestiger man Petersenspitze fra nord om sommeren vil Taschachhaus være det mest logiske udgangspunkt, og her tilbyder der sig flere ruter, med denne som den letteste.
  Fra Taschachhaus, 2434m, stiger man ad den gode sti mod S og krydser herefter den stejle flanke mod venstre, højt over Taschachfernes gletschertunge. Man holder til venstre ved en vejviser og når frem til gletscherkanten i knap 2600m mellem to større gletscherbrud og nedenfor en karakteristisk klippeknold med gletscherschliff. Her krydser man den normalt tørre gletscher til den modsatte side, hvor man stiger op på gletscherens højre sidemoræne (N), 1 time. Nu følger man denne sidemoræne mod E indtil man i ca. 2900m atter kan stige ud på den her ganske flade men stadig spalterige gletscher. Man holder sig dog tæt under gletscherens nordlige kant indtil man står nedenfor Mittelbergjoch, 1 time. Her møder man sporet fra Braunschweiger Hütte og stiger nu mod SW ud over gletscheren, i retning af Hinterer Brochkogel. Gletscherplateauet nedenfor Hinterer Brochkogel omgås til højre, og man sætter nu kurs mod Petersenspitze, som dog ikke er særlig markant set herfra. Undervejs går hovedsporene mod Mitterkarjoch/Wildspitze og Brochkogeljoch fra mod venstre, men man holder retningen mod WSW op over den flade gletscher. Gletscheren snævrer gradvist ind og fører direkte til Petersenspitzes E-flanke, som på få minutter fører til toppen, 1 time. Ialt 4 timer i opstigning, 2 time i nedstigning.

C) N-væggen fra Taschachhaus via Rimlsteig. 5 time, ZS+, 50, 1050hm.
  Petersenspitze falder mod nord ned over en stejl og 700m høj nordvæg med kun ganske få svage steder. Væggen i sin helhed byder på isklatring af op til 60, men gletscherens nedsmeltning giver stigende risiko for stenslag. En overkommelig og interessant rute benytter gletscherbåndet, der stiger op fra Gamsköpfle og slutter i den flotte øverste væg på Petersenspitze.
  Fra Taschachhaus, 2434m, stiger man ad den gode sti mod S og krydser herefter den stejle flanke mod venstre, højt over Taschachfernes gletschertunge. Man holder til højre ved vejviseren, drejer om hjørnet mod SW og når således først frem til Taschachferner i ca. 2700m ovenfor det store gletscherbrud. Man krydser gletscheren frem til klippeudløberen Gamsköpfle under Taschachwand, og fra en lille gletscherbugt lidt S for bunden af udløberen stiger man op på graten af udløberen (risiko for stenslag). Nu følger man graten op til tungen af den hængegletscher der kommer ned fra Petersenspitze og stiger diagonalt op over denne spalterige gletscher til et fladt plateau nedenfor Petersenspitzes øvre 150m høje nordvæg, 3 time. Man krydser bergschrunden og stiger så direkte som muligt mod højeste punkt, 1 time. Ialt 5 time i opstigning.
Varianter: Hvis bergschrunden under topvæggen viser sig uoverstigelig eller væggen for stejl kan man i stedet fortsætte den diagonale travers W til gletscherens yderste kant, hvorfra man afslutter bestigningen over Petersenspitzes NW-grat. Alternativt kan man også fortsætte ad klippegraten ovenfor Gamsköpfle til toppen af Taschachwand (3365m) uden at berøre hængegletscheren, hvorefter man kan traversere det øvre flade gletscherplateau til Petersenspitze. Begge disse varianter er WS+ og 1 hhv. 2 timer hurtigere.

D) E-flanken fra Braunschweiger Hütte via Mittelbergjoch. 3 time, WS, 725hm.
  Endelig kan Petersenspitze også bestiges fra Braunschweiger Hütte, hvor man vælger denne tilgang.
  Fra Braunschweiger Hütte, 2759m, stiger man ned på den efterhånden temmelig tilbagetrukne Karlesferner, krydser denne mod S og holder herefter mod SW, nedenfor Linker Fernerkogels brede NW-væg. Efter en kort march når man frem til Mittelbergferner, og man stiger op over denne gletscher, i behørig afstand fra Linker Fernerkogels stejle bjergvægge. Man sætter kurs direkte mod Mittelbergjoch og stiger op i dette pas, på den øvre del under delvis benyttelse af skipisterne, 3166m, 2 timer. Tidligere forløb opstigningen parallelt med skitrækket op til passet, men i november 2006 er dette skitræk blevet afløst af en kabinebane højere op mod Hinterer Brunnenkogel. Måske det kan betyde at man får en større del af ruten for sig selv, omend jeg tvivler. Fra Mittelbergjoch følger man et stispor ned til venstre og når således Taschachferner med begrænset tab af højde. Her møder man rute B), som man følger til toppen af Petersenspitze, 1 time. Ialt 3 time i opstigning, 2 time i nedstigning.
Variant: Endelig kan denne rute også forkortes med en halv time ved at benytte bjergbanen Pitzexpress fra Mittelberg, for denne variant se nærmere under
Wildspitze. Denne variant vil være den mest benyttede rute ved en vinterbestigning med ski.Interne links:

Braunschweiger Hütte
Taschachhaus
Bjerghytter
Galleri: En weekend under Wildspitze
Bjergbestigning i Pitztal
Generel information om Pitztal
Eksterne links:

Braunschweiger Hütte
Taschachhaus
Turistinformation Pitztal
Pitztaler Gletscher