Navigation: Quicklink   
Start  >  Vandring  >  Sverige  >  Skåne  > Sverige på langs,
Etape 1
 Opdateret 22-06-06
1 2 3 4 5
Skäralid

Sverige på langs

Etape 1: Genarp - Smygehuk
Skåneleden / Nord till Sydleden 16a-17a

53km, 3 dage
Med 55 grader 20 minutter nord er Smygehuk det sydligste punkt i Sverige og derfor formelt set det eneste rigtige punkt at påbegynde en travetur på langs af Sverige ved. Alligevel vil jeg ikke lade denne første etape tage sin begyndelse her, men tværtimod sin afslutning. Dette dels fordi en stor del af ruten Sverige på langs gennem Skåne falder sammen med Skåneledens "Nord till Sydleden" og her er beskrevet fra nord til syd, dels fordi der altid er noget særligt ved at afslutte en vandretur ved en strandbred, her er man nået til landets afslutning, herfra kan man ikke komme videre. Og netop derfor er denne etape beskrevet fra nord til syd.
   Denne etape tager derfor sit udgangspunkt i Genarp, hvorfra vi følger Skåneleden gennem de kuperede skovområder i naturreservatet ved Häckeberga. Hertil går ruten af skovstier og -veje, men undervejs forlader vi Skåneleden og fortsætter ad mindre landeveje mod syd, forlader Häckeberga og passerer forbi Björkesåkrasjön og Börringesjön indtil vi til slut gennem opdyrket land vandrer ned til Smygehuk.

Fra Genarp og frem til Olstorpshus er ruten afmærket med orange bånd eller farve på træer og stolper, for resten af ruten benyttes for det meste almindelig offentlig vej.
Kort: Gröna kartan blad 2D SV Tomelilla samt evt. Skåneleden/Nord till Sydleden del 2 (sidstnævnte i samtryk med rutebeskrivelse).Henrejse

Fra Malmö kører der lokalbus minimum hver anden time til Genarp, rejsetid cirka tre kvarter.
Find køreplan herDagsetaper

Dag 1: Genarp - Bilarp, 7km
Dag 2: Bilarp - Hjortholm, 21km
Dag 3: Hjortholm - Smygehuk, 25kmHjemrejse

Fra Smygehuk kører bus i totimersdrift til Trelleborg, herfra kører pågatåg til Malmö, samlet rejsetid godt 1 time.
Find køreplan her
Turbeskrivelse

Dag 1    Genarp - Bilarp, 7km
   Fra busstationen i Genarp følger vi hovedvejen mod SE, delvist markeret med orange bånd på lysmaster, frem til byens udkant. Herfra fører en mindre vej let til venstre ud langs byens sportsplads. Fra sportpladsens sydøstlige hjørne fører en sti ind i skoven, og man når kort efter frem til Skåneleden, 2km. Man følger nu Skåneleden mod venstre, vandrer først med en åben mark på sin højre side og stiger så ad en god skovvej stejlt op gennem skoven. Nær toppen af bakken afløses skovvejen ad en sti, der snart fører frem til Kullatorpet, 5km. Frem hertil er ruten identisk med afslutningen af Sverige på langs' Etape 2. Her deler ruten sig: mod NE forløber Etape 2, der kommer ned fra Rolsberga og Krankesjön, men vi vælger den højre sti, der fører stik syd. En km senere deler ruten sig atter, og vi burde egentlig fortsætte mod syd, men vælger i stedet at dreje til venstre i retning mod Blentarp og Ystad, for en lille km senere at nå frem til overnatningspladsen i Bilarp, 7km.

Dag 2    Bilarp - Hjortholm, 21km
   Fra overnatningspladsen i Bilarp følger vi først stien tilbage til vejgaflen, hvor vi denne gang drejer mod venstre og fortsætter i sydlig retning, 1km. Vi vandrer nu videre gennem Häckebergas naturpark. Dette er et stort skovområde som hører til Häckeberga slot, og området er kendt for sin store bestand af rovfugle, blandt andet er det et af de sikreste steder for at se ørne om vinteren. Vi følger Skåneleden ad gode skovveje så langt som frem til Olstorpshus, hvor det vil være passende at holde en tidlig frokostpause, 9km.
   Skåneleden fortsætter herfra mod vest i retning af Torup og Malmö, men vi forlader her den markerede rute og begiver os ad landevejen mod syd. Vi følger landevejen knap fire km og drejer så mod højre frem til Orevad. Vi forlader nu Häckebergas naturpark, men har her en sidste mulighed for at se en ørn, da Björkesåkrasjön på vor højre hånd også er en kendt rovfuglelokalitet. Vi fortsætter ad bivejen forbi Svartesjö og gennem Österskog og når således frem til hovedvej E65, 18km. Et par hundrede meter mod vest ad hovedvejen ligger den lokale bygdegård, hvor det burde være muligt at skaffe vand for natten. Efter at have tanket op fortsætter vi mod syd ad en bivej forbi Killeröd og Stora Solebjär til vi før Gudmundtorp krydser jernbanen mellem Malmö og Ystad. Her drejer vi mod højre og følger en skovvej rundt om Hjortholm (103,3 meter). På dennes vestside, i et halvåbent område ned mod en lille bæk er der sandsynligvis flere gode lejrmuligheder, 21km.

Dag 3    Hjortholm - Smygehuk, 25km
   Fra Hjortholm følger vi nu en skovvej mod sydvest, og hvor den gradvist forsvinder i skoven fortsætter vi udenfor sti i vestlig retning til vi når landevejen mellem Havgårdssjön og Norra Grönby, 2km. Nu følger vi et system af små markveje, fortsat i vestlig retning indtil vi når frem til Grönalund, 5km. Herfra ad en lille sti frem til herregården Markiehage ved sydbredden af Börringesjön. Herfra følger ruten en fantastisk, gammel allé mod syd over flere km. Alléen fører helt frem til Stora Markiegård, men krydser forinden Riksväg 101, 9km. Vi forlader her alléen og føler hovedvejen mod venstre til Anderslöv, 10km. Her er indkøbsmuligheder og vand at få, så det er et velegnet sted til frokostpausen.
   Herefter følger vi resten af dagen små landeveje og biveje gennem udstrakte landbrugsområder. Vi fortsætter en stund østover ad hovedvejen, men ved Stamhem drejer vi til højre ad en anden allé ned mod Rydeholm. Umiddelbart før den store gård drejer vi til venstre og når kort efter ud på landevejen mellem Grönby og Vallby, 14km. Denne landevej følger vi nu i sydlig retning gennem Vallby og helt frem til Stora Isie, 20km. Herfra følger vi en bivej mod sydøst, senere mod syd, og når frem til Östra Torp, i udkanten af Smygehamn, 23km. Her til højre, og 350m senere til venstre ad en markvej som fører ned til strandvejen nær en bemærkelsesværdig jættestue, 24km. Nu til venstre, og kort efter kan vi se Smygehuk havn forude. På østsiden af havnebassinet fører en lille vej ned mod østmolen, på hvis yderste spids Sveriges sydligste punkt er beliggende, 25km. Målet er nået! Hjemturen foregår med bussen ad strandvejen mod Trelleborg.

Ej vandret endnu !Interne links:

Sverige på langs
Sverige på langs 2: Rolsberga-Genarp
Skåneleden
Allemansrätten
Eksterne links:

Skåneleden
Häckeberga Slott
Skånetrafiken